Centrum Diagnostyki Obrazowej

Opis
jednostki

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Diagnostyka Radiologiczna dba o diagnozowanych pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji, gdy tylko potrzeba zarówno podczas realizowania badań w zakresie NFZ jak i prywatnych.
Gdy masz wątpliwości, pytania lub specjalne życzenia w zakresie diagnostyki prosimy o telefon 44 7257 121

Profesjonalny personel medyczny jest wizytówką Zakładu Diagnostyki Radiologicznej, spełniający wysokie wymagania standardów i systemu jakości w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 • CT firmy GE - dostępny całodobowo,
 • RTG firmy Paus - dostępny 8.00 - 18.00,
 • USG firmy Aloka-dostępny 8.00-18.00,
 • Pracownia Kardiologiczna zespół nowoczesnych sprzętów


Telefony

Działalność

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Badania w pracowni Rezonansu Magnetycznego wykonywane są na aparacie  1,5 T ATLAS VANTAGE XGV firmy TOSHIBA, rok produkcji 2013.

Rezonans magnetyczny wykorzystuje właściwości jąder atomu wodoru, w szczególności jego protonów (potrafią się namagnesować i wytworzyć fale radiowe, dzięki czemu uzyskiwany jest obraz). Sam aparat oprócz pola magnetycznego, emituje fale radiowe, które docierając do pacjenta i jego poszczególnych tkanek, wzbudzają w nich powstanie podobnych fal radiowych – to zjawisko nazywa się rezonansem. Umieszczone w silnym polu magnetycznym atomy wodoru, ulegają niewielkiemu namagnesowaniu, pochłaniają impulsy fal o częstotliwości radiowej oraz wysyłają impuls podczas zaniku pobudzenia. Sygnał ten, różniący się natężeniem w zależności od rodzaju tkanki, jest przetwarzany przez system komputerowy i przekształcany w obrazy interpretowane przez radiologów.

Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne gdyż, w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych, nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe.

Jak wygląda badanie RM?

Wewnątrz aparatu panuje znaczny hałas. Trwa on kilka do kilkunastu minut, potem zanika, by po pewnym czasie pojawić się ponownie. Hałas jest związany z prawidłowym działaniem urządzenia.

Pacjent leży na stole, który wsuwa się do tunelu aparatu RM, Dostaje do ręki sygnalizator, za pomocą którego może w razie potrzeby przerwać badanie.

Temperatura w pomieszczeniu wynosi ok. 20 °C

Badanie jest długie, trwa od 15 minut do godziny i w tym czasie wymagany jest całkowity bezruch pacjenta. Zabiegi nie są bolesne, a do tej pory nie zostały opisane żadne skutki uboczne tej metody diagnostycznej.

Rodzaje wykonywanych badań RM
 • Rezonans magnetyczny mózgu
 • Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego
 • Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego)
 • Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego
 • Rezonans magnetyczny układu mięśniowo – szkieletowego (staw kolanowy, skokowy, bark)
 • Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza
 • Rezonans magnetyczny oczodołów
 • Rezonans magnetyczny siodełka tureckiego

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Badania w pracowni Tomografu Komputerowego wykonywane są na tomografie 64 rzędowym AQUILION CXL firmy TOSHIBA rok prod. 2013.  Tomograf komputerowy składa się z ruchomego stołu i wnętrza aparatu, tzw. gantry, w której znajduje się lampa rtg wraz z detektorami oraz z konsoli, na której programuje się i ogląda badania. Pozostałe części aparatu CT to generator wysokiej częstotliwości i komputer.

Zjawiskiem fizycznym wykorzystywanym w tomografii komputerowej jest promieniowanie X. Promieniowanie to jest pochłaniane przez różne tkanki i części ciała w sposób zróżnicowany. Zmiany natężenia promieniowania w określonej warstwie ciała są rejestrowane przez detektory które odbierają promieniowanie rtg po przejściu przez ciało człowieka.

Prześwietlenie organów w tomografii komputerowej jest prześwietleniem warstwami – przekroje wykonywane są co 0,5 – 10 mm, grubość warstw zależy od wskazań wynikających z poszukiwanej patologii.

