LP Tytuł Symbol Data ogłoszenia Termin składania ofert Status Wyświetleń
296 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach budowlanej i sanitarnej nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie modernizacji w budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim”. 78/2022/KO 01.12.2022 godz. 13:51 08.12.2022 godz. 09:00 w toku 15
295 Dostawa panelu dwustanowiskowego do izolatki w Oddziale Pediatrycznym 110/11/2022 25.11.2022 godz. 11:19 05.12.2022 godz. 09:00 w toku 1
294 Wykonanie koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym : „Rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" oraz "Rozbudowy i modernizacji budynku Zespołu Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego" 79/2022/KO 15.11.2022 godz. 12:28 22.11.2022 godz. 09:00 zakończony 2
293 Wymiana 4 hydrantów wewnętrznych 52 na hydranty DN 25 z wężem półsztywnym w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 85/09/2022 27.10.2022 godz. 17:12 10.11.2022 godz. 11:00 w toku 84
292 Dostawa wraz z montażem drzwi przesuwnych aluminiowych oraz rolek materiałowych w kasetach z prowadnicami dla II Pododdziału Położnictwa 78/09/2022 27.10.2022 godz. 16:28 04.11.2022 godz. 10:00 w toku 25
291 Dostawa wykładziny przemysłowej do dwóch pomieszczeń (Pokój Pani Kierownik Apteki oraz pomieszczenie ekspedycji – Magazyn leków) dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 61/08/2022 21.10.2022 godz. 13:10 28.10.2022 godz. 09:00 w toku 54
290 usługa wykonania projektu na skuteczne odprowadzenie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń na 4 salach (A, B, C, i D) Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ortopedycznej, Urologii i Okulistyki. 90/09/2022 18.10.2022 godz. 14:05 27.10.2022 godz. 09:00 w toku 85
289 wypożyczenie 2 szt. kontenerów na odpady wielkogabarytowe o poj. 30m3 (kod odpadu: 20 03 07) wraz z ich odbiorem. 69/2022/KO 17.10.2022 godz. 13:43 21.10.2022 godz. 09:00 w toku 94
288 Dostawa wraz z montażem drzwi przy klatce schodowej od strony Patio w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 68/09/2022 12.10.2022 godz. 09:31 24.10.2022 godz. 10:00 w toku 91
287 Zakup wraz z montażem ogrodzenia panelowego z bramą wjazdową i furtką przy budynku administracji (ul. Graniczna 63) 73/2022/KO 03.10.2022 godz. 12:41 17.10.2022 godz. 10:00 w toku 62
286 Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 68/2022/KO 30.09.2022 godz. 09:16 10.10.2022 godz. 09:00 zakończony 0
285 Zakup do punktu POZ szafy na dokumenty 79/09/2022 27.09.2022 godz. 13:42 07.10.2022 godz. 09:00 w toku 60
284 Dostawa wraz z montażem posadzki z wykładziny na korytarzu Oddziału Gin-Poł. prowadzącego na Blok Operacyjny 55/08/2022 19.09.2022 godz. 14:11 26.09.2022 godz. 09:00 w toku 93
283 Dostawa kompletnych wózków dla noworodków dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 64/2022/KO 16.09.2022 godz. 12:22 27.09.2022 godz. 09:00 zakończony 46
282 Dostawy silikonowych zgłębników żołądkowych oraz sond Sengstakena 66/2022/KO 15.09.2022 godz. 11:24 30.09.2022 godz. 10:00 w toku 60
281 Sukcesywne dostawy produktów chemicznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 65/2022/KO 15.09.2022 godz. 11:05 23.09.2022 godz. 09:00 zakończony 55
280 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu komputerowego, części zamiennych oraz akcesoriów komputerowych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 62/2022/KO 15.09.2022 godz. 09:44 26.09.2022 godz. 09:00 zakończony 43
279 Dostawy azotu ciekłego medycznego do urządzenia krioterapii – Poradnia Fizjoterapii 67/2022/KO 14.09.2022 godz. 08:51 22.09.2022 godz. 09:00 zakończony 68
