LP Tytuł Symbol Data ogłoszenia Termin składania ofert Status Wyświetleń
266 Udostępnienie aplikacji do zarządzania aparaturą medyczną (subskrypcja) na okres 5 lat dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 27/2022/KO 17.05.2022 godz. 08:34 25.05.2022 godz. 09:00 w toku 33
265 Dostawa sprzętu niezbędnego do pielęgnacji terenów zielonych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 25/05/2022 13.05.2022 godz. 11:56 19.05.2022 godz. 09:00 w toku 1
264 Usługa przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych wraz z naprawami w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 6/2022/KO 12.05.2022 godz. 10:29 20.05.2022 godz. 09:00 w toku 4
263 Dostawa Szyn Zimmera i szyn Kramera dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 13/04/2022 09.05.2022 godz. 12:16 16.05.2022 godz. 12:00 zakończony 1
262 Usługa transportu krwi i preparatów krwiopochodnych 31/2022/KO 05.05.2022 godz. 13:04 11.05.2022 godz. 09:00 w toku 6
261 Usługa przeglądu instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego), a także instalacji odgromowej i piorunochronnej przy ul. Jana Pawła II 35 i ul. Granicznej 63 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 21/2022/KO 27.04.2022 godz. 13:09 13.05.2022 godz. 09:00 w toku 23
260 Dostawa wraz z wymianą obecnego okna PCV na okno PCV w sekretariacie Oddziału Chorób Wewnętrznych 6/01/2022/P 26.04.2022 godz. 11:43 04.05.2022 godz. 09:00 w toku 49
259 Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usług poza konserwacyjnych w celu utrzymania w ruchu dźwigów towarowych, osobowych i towarowo-osobowych n/w, znajdujących się w obiektach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 3/2022/KO 14.04.2022 godz. 10:54 29.04.2022 godz. 09:00 w toku 8
258 Dostawa myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości na terenie zewnętrznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 11/03/2022 11.04.2022 godz. 08:14 19.04.2022 godz. 09:00 w toku 13
257 Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych 22/2022/KO 07.04.2022 godz. 10:23 13.04.2022 godz. 09:00 w toku 32
256 Dostawa testów skórnych punktowych alergologicznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 18/02/2022 05.04.2022 godz. 12:28 08.04.2022 godz. 12:00 zakończony 22
255 Usługa wykonania naprawy agregatu pompy głębinowej GBA 1/14 5,5 kW 9/03/2022 05.04.2022 godz. 10:46 11.04.2022 godz. 09:00 w toku 54
254 Usługa przeglądu rocznego budynków, przewodów kominowych wentylacyjnych nawiewno-wyciągowych, drzwi i zamknięć przeciwpożarowych przy ul. Jana Pawła 35, ul. Mościckiego 3, ul. Granicznej 63 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. 20/2022/KO 31.03.2022 godz. 09:59 08.04.2022 godz. 09:00 zakończony 18
253 Usługa usunięcia drzew wraz z ich uprzątnięciem oraz wywozem pozyskanego drewna po usunięciu 24/2022/KO 31.03.2022 godz. 09:59 07.04.2022 godz. 09:00 w toku 57
252 Dostawa wraz z wymianą obecnego okna PCV na okno PCV w sekretariacie Oddziału Chorób Wewnętrznych. 6/01/2022 21.03.2022 godz. 10:43 28.03.2022 godz. 09:00 zakończony 28
251 Usługa wymiany skorodowanych rur na odcinku ok. 10 metrów zasilających w ciepłą wodę budynek Działu Technicznego i Zakładu Anatomii Patologicznej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Maz. 3/03/2022 17.03.2022 godz. 10:59 25.03.2022 godz. 09:00 zakończony 45
250 Usługa wykonania przeglądu generatora OXIPERM PRO 5gCLO2/h (system do zwalczania bakterii legionella, dwutlenku chloru w instalacjach wody) przez autoryzowany serwis producenta 20/02/2022 16.03.2022 godz. 10:49 24.03.2022 godz. 09:00 w toku 43
