Oddział Rehabilitacyjny

Opis
oddziału

Dysponuje 19 łóżkami. Usprawnianie w naszym oddziale odbywa się w trybie stacjonarnym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział jest zlokalizowany II piętrze budynku przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim.

Telefony

Działalność

Rehabilitacja ogólnoustrojowa, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej.

Wyposażenie

Posiadamy sprzęt rehabilitacyjny w szerokim zakresie do kinezyterapii, fizykoterapii .

Kadra
oddziału

Dariusz Kulma

lek. med.
Dariusz Kulma

Neurologia II stopnia, Rehabilitacja medyczna II stopnia

Koordynator Oddziału Rehabilitacyjnego

Kadra
pielęgniarska

Katarzyna Dębiec

Katarzyna Dębiec

Pielęgniarka Oddziałowa

poprzedni oddział

Pododdział Urologiczny

nastepny oddział

Oddział Psychiatryczny