Dane kontaktowe

Sekretariat: 44 725 71 34
FAX: 44 725 72 51
Rejestracja poradni: 44 725 71 57
Szpitalny Oddział Ratunkowy: 44 725 71 61
Podstawowa Opieka Zdrowotna: 44 725 72 73
Nocna Pomoc Lekarska: 44 725 72 04

„Niniejszym informujemy, że w związku z rejestracją Państwa w celu możliwości otrzymania usług medycznych oraz realizacji umów zawartych z Tomaszowskim Centrum Zdrowia Spółka z o. o. posiadamy Państwa dane i przetwarzamy je zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669), ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434 z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771 i 858) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo do uzupełniania, poprawiania, wniesienia sprzeciwu dalszego przetwarzania danych oraz ewentualnego ich przeniesienia, a Administratorem Państwa danych jest Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35. Zapytania we wszelkich sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: iod@tomaszow.org.pl”
"W związku z wejściem w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. nr 2018 r. poz. 1560) Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. informuje, że podchodzi z należytą starannością do wykonywania nałożonych przez ustawę obowiązków operatora usług kluczowych, przestrzega wszystkich stosownych przepisów prawa w tym zakresie, stosuje możliwe zabezpieczenia organizacyjne i sprzętowe, posiada osobę wyznaczoną do kontaktów z organizacjami zapewniającymi bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, posiada własną strukturę zarządzająca ewentualnymi incydentami oraz posiada odpowiednie procedury bezpieczeństwa cybernetycznego."

Formularz kontaktowy