278 Sukcesywne dostawy odczynników pomocniczych do hematologii, analityki ogólnej, bakteriologii i serologii transfuzjologicznej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 58/2022/KO 24.08.2022 godz. 10:12 31.08.2022 godz. 09:00 zakończony 45
277 Usługa dezynsekcji, deratyzacji oraz prowadzenie monitoringu insektów i gryzoni 42/2022/KO 23.08.2022 godz. 13:30 02.09.2022 godz. 09:00 zakończony 105
276 Dostawa autoklawu medycznego dla Oddziału Okulistycznego 53/2022/KO 08.08.2022 godz. 11:50 19.08.2022 godz. 09:00 zakończony 88
275 Sukcesywne dostawy produktów chemicznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 56/2022/KO 02.08.2022 godz. 09:32 10.08.2022 godz. 09:00 zakończony 80
274 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 50/2022/KO 01.08.2022 godz. 11:18 08.08.2022 godz. 09:00 zakończony 105
273 Usługa polegająca na dostosowaniu systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej Zamawiającego do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 54/2022/KO 28.07.2022 godz. 10:08 12.08.2022 godz. 09:00 zakończony 72
272 Świadczenie usługi przeglądów technicznych , konserwacji i naprawy 2 sztuk bram segmentowych przemysłowych – wjazdowej i wyjazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 45/2022/KO 27.07.2022 godz. 12:49 05.08.2022 godz. 09:00 zakończony 56
271 Dostawa, montaż oraz instalacja monitoringu (dozór video) na Oddziale Psychiatrycznym Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 48/2022/KO 15.07.2022 godz. 12:50 27.07.2022 godz. 14:00 w toku 400
270 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją rozbudowy budynku Oddziału Neurologicznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowiecki 52/2022/KO 11.07.2022 godz. 14:05 19.07.2022 godz. 09:00 w toku 141
269 Usługa wykonywania nowych podłączeń sieci komputerowych (gniazdo podwójne) w kategorii 6A w budynkach przez okres 12 miesięcy 35/2022/KO 28.06.2022 godz. 09:28 06.07.2022 godz. 09:00 zakończony 147
268 Dostawa, montaż oraz uruchomienie bezprzewodowego systemu przywoławczego w pomieszczeniach Oddziału Neurologicznego wraz z dostawą szyn medycznych z wyposażeniem na potrzeby sali udarowej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 36/2022/KO 24.06.2022 godz. 12:03 04.07.2022 godz. 09:00 zakończony 100
267 Sukcesywne dostawy strzygarek elektrycznych i ostrzy uniwersalnych 39/2022/KO 15.06.2022 godz. 11:16 22.06.2022 godz. 09:00 w toku 147
266 Dostawa wraz z uzupełnieniem ciekłego helu do systemu rezonansu magnetycznego Canon Vantage XGV 34/2022/KO 26.05.2022 godz. 14:02 31.05.2022 godz. 09:00 zakończony 156
265 Udostępnienie aplikacji do zarządzania aparaturą medyczną (subskrypcja) na okres 5 lat dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 27/2022/KO 17.05.2022 godz. 08:34 25.05.2022 godz. 09:00 zakończony 207
264 Dostawa sprzętu niezbędnego do pielęgnacji terenów zielonych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 25/05/2022 13.05.2022 godz. 11:56 19.05.2022 godz. 09:00 zakończony 140
263 Usługa przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych wraz z naprawami w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 6/2022/KO 12.05.2022 godz. 10:29 20.05.2022 godz. 09:00 zakończony 93
262 Dostawa Szyn Zimmera i szyn Kramera dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 13/04/2022 09.05.2022 godz. 12:16 16.05.2022 godz. 12:00 zakończony 151
261 Usługa transportu krwi i preparatów krwiopochodnych 31/2022/KO 05.05.2022 godz. 13:04 11.05.2022 godz. 09:00 zakończony 151
260 Usługa przeglądu instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego), a także instalacji odgromowej i piorunochronnej przy ul. Jana Pawła II 35 i ul. Granicznej 63 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 21/2022/KO 27.04.2022 godz. 13:09 13.05.2022 godz. 09:00 zakończony 94
