LP Tytuł Symbol Data ogłoszenia Termin składania ofert Status Wyświetleń
38 Zapytanie ofertowe - Dostawa histeroskopu - 11.12.2012 godz. 14:28 - 331
37 Dostawa nowego kabla zasilajacego do aparatu RTG OEC 7700 Compact - 07.12.2012 godz. 12:36 - 333
36 Dostawa na dostawę akcesoriów kompatybilnych z litoklastem LithoCast 2 - urządzenie do rozbijania metodą pneumatyczną kamieni moczowych oraz odsysania - 05.12.2012 godz. 09:28 - 298
35 Dostawa płyt i kaset cyfrowych kompatybilnych z systemem FCR kapsuła XLII - 29.11.2012 godz. 11:29 - 329
34 Dostawa mikroskopu laboratoryjnego przeznaczonego do badań histopatologicznych i cytologicznych. - 29.11.2012 godz. 09:50 - 349
33 Zapytanie ofertowe - Dostawa Aparatu EKG M-TRACE z wózkiem - 22.11.2012 godz. 09:39 - 331
32 Zapytanie ofertowe - Dostawa pościeli szpitalnej - 22.11.2012 godz. 09:07 - 350
31 Dostawa czytników kodów kreskowych podłączonych poprzez USB w celu zabezpieczenia procesu identyfikacji pacjentów TCZ. - 21.11.2012 godz. 15:02 - 356
30 Jednorazowy odbiór i utylizację odpadów zawierających rtęć w postaci zużytych termometrów. - 21.11.2012 godz. 14:24 - 356
29 Dostawa aparatu ultrasonograficznego. - 19.11.2012 godz. 07:59 - 338
28 Dostawa nowego stołu operacyjnego do wykonywania cięć cesarskich :KO/72/2012 - 14.11.2012 godz. 13:25 - 336
27 Dostawa zestawu do prób wysiłkowych CardioScan Stress Test 4,0 - 08.11.2012 godz. 12:08 - 367
26 Zakup wraz z dostawą endoprotez częściowych typu Austin Moore - 22.10.2012 godz. 12:36 - 317
25 Zakup wraz z dostawą nowego stołu operacyjnego:KO/62/2012 - 17.10.2012 godz. 12:35 - 345
24 Konkurs ofert na wymianę stacji uzdatniania wody z automatycznym przyłączeniem - 25.09.2012 godz. 11:57 - 326
23 Zakup wraz z dostawą nowego ureterorenoskopu kompaktowego wg Marbergera:KO/39/2012 - 27.06.2012 godz. 07:45 - 340
22 Dostawa opasek identyfikacyjnych w rozmiarach wg grup wiekowych do drukarki ZEBRA HC 100 KO/42/2012 - 26.06.2012 godz. 10:32 - 311
21 Dostawa myjki ultradźwiękowej KO/37/2012 - 22.05.2012 godz. 12:47 - 325
20 Dostawa filtrów do klimatyzacji - 07.05.2012 godz. 12:06 - 350
19 Dostawa czytników kodów kreskowych, drukarki etykiet, drukarki opasek oraz pamięci RAM do serwera. - 24.04.2012 godz. 07:54 - 357
18 Zapytanie ofertowe -Dostawa tuszy, tonerów, taśm - 30.03.2012 godz. 12:18 - 367
17 Zapytanie ofertowe - Dostawa pojemników do badań histopatologicznych, na badanie moczu, kału, na odpady, szkiełek laboratoryjnych, kapitarów, mieszadełek do kapilar itp. Dostawa worków na zwłoki. - 30.03.2012 godz. 10:22 - 343
16 Zapytanie ofertowe -Dostawa płyt CD-R - 29.03.2012 godz. 09:05 - 344
15 Zapytanie ofertowe - Dostawa akcesoriów gospodarczych - 28.03.2012 godz. 07:43 - 347
14 Zapytanie ofertowe - Dostawa środków czystości - 28.03.2012 godz. 07:32 - 363
13 Zapytanie ofertowe - Dostawa asortymentu wymienionego w Zaproszeniu - 20.03.2012 godz. 10:54 - 351
12 Zapytanie ofertowe - Dostawa papieru ksero, komputerowego - 15.03.2012 godz. 09:59 - 342
11 Zapytanie ofertowe - na usługę wykonywania nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „MODERNIZACJA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO W TOMASZOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O. W CELU ZAPEWNIENIA ALTERNAT - 14.03.2012 godz. 13:43 - 331
10 Zapytanie ofertowe - Opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej dla stacji transformatorowej KO/19/2012 - 01.03.2012 godz. 09:03 - 432
9 Zapytanie ofertowe - Konserwacja stacji uzdatniania wody KO/18/2012 - 29.02.2012 godz. 09:41 - 362
8 Zapytanie ofertowe - Dostawa kardiomonitorów KO/15/2012 - 24.02.2012 godz. 13:07 - 329
7 Zapytanie ofertowe - Dostawa stołu operacyjnego - 1 szt. KO/13/2012 - 22.02.2012 godz. 12:51 - 301
6 Zapytanie ofertowe - Dostawa pomp infuzyjnych, dwustrzykawkowych KO/14/2012 - 22.02.2012 godz. 12:16 - 309
5 Zapytanie ofertowe - Dostawa modułów do wykonywania kapnografii KO/11/2012 - 22.02.2012 godz. 12:07 - 318
4 Zapytanie ofertowe - Dostawa defibrylatora KO/5/2012 - 16.01.2012 godz. 10:24 - 317
3 Zapytanie ofertowe - Dostawa respiratora transportowego KO/4/2012 - 16.01.2012 godz. 10:22 - 316
2 Zapytanie ofertowe - Dostawa wirówki laboratoryjnej KO/2/2012 - 12.01.2012 godz. 10:29 - 322
1 Zapytanie ofertowe - Dostawa cyfrowego aparatu pomiarowego do uroflometrii, cystometrii (c.mikcyjnej) wraz z wyposażeniem. KO/1/2012 - 05.01.2012 godz. 10:02 - 306