Do badań CT wymagających podania niejonowego środka kontrastowego wykorzystywany jest automatyczny wstrzykiwacz.

Badania CT nie należy wykonywać:
 • u pacjentek będących w ciąży, badanie możliwe tylko w przypadku zagrożenia życia matki
 • gdy pacjent nie może pozostawać w pozycji leżącej,
 • przy braku zgody pacjenta na badanie.
Rodzaje wykonywanych badań CT:
 • Tomografia komputerowa mózgu
 • Tomografia komputerowa w obrębie głowy (zatoki, oczodoły, kości skroniowe)
 • Tomografia komputerowa odcinka kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędzwiwo - krzyżowego
 • Tomografia komputerowa klatki piersiowej
 • Tomografia komputerowa narządów jamy brzusznej
 • Tomografia komputerowa miednicy mniejszej
 • Tomografia komputerowa kości i stawów kończyny górnej i dolnej
 • Tomografia komputerowa szyi
 • Tomografia komputerowa tętnic szyjnych , mózgowych , kończyn dolnych , aorty piersiowej i brzusznej oraz tętnic płucnych

Dla pacjenta

Podczas rejestracji na badanie rezonansem magnetycznym (RM)  pacjent proszony jest o podanie informacji:
 • imię, nazwisko, pesel, adres, telefon kontaktowy
 • kto, gdzie i kiedy wystawił skierowanie na badanie
 • jaki to rodzaj badania
 • kod choroby ICD 10 (rozpoznanie)

W czasie rejestracji pacjent zostanie także poinformowany o konieczności dostarczenia w dniu badania skierowania,wyników badań dodatkowych, dokumentacji poprzednich badań obrazowych oraz o sposobie przygotowania do badania.

Wynik badania, w formie zapisu na płycie CD wraz z opisem badania w wersji papierowej, pacjent odbiera w rejestracji CDO

Płytę CD z zapisem badania RM można uruchomić na każdym komputerze bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Przygotowanie do badania RM

Prosimy Pacjenta o zastosowanie się do poniższych zaleceń:
 • nie trzeba zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego (należy zażyć używane leki)
 • nie trzeba być na czczo, zaleca się jednak by pozostać 4 godziny bez posiłku przed planowanym badaniem ze środkiem kontrastowym
 • nie pić kawy bezpośrednio przed badaniem
 • zdjąć biżuterię, okulary, aparat słuchowy, protezę zębową
 • nie stosować przed badaniem makijażu
 • nie wnosić do pomieszczenia z aparatem MR kart kredytowych i zegarków, ponieważ urządzenie pracuje w silnym polu magnetycznym rzeczy te mogą ulec zniszczeniu
 • opróżnić przed badaniem pęcherz moczowy chyba, że wskazano dla danego rodzaju badania mieć wypełniony pęcherz
 • w przypadku posiadania protez stawowych i np kardiostymulatorów powiadamić personel w trakcie rejestracji na badanie , w przypadku protez stawowych konieczna będzie informacja o typie protezy -gdyz nie wszystkie sa przystosowane do badania w środowsku MR
Podczas rejestracji na badanie tomograficzne ( CT )  pacjent proszony jest o podanie informacji:
 • imię, nazwisko, pesel, adres, telefon kontaktowy
 • kto, gdzie i kiedy wystawił skierowanie na badanie
 • jaki to rodzaj badania
 • kod choroby ICD 10 (rozpoznanie)

Przed badaniem pacjent zobowiązany jest przedstawić skierowanie na badanie CT podpisane przez lekarza.

Wynik badania pacjent otrzymuje na płycie CD wraz z opisem w wersji papierowej.

Płytę CD z zapisem badania CT można uruchomić na każdym komputerze bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Przygotowanie do badania CT

W ciągu 6 godzin przed każdym badaniem CT, pacjent nie powinien przyjmować pokarmów stałych (mozliwy odruch wymiotny po podaniu środka kontrastowego). Można przyjmować leki i niewielkie ilości płynów.

Godziny otwarcia

   

Galeria

Aktualności
z jednostki

poprzednia jednostka

Centrum Kardiologii Scanmed

nastepna jednostka

Szpitalny Oddział Ratunkowy