LP Tytuł Symbol Data ogłoszenia Termin składania ofert Status Wyświetleń
79 Zaproszenie do złożenia oferty - zakup i wdrożenie systemu do obsługi Banku Krwi - 23.12.2016 godz. 10:30 - 343
78 Zaproszenie do złożenia oferty - zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia - 23.12.2016 godz. 10:28 - 365
77 Zaproszenie do złożenia ofery - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej na potrzeby Pracowni RTG z przeniesieniem praw autorskich oraz pełnieniem nadzoru autorskiego - 14.12.2016 godz. 14:14 - 345
76 Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług archiwizacyjnych - 08.12.2016 godz. 10:12 - 305
75 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy płyt CD DVD i kopert do płyt - 05.12.2016 godz. 10:35 - 331
74 Zaproszenie do złożenia ofery - dostawy strzygarek elektrycznych oraz ostrzy uniwersalnych - 28.11.2016 godz. 12:16 - 316
73 Zaproszenie do złożenia ofery - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - 28.11.2016 godz. 09:51 - 320
72 Zaproszenie do złożenia ofery - opracowanie studium wykonalności na realizację projektu "Modernizacja i rozbudowa TCZ Sp. z o.o." - 21.11.2016 godz. 14:13 - 318
71 Zaproszenie do złożenia ofery - dostawy opasek identyfikacyjnych do drukarki ZEBRA HC 100 - 16.11.2016 godz. 12:27 - 307
70 Zaproszenie do złożenia oferty: dostawa kardiomonitorów - 6 sztuk i stacji centralnego nadzoru - 1 sztuka - 10.11.2016 godz. 12:45 - 313
69 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa narzędzi do operacji laparoskopowych - 08.11.2016 godz. 11:12 - 315
68 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy materiałów do sterylizacji - 08.11.2016 godz. 11:00 - 314
67 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa poduszek antyalergicznych oraz pościeli - 02.11.2016 godz. 13:41 - 322
66 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy pojemników, kapilarów, zatyczek i mieszadeł - 02.11.2016 godz. 13:36 - 304
65 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej na potrzeby Poradni Urologicznej z przeniesieniem praw autorskich oraz pełnieniem nadzoru autorskiego - 28.10.2016 godz. 15:18 - 322
64 Zaproszenie do złożenia oferty - badanie i ocena sprawozdania finansowego za 2016r. - 24.10.2016 godz. 10:17 - 299
63 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa głowicy liniowej do aparatu USG - 18.10.2016 godz. 14:24 - 341
62 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 17.10.2016 godz. 12:15 - 307
61 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa i montaż urządzenia UPS do zasilania rezerwowego aparatury medycznej w oddziale OIOM - 04.10.2016 godz. 13:26 - 376
60 Wykonanie chodnika (podjazdu) z kostki brukowej Zamawiającego do pomieszczenia do przechowywania maszyn czyszczących oraz wykonanie w tym pomieszczeniu ścianki działow - 03.10.2016 godz. 10:08 - 333
59 Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obróbką dekarską i wymianą instalacji odgromowej na budynku administracji TCZ Sp. z o.o. - 03.10.2016 godz. 09:26 - 320
58 Zaproszenie do złożenia oferty- dostawa łóżek szpitalnych. - 19.09.2016 godz. 10:49 - 311
57 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego - 19.09.2016 godz. 10:13 - 302
56 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa lampy rentgenowskiej do aparatu RTG - 08.09.2016 godz. 12:14 - 324
55 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wraz z uzupełnieniem ciekłego helu do systemu MR - 08.09.2016 godz. 09:33 - 352
54 Zaproszenie do złożenia oferty - usługa dezynsekcji deratyzacji i monitoringu insektów i gryzoni - 08.09.2016 godz. 09:13 - 337
53 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy pieluchomajtek i podkładów - 19.08.2016 godz. 10:38 - 319
52 Zaproszenie do złożenia oferty- sprzedaż oraz dostawa chłodziarki farmaceutycznej - 25.07.2016 godz. 13:19 - 339
51 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy odczynników do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora - 01.07.2016 godz. 11:48 - 315
50 Zaproszenie do złożenia oferty- naprawa części tarasu i schodów prowadzących do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - 30.06.2016 godz. 13:19 - 364
49 Zaproszenie do złożenia oferty- przebudowa wejścia na oddział oraz węzłów sanitarnych na Oddziale Neurologicznym - 29.06.2016 godz. 08:49 - 304
48 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa i montaż mebli w pokoju lekarskim na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - 16.06.2016 godz. 09:48 - 319
47 Zaproszenie do złożenia oferty-sukcesywne dostawy artykułów do sterylizacji - 14.06.2016 godz. 13:41 - 309
46 Zaproszenie do złożenia oferty - adaptacja pomieszczenia w budynku B2 na poczekalnię dla dzieci w Poradni Alergologicznej - 10.06.2016 godz. 11:10 - 331
45 Zaproszenie do złożenia oferty- sukcesywne dostawy drobnego sprzętu komputerowego i sieciowego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 10.06.2016 godz. 09:50 - 342
44 Zaproszenie do złożenia oferty - dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej do aktualnych wymagań PGE Dystrybucja S.A. w zakresie TPA – dotyczy układu zasilania. - 08.06.2016 godz. 13:58 - 290
43 Zaproszenie do złożenia oferty - czyszczenie, przegląd oraz odgrzybianie klimatyzatorów i central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów - 08.06.2016 godz. 12:49 - 350
42 Zaproszenie do złożenia oferty- usługa w zakresie ochrony osób i mienia Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 06.06.2016 godz. 14:42 - 333