249 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tomaszowie Maz., przy ul. Niskiej 14” w zakresie robót instalacji elektrycznych w budynkach 17/2022/KO 15.03.2022 godz. 09:53 25.03.2022 godz. 09:00 zakończony 21
248 Dostawa wraz z wymianą okna podawczego na nowe do Pracowni RTG 1/03/2022 14.03.2022 godz. 12:45 22.03.2022 godz. 09:00 w toku 57
247 Wykonanie jednorocznego przeglądu technicznego budynków, instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego), przegląd instalacji odgromowej i piorunochronnej, przewodów kominowych wentylacyjnych nawiewno-wyciągowych, drzwi i zamknięć przeciwpożarowych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 12/2022/KO 03.03.2022 godz. 10:32 14.03.2022 godz. 09:00 zakończony 58
246 Sukcesywne dostawy druków medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 10/2022/KO 22.02.2022 godz. 12:00 02.03.2022 godz. 09:00 zakończony 72
245 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 5/2022/KO 15.02.2022 godz. 13:25 22.02.2022 godz. 09:00 w toku 52
244 Dostawa pościeli dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 97/2021/KO 03.02.2022 godz. 11:03 15.02.2022 godz. 09:00 w toku 61
243 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu unijnego w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności ochrony zdrowia dla Osi priorytetowej XI „REACT-EU” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020, Konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-001/21 8/2022/KO 01.02.2022 godz. 13:31 07.02.2022 godz. 09:00 zakończony 127
242 Dostawa Regałów Magazynowych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 150 szt. 98/2021/KO 01.02.2022 godz. 11:42 08.02.2022 godz. 09:00 zakończony 50
241 Dostawa zestawów do podawania noworodkom i wcześniakom leków oraz żywienia pozajelitowego 92/2021/KO 13.01.2022 godz. 12:55 21.01.2022 godz. 09:00 zakończony 1136
240 Zakup materiału do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do badań w kierunku SARS-CoV-2 177/11/2021 11.01.2022 godz. 11:36 17.01.2022 godz. 09:00 zakończony 45
239 MINIFLOW (adapter przyłącza pacjenta do respiratora) 2. Jednorazowe końcówki donosowe 3. Jednorazowa maska neonatologiczna. 176/11/2021 27.12.2021 godz. 13:07 04.01.2022 godz. 09:00 zakończony 121
238 Świadczenie usług w zakresie Zimowego utrzymania jezdni, miejsc parkingowych, chodników znajdujących się na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowi Sp. z o.o. przy ul Jana Pawła II 35, chodnika znajdującego się wzdłuż budynku Administracji i Poradni przy ul. Granicznej 63 oraz lądowiska przy ul. Podleśnej 65. 95/2021/KO 21.12.2021 godz. 14:19 29.12.2021 godz. 09:00 zakończony 46
237 Projekt na termomodernizację CO i kanalizacji w budynku przy ul. Granicznej 63 ( Administracja, Poradnie). 94/2021/KO 08.12.2021 godz. 10:03 15.12.2021 godz. 09:00 zakończony 108
236 Wymiana głównej rury zasilającej w zimną wodę Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 183/12/2021 07.12.2021 godz. 12:55 15.12.2021 godz. 09:00 zakończony 428
235 Wykonanie koncepcji modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim ect. 93/2021/KO 07.12.2021 godz. 12:23 13.12.2021 godz. 09:00 zakończony 35
234 Dostawa taśm ochronnych, oraz listew odbojowych 74/2021/KO/P 07.12.2021 godz. 09:12 13.12.2021 godz. 09:00 w toku 2765
233 Całodobowe świadczenie usług transportu pojazdem sanitarnym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 80/2021/KO 06.12.2021 godz. 11:40 15.12.2021 godz. 09:00 zakończony 108
232 Dostawa mebli medycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 76/2021/KO/1 02.12.2021 godz. 12:38 17.12.2021 godz. 09:00 zakończony 115
231 Wdrożenie przepisów Ustawy o ochronie Sygnalistów poprzez wdrożenie odpowiednich procedur oraz zakup odpowiedniego oprogramowania. 88/2021/KO 02.12.2021 godz. 11:46 10.12.2021 godz. 13:00 zakończony 41
