LP Tytuł Symbol Data ogłoszenia Termin składania ofert Status Wyświetleń
276 Dostawa autoklawu medycznego dla Oddziału Okulistycznego 53/2022/KO 08.08.2022 godz. 11:50 19.08.2022 godz. 09:00 w toku 17
275 Sukcesywne dostawy produktów chemicznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 56/2022/KO 02.08.2022 godz. 09:32 10.08.2022 godz. 09:00 w toku 16
274 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 50/2022/KO 01.08.2022 godz. 11:18 08.08.2022 godz. 09:00 w toku 27
273 Usługa polegająca na dostosowaniu systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej Zamawiającego do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 54/2022/KO 28.07.2022 godz. 10:08 12.08.2022 godz. 09:00 w toku 143
272 Świadczenie usługi przeglądów technicznych , konserwacji i naprawy 2 sztuk bram segmentowych przemysłowych – wjazdowej i wyjazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 45/2022/KO 27.07.2022 godz. 12:49 05.08.2022 godz. 09:00 w toku 48
271 Dostawa, montaż oraz instalacja monitoringu (dozór video) na Oddziale Psychiatrycznym Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 48/2022/KO 15.07.2022 godz. 12:50 27.07.2022 godz. 14:00 w toku 258
270 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją rozbudowy budynku Oddziału Neurologicznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowiecki 52/2022/KO 11.07.2022 godz. 14:05 19.07.2022 godz. 09:00 w toku 24
269 Usługa wykonywania nowych podłączeń sieci komputerowych (gniazdo podwójne) w kategorii 6A w budynkach przez okres 12 miesięcy 35/2022/KO 28.06.2022 godz. 09:28 06.07.2022 godz. 09:00 zakończony 50
268 Dostawa, montaż oraz uruchomienie bezprzewodowego systemu przywoławczego w pomieszczeniach Oddziału Neurologicznego wraz z dostawą szyn medycznych z wyposażeniem na potrzeby sali udarowej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 36/2022/KO 24.06.2022 godz. 12:03 04.07.2022 godz. 09:00 zakończony 32
267 Sukcesywne dostawy strzygarek elektrycznych i ostrzy uniwersalnych 39/2022/KO 15.06.2022 godz. 11:16 22.06.2022 godz. 09:00 w toku 65
266 Dostawa wraz z uzupełnieniem ciekłego helu do systemu rezonansu magnetycznego Canon Vantage XGV 34/2022/KO 26.05.2022 godz. 14:02 31.05.2022 godz. 09:00 zakończony 70
265 Udostępnienie aplikacji do zarządzania aparaturą medyczną (subskrypcja) na okres 5 lat dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 27/2022/KO 17.05.2022 godz. 08:34 25.05.2022 godz. 09:00 zakończony 61
264 Dostawa sprzętu niezbędnego do pielęgnacji terenów zielonych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 25/05/2022 13.05.2022 godz. 11:56 19.05.2022 godz. 09:00 zakończony 57
263 Usługa przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych wraz z naprawami w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 6/2022/KO 12.05.2022 godz. 10:29 20.05.2022 godz. 09:00 zakończony 25
262 Dostawa Szyn Zimmera i szyn Kramera dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 13/04/2022 09.05.2022 godz. 12:16 16.05.2022 godz. 12:00 zakończony 77
261 Usługa transportu krwi i preparatów krwiopochodnych 31/2022/KO 05.05.2022 godz. 13:04 11.05.2022 godz. 09:00 zakończony 57
260 Usługa przeglądu instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego), a także instalacji odgromowej i piorunochronnej przy ul. Jana Pawła II 35 i ul. Granicznej 63 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 21/2022/KO 27.04.2022 godz. 13:09 13.05.2022 godz. 09:00 zakończony 30
259 Dostawa wraz z wymianą obecnego okna PCV na okno PCV w sekretariacie Oddziału Chorób Wewnętrznych 6/01/2022/P 26.04.2022 godz. 11:43 04.05.2022 godz. 09:00 zakończony 50