259 Dostawa wraz z wymianą obecnego okna PCV na okno PCV w sekretariacie Oddziału Chorób Wewnętrznych 6/01/2022/P 26.04.2022 godz. 11:43 04.05.2022 godz. 09:00 zakończony 121
258 Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usług poza konserwacyjnych w celu utrzymania w ruchu dźwigów towarowych, osobowych i towarowo-osobowych n/w, znajdujących się w obiektach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 3/2022/KO 14.04.2022 godz. 10:54 29.04.2022 godz. 09:00 zakończony 115
257 Dostawa myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości na terenie zewnętrznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 11/03/2022 11.04.2022 godz. 08:14 19.04.2022 godz. 09:00 zakończony 117
256 Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych 22/2022/KO 07.04.2022 godz. 10:23 13.04.2022 godz. 09:00 w toku 184
255 Dostawa testów skórnych punktowych alergologicznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 18/02/2022 05.04.2022 godz. 12:28 08.04.2022 godz. 12:00 zakończony 148
254 Usługa wykonania naprawy agregatu pompy głębinowej GBA 1/14 5,5 kW 9/03/2022 05.04.2022 godz. 10:46 11.04.2022 godz. 09:00 zakończony 242
253 Usługa przeglądu rocznego budynków, przewodów kominowych wentylacyjnych nawiewno-wyciągowych, drzwi i zamknięć przeciwpożarowych przy ul. Jana Pawła 35, ul. Mościckiego 3, ul. Granicznej 63 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. 20/2022/KO 31.03.2022 godz. 09:59 08.04.2022 godz. 09:00 zakończony 138
252 Usługa usunięcia drzew wraz z ich uprzątnięciem oraz wywozem pozyskanego drewna po usunięciu 24/2022/KO 31.03.2022 godz. 09:59 07.04.2022 godz. 09:00 zakończony 139
251 Dostawa wraz z wymianą obecnego okna PCV na okno PCV w sekretariacie Oddziału Chorób Wewnętrznych. 6/01/2022 21.03.2022 godz. 10:43 28.03.2022 godz. 09:00 zakończony 380
250 Usługa wymiany skorodowanych rur na odcinku ok. 10 metrów zasilających w ciepłą wodę budynek Działu Technicznego i Zakładu Anatomii Patologicznej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Maz. 3/03/2022 17.03.2022 godz. 10:59 25.03.2022 godz. 09:00 zakończony 193
249 Usługa wykonania przeglądu generatora OXIPERM PRO 5gCLO2/h (system do zwalczania bakterii legionella, dwutlenku chloru w instalacjach wody) przez autoryzowany serwis producenta 20/02/2022 16.03.2022 godz. 10:49 24.03.2022 godz. 09:00 zakończony 103
248 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tomaszowie Maz., przy ul. Niskiej 14” w zakresie robót instalacji elektrycznych w budynkach 17/2022/KO 15.03.2022 godz. 09:53 25.03.2022 godz. 09:00 zakończony 134
247 Dostawa wraz z wymianą okna podawczego na nowe do Pracowni RTG 1/03/2022 14.03.2022 godz. 12:45 22.03.2022 godz. 09:00 zakończony 167
246 Wykonanie jednorocznego przeglądu technicznego budynków, instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego), przegląd instalacji odgromowej i piorunochronnej, przewodów kominowych wentylacyjnych nawiewno-wyciągowych, drzwi i zamknięć przeciwpożarowych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 12/2022/KO 03.03.2022 godz. 10:32 14.03.2022 godz. 09:00 zakończony 164
245 Sukcesywne dostawy druków medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 10/2022/KO 22.02.2022 godz. 12:00 02.03.2022 godz. 09:00 zakończony 223
244 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 5/2022/KO 15.02.2022 godz. 13:25 22.02.2022 godz. 09:00 zakończony 146
243 Dostawa pościeli dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 97/2021/KO 03.02.2022 godz. 11:03 15.02.2022 godz. 09:00 zakończony 116