230 Zakup oraz wdrożenie usługi umożliwiającej rozliczenie programu pn. : "Profilaktyka 40 Plus" 89/2021/KO 02.12.2021 godz. 08:45 20.12.2021 godz. 09:00 zakończony 133
229 Zakup pojemników do badań histopatologicznych 165/10/2021 01.12.2021 godz. 08:06 06.12.2021 godz. 09:00 w toku 3285
228 Przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych wraz z naprawami w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 86/2021/KO 26.11.2021 godz. 12:23 08.12.2021 godz. 09:00 zakończony 143
227 Dostawa taśm ochronnych oraz listew odbojowych 74/2021/KO 23.11.2021 godz. 11:38 29.11.2021 godz. 09:00 zakończony 131
226 Wykonanie projektu na odprowadzanie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń ect. 148/09/2021/P2 18.11.2021 godz. 09:35 06.12.2021 godz. 09:00 zakończony 33
225 Dostawa wraz z montażem mebli medycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 76/2021/KO 05.11.2021 godz. 12:17 19.11.2021 godz. 09:00 zakończony 145
224 Dostawa wraz z montażem szafek do zabudowy liczników elektrycznych na korytarzach Poradni Zdrowia Psychicznego 168/10/2021 04.11.2021 godz. 09:45 12.11.2021 godz. 09:00 zakończony 114
223 Zakup oraz montaż mebli kuchennych w beżowym lub jasnym kolorze na Oddziale Psychiatrycznym oraz biurka komputerowego. 62/2021/KO 04.11.2021 godz. 08:42 12.11.2021 godz. 09:00 zakończony 171
222 Dostawa pościeli dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 78/2021/KO 02.11.2021 godz. 13:50 12.11.2021 godz. 09:00 zakończony 134
221 Dostawa wraz z montażem kratek wentylacyjnych znajdujących się na kominach budynków Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 81/2021/KO 29.10.2021 godz. 11:28 05.11.2021 godz. 09:00 w toku 155
220 Dostawa sprzętu do śródoperacyjnego neuromonitoringu w zabiegach chirurgicznych, urologiocznych i laryngologicznych. 67/2021/KO 28.10.2021 godz. 13:00 19.11.2021 godz. 09:00 zakończony 115
219 Usuwanie uszkodzeń i awarii telefonów stacjonarnych,w tym związanych zarówno z aparatmi telefonicznymi, gniazdkiem oraz linią telefoniczną w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 80/2021/KO 25.10.2021 godz. 12:20 04.11.2021 godz. 09:00 zakończony 160
218 Wykonanie projektu na odprowadzanie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń ect. 148/09/2021/P 18.10.2021 godz. 13:39 29.10.2021 godz. 09:00 zakończony 290
217 Dostawy odzieży medycznej – koszulka typu t-shirt 66/2021/KO 01.10.2021 godz. 11:05 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 144
216 Dostawy odzieży medycznej 65/2021/KO 01.10.2021 godz. 11:01 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 150
215 Dostawy odzieży dla pracowników Ratownictwa Medycznego 64/2021/KO 01.10.2021 godz. 10:57 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 145
214 Dostawy odzieży dla pracowników Działu Technicznego, Działu Epidemiologii Szpitalnej 63/2021/KO 01.10.2021 godz. 10:53 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 142
213 Dostawa przemysłowy hełm lekki dla pracowników Działu Technicznego i Epidemiologii 142/09/2021 01.10.2021 godz. 10:48 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 179
212 Dostawa obuwia dla pracowników Ratownictwa Medycznego 141/09/2021 01.10.2021 godz. 10:44 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 144
211 Dostawa obuwia dla pracowników Działu Technicznego, Działu Epidemiologii Szpitalnej i Zakładu Anatomii Patologicznej 140/09/2021 01.10.2021 godz. 10:41 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 142
210 Wykonanie projektu na odprowadzanie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń na 4 salach (A, B, C i D) Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ortopedycznej, Urologii i Okulistyki. 148/09/2021 28.09.2021 godz. 13:44 05.10.2021 godz. 09:00 zakończony 164