258 Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usług poza konserwacyjnych w celu utrzymania w ruchu dźwigów towarowych, osobowych i towarowo-osobowych n/w, znajdujących się w obiektach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 3/2022/KO 14.04.2022 godz. 10:54 29.04.2022 godz. 09:00 zakończony 39
257 Dostawa myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości na terenie zewnętrznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 11/03/2022 11.04.2022 godz. 08:14 19.04.2022 godz. 09:00 zakończony 44
256 Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych 22/2022/KO 07.04.2022 godz. 10:23 13.04.2022 godz. 09:00 w toku 88
255 Dostawa testów skórnych punktowych alergologicznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 18/02/2022 05.04.2022 godz. 12:28 08.04.2022 godz. 12:00 zakończony 80
254 Usługa wykonania naprawy agregatu pompy głębinowej GBA 1/14 5,5 kW 9/03/2022 05.04.2022 godz. 10:46 11.04.2022 godz. 09:00 zakończony 92
253 Usługa przeglądu rocznego budynków, przewodów kominowych wentylacyjnych nawiewno-wyciągowych, drzwi i zamknięć przeciwpożarowych przy ul. Jana Pawła 35, ul. Mościckiego 3, ul. Granicznej 63 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. 20/2022/KO 31.03.2022 godz. 09:59 08.04.2022 godz. 09:00 zakończony 69
252 Usługa usunięcia drzew wraz z ich uprzątnięciem oraz wywozem pozyskanego drewna po usunięciu 24/2022/KO 31.03.2022 godz. 09:59 07.04.2022 godz. 09:00 zakończony 43
251 Dostawa wraz z wymianą obecnego okna PCV na okno PCV w sekretariacie Oddziału Chorób Wewnętrznych. 6/01/2022 21.03.2022 godz. 10:43 28.03.2022 godz. 09:00 zakończony 227
250 Usługa wymiany skorodowanych rur na odcinku ok. 10 metrów zasilających w ciepłą wodę budynek Działu Technicznego i Zakładu Anatomii Patologicznej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Maz. 3/03/2022 17.03.2022 godz. 10:59 25.03.2022 godz. 09:00 zakończony 104
249 Usługa wykonania przeglądu generatora OXIPERM PRO 5gCLO2/h (system do zwalczania bakterii legionella, dwutlenku chloru w instalacjach wody) przez autoryzowany serwis producenta 20/02/2022 16.03.2022 godz. 10:49 24.03.2022 godz. 09:00 zakończony 35
248 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tomaszowie Maz., przy ul. Niskiej 14” w zakresie robót instalacji elektrycznych w budynkach 17/2022/KO 15.03.2022 godz. 09:53 25.03.2022 godz. 09:00 zakończony 74
247 Dostawa wraz z wymianą okna podawczego na nowe do Pracowni RTG 1/03/2022 14.03.2022 godz. 12:45 22.03.2022 godz. 09:00 zakończony 60
246 Wykonanie jednorocznego przeglądu technicznego budynków, instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego), przegląd instalacji odgromowej i piorunochronnej, przewodów kominowych wentylacyjnych nawiewno-wyciągowych, drzwi i zamknięć przeciwpożarowych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 12/2022/KO 03.03.2022 godz. 10:32 14.03.2022 godz. 09:00 zakończony 101
245 Sukcesywne dostawy druków medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 10/2022/KO 22.02.2022 godz. 12:00 02.03.2022 godz. 09:00 zakończony 153
244 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 5/2022/KO 15.02.2022 godz. 13:25 22.02.2022 godz. 09:00 zakończony 44
243 Dostawa pościeli dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 97/2021/KO 03.02.2022 godz. 11:03 15.02.2022 godz. 09:00 zakończony 42
242 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu unijnego w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności ochrony zdrowia dla Osi priorytetowej XI „REACT-EU” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020, Konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-001/21 8/2022/KO 01.02.2022 godz. 13:31 07.02.2022 godz. 09:00 zakończony 186
241 Dostawa Regałów Magazynowych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 150 szt. 98/2021/KO 01.02.2022 godz. 11:42 08.02.2022 godz. 09:00 zakończony 103