41 Zaproszenie do złożenia oferty- sukcesywne dostawy druków dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 01.06.2016 godz. 12:13 - 325
40 Zaproszenie do złożenia oferty- sukcesywne dostawy drobnego sprzętu komputerowego i sieciowego - 25.05.2016 godz. 14:54 - 343
39 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa klamer do wyciągów bezpośrednich - 24.05.2016 godz. 11:19 - 316
38 Zaproszenie do złożenia oferty- sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych - 23.05.2016 godz. 15:00 - 305
37 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa oraz montaż optyk cystoskopowych oraz optyki histeroskopowej - 20.05.2016 godz. 13:14 - 323
36 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa sterylizatora parowego - 19.05.2016 godz. 12:37 - 323
35 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 11.05.2016 godz. 10:49 - 320
34 Zaproszenie do złożenia oferty - usługi konserwacyjne i poza konserwacyjne dźwigów towarowych, osobowych i towarowo- osobowych - 20.04.2016 godz. 14:25 - 337
33 Zaproszenie do złożenia oferty - Dzierżawa 2 nowych z licznikiem zerowym urządzeń wielofunkcyjnych A4, z opcją ich wykupu po okresie trwania umowy, oraz serwis tych urządzeń. - 19.04.2016 godz. 09:29 - 340
32 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy myjek z włókniny do mycia pacjentów - 13.04.2016 godz. 10:08 - 309
31 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa filtrów do wentylacji nawiewno-wywiewnej - 13.04.2016 godz. 09:28 - 301
30 Zaproszenie do złożenia oferty - Sukcesywne dostawy artykułów biurowych - 12.04.2016 godz. 15:09 - 293
29 Zaproszenie do złożenia oferty - adaptacja 4 pomieszczeń na Oddziale Neurologicznym - 12.04.2016 godz. 14:11 - 300
28 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy materiałów elektrycznych - 12.04.2016 godz. 12:28 - 302
27 Zaproszenie do złożenia oferty - usługi konserwacyjne i poza konserwacyjne dźwigów towarowych, osobowych i towarowo- osobowych - 12.04.2016 godz. 12:19 - 310
26 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa głowic do aparatu USG - 08.04.2016 godz. 09:27 - 312
25 Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej na potrzeby Pododdziału Urologicznego z przeniesieniem praw autorskich oraz pełnieniem nadzoru autorskiego - 08.04.2016 godz. 09:23 - 314
24 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa ureterorenoskopu - 08.04.2016 godz. 09:22 - 333
23 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa i montaż odstraszaczy gołębi na parapetach okiennych i gzymsach nad oknami w budynku głównym TCZ i budynku przy ulicy Niskiej 14 - 01.04.2016 godz. 11:55 - 302
22 Zaproszenie do złożenia oferty - Transport krwi i preparatów krwiopochodnych - 30.03.2016 godz. 13:25 - 364
21 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa modułu video EEG - 21.03.2016 godz. 13:18 - 322
20 Zaproszenie do złożenia oferty - Sukcesywne dostawy środków chemicznych - 15.03.2016 godz. 15:04 - 310
19 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa toru wizyjnego do cystoskopii - 11.03.2016 godz. 13:57 - 313
18 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa głowic do aparatów USG i KTG - 11.03.2016 godz. 12:55 - 306
17 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa pościeli i ręczników - 09.03.2016 godz. 11:09 - 313
16 Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej na potrzeby P.O.Z. z przeniesieniem praw autorskich oraz pełnieniem nadzoru autorskiego - 07.03.2016 godz. 08:14 - 323
15 Zaproszenie do złożenia oferty - Sukcesywne dostawy środków chemicznych - 04.03.2016 godz. 13:31 - 303
14 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy materiałów opatrunkowych i akcesoriów - 23.02.2016 godz. 13:07 - 317
13 Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie studium wykonalności projektu - 22.02.2016 godz. 13:21 - 306
12 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa cystoskopu z obturatorem 22 charr - 08.02.2016 godz. 14:09 - 316
11 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa zestawów komputerowych sztuk 10 wraz z oprogramowaniem - 08.02.2016 godz. 14:00 - 297
10 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa zestawów komputerowych sztuk 10 wraz z oprogramowaniem - 08.02.2016 godz. 14:00 - 317
9 Zaproszenie do złożenia oferty - Sukcesywne dostawy środków czystości oraz akcesoriów gospodarczych - 01.02.2016 godz. 14:50 - 305
8 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa stanowiska resuscytacji noworodka - 29.01.2016 godz. 10:39 - 309
7 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa ureterorenoskopu - 28.01.2016 godz. 11:03 - 307
6 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa stołu do badań - 22.01.2016 godz. 14:45 - 317
5 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa serwera, oprogramowania i rutera wraz z wdrożeniem systemu dystrybucji wyników badań laboratoryjnych do jednostki zewnętrznej - 22.01.2016 godz. 14:32 - 331
4 Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa cystoskopów - 22.01.2016 godz. 14:26 - 322
3 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa stanowiska resuscytacji noworodka - 18.01.2016 godz. 14:12 - 327
2 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa oraz montaż klimatyzatorów ściennych - 14.01.2016 godz. 14:54 - 329
1 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa endoprotez stawu biodrowego - 04.01.2016 godz. 11:59 - 290