209 Zakup pojemników, kapilarów, zatyczek i mieszadeł 43/2021/KO/P 28.09.2021 godz. 13:01 05.10.2021 godz. 09:00 zakończony 238
208 Nadzór, konserwacja i dokonywanie przeglądów technicznych central telefonicznych Silican Mac6400 i Silican CCT 1668 w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 70/2021/KO 24.09.2021 godz. 13:08 06.10.2021 godz. 09:00 zakończony 167
207 Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych 58/2021/KO 23.09.2021 godz. 13:30 01.10.2021 godz. 09:00 zakończony 297
206 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za lata 2021 i 2022r. 68/2021/KO 10.09.2021 godz. 12:47 16.09.2021 godz. 09:00 zakończony 221
205 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu komputerowego, części zamiennych oraz akcesoriów komputerowych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 59/2021/KO 09.09.2021 godz. 12:43 22.09.2021 godz. 09:00 zakończony 162
204 Zabezpieczenie usług całodobowego patrolu interwencyjnego na zgłoszenia antynapadowe dla wszystkich lokalizacji Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ect. 55/2021/KO 24.08.2021 godz. 08:57 31.08.2021 godz. 09:00 zakończony 150
203 Lampa operacyjna LED dwuczaszowa – 1 sztuka. 38/2021/KO 19.08.2021 godz. 08:18 31.08.2021 godz. 09:00 zakończony 160
202 Zakup pojemników, kapilarów, zatyczek i mieszadeł 43/2021/KO 18.08.2021 godz. 10:51 26.08.2021 godz. 09:00 zakończony 257
201 Dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 51/2021/KO 05.08.2021 godz. 12:57 19.08.2021 godz. 09:00 zakończony 274
200 Przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 47/2021/KO 29.07.2021 godz. 12:52 05.08.2021 godz. 09:00 zakończony 193
199 Sukcesywne dostawy produktów chemicznych 96/06/2021 20.07.2021 godz. 10:22 27.07.2021 godz. 09:00 zakończony 307
198 Sprzęt do śródoperacyjnego neuromonitoringu w zabiegach chirurgicznych, urologicznych i laryngologicznych 48/2021/KO 19.07.2021 godz. 07:56 30.07.2021 godz. 09:00 zakończony 327
197 Naprawa instalacji kolektorów słonecznych w ilości 130 sztuk typ GERES-ASCO o łącznej powierzchni 258,90 m2 zlokalizowanych na dachu budynku B2 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o 39/2021/KO 15.07.2021 godz. 08:47 26.07.2021 godz. 09:00 zakończony 193
196 Zakup części zamiennych do uszkodzonego sprzętu endoskopowego firmy R. WOLF 44/2021/KO 08.07.2021 godz. 08:11 15.07.2021 godz. 09:00 zakończony 293
195 Sprzedaż i dostawa wraz z uzupełnieniem ciekłego helu do urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 36/2021/KO 01.07.2021 godz. 13:42 09.07.2021 godz. 09:00 zakończony 254
194 Sukcesywne dostawy arykułów biurowych 35/2021/KO 16.06.2021 godz. 14:02 23.06.2021 godz. 09:00 zakończony 313
193 Sukcesywne dostawy druków medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 34/2021/KO 15.06.2021 godz. 10:05 23.06.2021 godz. 09:00 zakończony 406
192 Konserwacja i nadzór nad siecią telefoniczną wraz z instalacją nowych punktów sieci telefonicznej oraz innych urządzeń komunikacji telefonicznej w budynkach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 33/2021/KO 11.06.2021 godz. 12:45 21.06.2021 godz. 09:00 zakończony 246
191 Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 31/2021/KO 08.06.2021 godz. 12:45 18.06.2021 godz. 09:00 zakończony 359
190 Serwis urządzeń firmy Fujitsu oraz wsparcie w zakresie usług w obszarze technologii informatycznych 32/2021/KO 08.06.2021 godz. 11:17 21.06.2021 godz. 09:00 w toku 402
189 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla poradni specjalistycznych oraz oddziałów TCZ. 21/2021/KO 08.06.2021 godz. 09:52 15.06.2021 godz. 09:00 zakończony 301