240 Dostawa zestawów do podawania noworodkom i wcześniakom leków oraz żywienia pozajelitowego 92/2021/KO 13.01.2022 godz. 12:55 21.01.2022 godz. 09:00 zakończony 1201
239 Zakup materiału do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do badań w kierunku SARS-CoV-2 177/11/2021 11.01.2022 godz. 11:36 17.01.2022 godz. 09:00 zakończony 107
238 MINIFLOW (adapter przyłącza pacjenta do respiratora) 2. Jednorazowe końcówki donosowe 3. Jednorazowa maska neonatologiczna. 176/11/2021 27.12.2021 godz. 13:07 04.01.2022 godz. 09:00 zakończony 210
237 Świadczenie usług w zakresie Zimowego utrzymania jezdni, miejsc parkingowych, chodników znajdujących się na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowi Sp. z o.o. przy ul Jana Pawła II 35, chodnika znajdującego się wzdłuż budynku Administracji i Poradni przy ul. Granicznej 63 oraz lądowiska przy ul. Podleśnej 65. 95/2021/KO 21.12.2021 godz. 14:19 29.12.2021 godz. 09:00 zakończony 106
236 Projekt na termomodernizację CO i kanalizacji w budynku przy ul. Granicznej 63 ( Administracja, Poradnie). 94/2021/KO 08.12.2021 godz. 10:03 15.12.2021 godz. 09:00 zakończony 172
235 Wymiana głównej rury zasilającej w zimną wodę Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 183/12/2021 07.12.2021 godz. 12:55 15.12.2021 godz. 09:00 zakończony 490
234 Wykonanie koncepcji modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim ect. 93/2021/KO 07.12.2021 godz. 12:23 13.12.2021 godz. 09:00 zakończony 103
233 Dostawa taśm ochronnych, oraz listew odbojowych 74/2021/KO/P 07.12.2021 godz. 09:12 13.12.2021 godz. 09:00 zakończony 46
232 Całodobowe świadczenie usług transportu pojazdem sanitarnym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 80/2021/KO 06.12.2021 godz. 11:40 15.12.2021 godz. 09:00 zakończony 172
231 Dostawa mebli medycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 76/2021/KO/1 02.12.2021 godz. 12:38 17.12.2021 godz. 09:00 zakończony 181
230 Wdrożenie przepisów Ustawy o ochronie Sygnalistów poprzez wdrożenie odpowiednich procedur oraz zakup odpowiedniego oprogramowania. 88/2021/KO 02.12.2021 godz. 11:46 10.12.2021 godz. 13:00 zakończony 115
229 Zakup oraz wdrożenie usługi umożliwiającej rozliczenie programu pn. : "Profilaktyka 40 Plus" 89/2021/KO 02.12.2021 godz. 08:45 20.12.2021 godz. 09:00 zakończony 200
228 Zakup pojemników do badań histopatologicznych 165/10/2021 01.12.2021 godz. 08:06 06.12.2021 godz. 09:00 zakończony 55
227 Przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych wraz z naprawami w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 86/2021/KO 26.11.2021 godz. 12:23 08.12.2021 godz. 09:00 zakończony 211
226 Dostawa taśm ochronnych oraz listew odbojowych 74/2021/KO 23.11.2021 godz. 11:38 29.11.2021 godz. 09:00 zakończony 195
225 Wykonanie projektu na odprowadzanie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń ect. 148/09/2021/P2 18.11.2021 godz. 09:35 06.12.2021 godz. 09:00 zakończony 95
224 Dostawa wraz z montażem mebli medycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 76/2021/KO 05.11.2021 godz. 12:17 19.11.2021 godz. 09:00 zakończony 212
223 Dostawa wraz z montażem szafek do zabudowy liczników elektrycznych na korytarzach Poradni Zdrowia Psychicznego 168/10/2021 04.11.2021 godz. 09:45 12.11.2021 godz. 09:00 zakończony 176
222 Zakup oraz montaż mebli kuchennych w beżowym lub jasnym kolorze na Oddziale Psychiatrycznym oraz biurka komputerowego. 62/2021/KO 04.11.2021 godz. 08:42 12.11.2021 godz. 09:00 zakończony 248
221 Dostawa pościeli dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 78/2021/KO 02.11.2021 godz. 13:50 12.11.2021 godz. 09:00 zakończony 195
220 Dostawa wraz z montażem kratek wentylacyjnych znajdujących się na kominach budynków Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 81/2021/KO 29.10.2021 godz. 11:28 05.11.2021 godz. 09:00 zakończony 47
219 Dostawa sprzętu do śródoperacyjnego neuromonitoringu w zabiegach chirurgicznych, urologiocznych i laryngologicznych. 67/2021/KO 28.10.2021 godz. 13:00 19.11.2021 godz. 09:00 zakończony 187
218 Usuwanie uszkodzeń i awarii telefonów stacjonarnych,w tym związanych zarówno z aparatmi telefonicznymi, gniazdkiem oraz linią telefoniczną w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 80/2021/KO 25.10.2021 godz. 12:20 04.11.2021 godz. 09:00 zakończony 215
217 Wykonanie projektu na odprowadzanie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń ect. 148/09/2021/P 18.10.2021 godz. 13:39 29.10.2021 godz. 09:00 zakończony 354
216 Dostawy odzieży medycznej – koszulka typu t-shirt 66/2021/KO 01.10.2021 godz. 11:05 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 200
215 Dostawy odzieży medycznej 65/2021/KO 01.10.2021 godz. 11:01 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 210
214 Dostawy odzieży dla pracowników Ratownictwa Medycznego 64/2021/KO 01.10.2021 godz. 10:57 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 213
213 Dostawy odzieży dla pracowników Działu Technicznego, Działu Epidemiologii Szpitalnej 63/2021/KO 01.10.2021 godz. 10:53 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 214
212 Dostawa przemysłowy hełm lekki dla pracowników Działu Technicznego i Epidemiologii 142/09/2021 01.10.2021 godz. 10:48 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 257
211 Dostawa obuwia dla pracowników Ratownictwa Medycznego 141/09/2021 01.10.2021 godz. 10:44 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 213
210 Dostawa obuwia dla pracowników Działu Technicznego, Działu Epidemiologii Szpitalnej i Zakładu Anatomii Patologicznej 140/09/2021 01.10.2021 godz. 10:41 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 200
209 Wykonanie projektu na odprowadzanie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń na 4 salach (A, B, C i D) Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ortopedycznej, Urologii i Okulistyki. 148/09/2021 28.09.2021 godz. 13:44 05.10.2021 godz. 09:00 zakończony 213
208 Zakup pojemników, kapilarów, zatyczek i mieszadeł 43/2021/KO/P 28.09.2021 godz. 13:01 05.10.2021 godz. 09:00 zakończony 294
207 Nadzór, konserwacja i dokonywanie przeglądów technicznych central telefonicznych Silican Mac6400 i Silican CCT 1668 w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 70/2021/KO 24.09.2021 godz. 13:08 06.10.2021 godz. 09:00 zakończony 208
206 Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych 58/2021/KO 23.09.2021 godz. 13:30 01.10.2021 godz. 09:00 zakończony 358
205 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za lata 2021 i 2022r. 68/2021/KO 10.09.2021 godz. 12:47 16.09.2021 godz. 09:00 zakończony 276
204 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu komputerowego, części zamiennych oraz akcesoriów komputerowych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 59/2021/KO 09.09.2021 godz. 12:43 22.09.2021 godz. 09:00 zakończony 211
203 Zabezpieczenie usług całodobowego patrolu interwencyjnego na zgłoszenia antynapadowe dla wszystkich lokalizacji Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ect. 55/2021/KO 24.08.2021 godz. 08:57 31.08.2021 godz. 09:00 zakończony 199
202 Lampa operacyjna LED dwuczaszowa – 1 sztuka. 38/2021/KO 19.08.2021 godz. 08:18 31.08.2021 godz. 09:00 zakończony 228
201 Zakup pojemników, kapilarów, zatyczek i mieszadeł 43/2021/KO 18.08.2021 godz. 10:51 26.08.2021 godz. 09:00 zakończony 324
200 Dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 51/2021/KO 05.08.2021 godz. 12:57 19.08.2021 godz. 09:00 zakończony 338
199 Przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 47/2021/KO 29.07.2021 godz. 12:52 05.08.2021 godz. 09:00 zakończony 272