188 Dostawa ambulansu transportowego na potrzeby transportu pacjentów z potwierdzonym COVID - 19 - 19.05.2021 godz. 13:12 27.05.2021 godz. 09:00 w toku 390
187 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 30/2021/KO 13.05.2021 godz. 11:48 21.05.2021 godz. 09:00 zakończony 398
186 Dostawa wraz z wymianą drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien. 22/2021/KO 06.05.2021 godz. 10:13 14.05.2021 godz. 09:00 zakończony 327
185 Dostawa materiału do wyposażenia łazienki oraz stolarki drzwiowej. 61/04/2021 06.05.2021 godz. 09:27 12.05.2021 godz. 09:00 zakończony 351
184 Usługa wykonania 2 szt. pergoli śmietnikowych wraz z montażem, przygotowaniem podłoża oraz umiejscowieniem wskazanym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 24/2021/KO 30.04.2021 godz. 13:42 11.05.2021 godz. 09:00 zakończony 202
183 Dostosowanie kontenerów magazynowych do potrzeb szpitala wraz z przygotowaniem podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie TCZ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 25/2021/KO 22.04.2021 godz. 08:39 28.04.2021 godz. 09:00 zakończony 283
182 Zakup pakietów biurowych Microsoft Office. 47/03/2021 20.04.2021 godz. 12:39 27.04.2021 godz. 09:00 zakończony 422
181 Dostawa: kaseta odczynnikowa - 1 szt., Kaseta sensorowa - 1 szt. 54/04/2021 19.04.2021 godz. 11:23 26.04.2021 godz. 09:00 zakończony 433
180 Dostawa woreczków foliowych PP strunowych lub z taśmą klejącą. 53/04/2021 14.04.2021 godz. 13:02 21.04.2021 godz. 09:00 zakończony 370
179 Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran – 1 sztuka. 52/04/2021 14.04.2021 godz. 09:07 20.04.2021 godz. 09:00 zakończony 364
178 Dostosowanie kontenerów magazynowych do potrzeb szpitala wraz z przygotowaniem podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie TCZ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 23/2021/KO 08.04.2021 godz. 10:25 20.04.2021 godz. 09:00 zakończony 245
177 Dostawa elementów trokarów laparoskopowych firmy STORZ. 48/03/2021 01.04.2021 godz. 13:08 09.04.2021 godz. 09:00 zakończony 318
176 Usługa: wykonanie obłożenia dwóch blatów szafek pod zlewy laboratoryjne w Pracowni Hematologii i Analityki. 15/01/2021 29.03.2021 godz. 13:48 06.04.2021 godz. 09:00 zakończony 330
175 Dostawa woreczków foliowych PP strunowych lub z taśmą klejącą. 38/03/2021 24.03.2021 godz. 14:08 30.03.2021 godz. 09:00 zakończony 362
174 Dostawa 9 foteli biurowych (w tym 6 skórzanych) oraz 3 ławek czteroosobowych dla potrzeb TCZ Sp. z o.o. 28/02/2021 24.03.2021 godz. 10:19 31.03.2021 godz. 23:55 zakończony 328
173 Odnowienie subskrypcji na licencje oprogramowania biurowego Microsoft Office. 34/03/2021 23.03.2021 godz. 08:24 29.03.2021 godz. 09:00 zakończony 370
172 sukcesywne dostawy opasek identyfikacyjnych do drukarki ZEBRA HC 100 dla noworodków, dzieci i dorosłych. 13/2021/KO 16.03.2021 godz. 09:14 22.03.2021 godz. 09:00 zakończony 366
171 Dostawa: 1. Dren do insuflatora z filtrem gazowym – 20 sztuk 2. Dren płuczący do pompy ssąco-płuczącej – 20 sztuki 33/02/2021 15.03.2021 godz. 14:11 22.03.2021 godz. 09:00 zakończony 320
170 Dostawa pasów piersiowych LifeBand do platformy AutoPulse – 3 sztuki 32/02/2021 09.03.2021 godz. 10:42 15.03.2021 godz. 09:00 zakończony 425
169 Dostawa opatrunków wentylowy, zastawkowych Ashermana ACS – 50 sztuki 30/03/2021 09.03.2021 godz. 09:49 15.03.2021 godz. 09:00 zakończony 345
168 Dostawa plecaków ratowniczych W4 – 3 sztuki. 29/02/2021 04.03.2021 godz. 11:38 11.03.2021 godz. 09:00 zakończony 357
167 Dostawa drukarek laserowych do karetek – 10 sztuk. 25/02/2021 04.03.2021 godz. 10:52 11.03.2021 godz. 09:00 zakończony 379