198 Sukcesywne dostawy produktów chemicznych 96/06/2021 20.07.2021 godz. 10:22 27.07.2021 godz. 09:00 zakończony 363
197 Sprzęt do śródoperacyjnego neuromonitoringu w zabiegach chirurgicznych, urologicznych i laryngologicznych 48/2021/KO 19.07.2021 godz. 07:56 30.07.2021 godz. 09:00 zakończony 392
196 Naprawa instalacji kolektorów słonecznych w ilości 130 sztuk typ GERES-ASCO o łącznej powierzchni 258,90 m2 zlokalizowanych na dachu budynku B2 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o 39/2021/KO 15.07.2021 godz. 08:47 26.07.2021 godz. 09:00 zakończony 235
195 Zakup części zamiennych do uszkodzonego sprzętu endoskopowego firmy R. WOLF 44/2021/KO 08.07.2021 godz. 08:11 15.07.2021 godz. 09:00 zakończony 357
194 Sprzedaż i dostawa wraz z uzupełnieniem ciekłego helu do urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 36/2021/KO 01.07.2021 godz. 13:42 09.07.2021 godz. 09:00 zakończony 327
193 Sukcesywne dostawy arykułów biurowych 35/2021/KO 16.06.2021 godz. 14:02 23.06.2021 godz. 09:00 zakończony 380
192 Sukcesywne dostawy druków medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 34/2021/KO 15.06.2021 godz. 10:05 23.06.2021 godz. 09:00 zakończony 467
191 Konserwacja i nadzór nad siecią telefoniczną wraz z instalacją nowych punktów sieci telefonicznej oraz innych urządzeń komunikacji telefonicznej w budynkach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 33/2021/KO 11.06.2021 godz. 12:45 21.06.2021 godz. 09:00 zakończony 299
190 Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 31/2021/KO 08.06.2021 godz. 12:45 18.06.2021 godz. 09:00 zakończony 422
189 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla poradni specjalistycznych oraz oddziałów TCZ. 21/2021/KO 08.06.2021 godz. 09:52 15.06.2021 godz. 09:00 zakończony 353
188 Dostawa ambulansu transportowego na potrzeby transportu pacjentów z potwierdzonym COVID - 19 - 19.05.2021 godz. 13:12 27.05.2021 godz. 09:00 w toku 454
187 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 30/2021/KO 13.05.2021 godz. 11:48 21.05.2021 godz. 09:00 zakończony 451
186 Dostawa wraz z wymianą drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien. 22/2021/KO 06.05.2021 godz. 10:13 14.05.2021 godz. 09:00 zakończony 376
185 Dostawa materiału do wyposażenia łazienki oraz stolarki drzwiowej. 61/04/2021 06.05.2021 godz. 09:27 12.05.2021 godz. 09:00 zakończony 411
184 Usługa wykonania 2 szt. pergoli śmietnikowych wraz z montażem, przygotowaniem podłoża oraz umiejscowieniem wskazanym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 24/2021/KO 30.04.2021 godz. 13:42 11.05.2021 godz. 09:00 zakończony 245
183 Dostosowanie kontenerów magazynowych do potrzeb szpitala wraz z przygotowaniem podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie TCZ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 25/2021/KO 22.04.2021 godz. 08:39 28.04.2021 godz. 09:00 zakończony 327
182 Zakup pakietów biurowych Microsoft Office. 47/03/2021 20.04.2021 godz. 12:39 27.04.2021 godz. 09:00 zakończony 485
181 Dostawa: kaseta odczynnikowa - 1 szt., Kaseta sensorowa - 1 szt. 54/04/2021 19.04.2021 godz. 11:23 26.04.2021 godz. 09:00 zakończony 503
180 Dostawa woreczków foliowych PP strunowych lub z taśmą klejącą. 53/04/2021 14.04.2021 godz. 13:02 21.04.2021 godz. 09:00 zakończony 432
179 Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran – 1 sztuka. 52/04/2021 14.04.2021 godz. 09:07 20.04.2021 godz. 09:00 zakończony 430
178 Dostosowanie kontenerów magazynowych do potrzeb szpitala wraz z przygotowaniem podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie TCZ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 23/2021/KO 08.04.2021 godz. 10:25 20.04.2021 godz. 09:00 zakończony 292
177 Dostawa elementów trokarów laparoskopowych firmy STORZ. 48/03/2021 01.04.2021 godz. 13:08 09.04.2021 godz. 09:00 zakończony 370