242 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu unijnego w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności ochrony zdrowia dla Osi priorytetowej XI „REACT-EU” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020, Konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-001/21 8/2022/KO 01.02.2022 godz. 13:31 07.02.2022 godz. 09:00 zakończony 386
241 Dostawa Regałów Magazynowych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 150 szt. 98/2021/KO 01.02.2022 godz. 11:42 08.02.2022 godz. 09:00 zakończony 174
240 Dostawa zestawów do podawania noworodkom i wcześniakom leków oraz żywienia pozajelitowego 92/2021/KO 13.01.2022 godz. 12:55 21.01.2022 godz. 09:00 zakończony 1283
239 Zakup materiału do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do badań w kierunku SARS-CoV-2 177/11/2021 11.01.2022 godz. 11:36 17.01.2022 godz. 09:00 zakończony 191
238 MINIFLOW (adapter przyłącza pacjenta do respiratora) 2. Jednorazowe końcówki donosowe 3. Jednorazowa maska neonatologiczna. 176/11/2021 27.12.2021 godz. 13:07 04.01.2022 godz. 09:00 zakończony 364
237 Świadczenie usług w zakresie Zimowego utrzymania jezdni, miejsc parkingowych, chodników znajdujących się na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowi Sp. z o.o. przy ul Jana Pawła II 35, chodnika znajdującego się wzdłuż budynku Administracji i Poradni przy ul. Granicznej 63 oraz lądowiska przy ul. Podleśnej 65. 95/2021/KO 21.12.2021 godz. 14:19 29.12.2021 godz. 09:00 zakończony 185
236 Projekt na termomodernizację CO i kanalizacji w budynku przy ul. Granicznej 63 ( Administracja, Poradnie). 94/2021/KO 08.12.2021 godz. 10:03 15.12.2021 godz. 09:00 zakończony 269
235 Wymiana głównej rury zasilającej w zimną wodę Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 183/12/2021 07.12.2021 godz. 12:55 15.12.2021 godz. 09:00 zakończony 574
234 Wykonanie koncepcji modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim ect. 93/2021/KO 07.12.2021 godz. 12:23 13.12.2021 godz. 09:00 zakończony 196
233 Dostawa taśm ochronnych, oraz listew odbojowych 74/2021/KO/P 07.12.2021 godz. 09:12 13.12.2021 godz. 09:00 zakończony 134
232 Całodobowe świadczenie usług transportu pojazdem sanitarnym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 80/2021/KO 06.12.2021 godz. 11:40 15.12.2021 godz. 09:00 zakończony 252
231 Dostawa mebli medycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 76/2021/KO/1 02.12.2021 godz. 12:38 17.12.2021 godz. 09:00 zakończony 268
230 Wdrożenie przepisów Ustawy o ochronie Sygnalistów poprzez wdrożenie odpowiednich procedur oraz zakup odpowiedniego oprogramowania. 88/2021/KO 02.12.2021 godz. 11:46 10.12.2021 godz. 13:00 zakończony 197
229 Zakup oraz wdrożenie usługi umożliwiającej rozliczenie programu pn. : "Profilaktyka 40 Plus" 89/2021/KO 02.12.2021 godz. 08:45 20.12.2021 godz. 09:00 zakończony 293
228 Zakup pojemników do badań histopatologicznych 165/10/2021 01.12.2021 godz. 08:06 06.12.2021 godz. 09:00 zakończony 137
227 Przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych wraz z naprawami w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 86/2021/KO 26.11.2021 godz. 12:23 08.12.2021 godz. 09:00 zakończony 301
226 Dostawa taśm ochronnych oraz listew odbojowych 74/2021/KO 23.11.2021 godz. 11:38 29.11.2021 godz. 09:00 zakończony 280
225 Wykonanie projektu na odprowadzanie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń ect. 148/09/2021/P2 18.11.2021 godz. 09:35 06.12.2021 godz. 09:00 zakończony 177
224 Dostawa wraz z montażem mebli medycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 76/2021/KO 05.11.2021 godz. 12:17 19.11.2021 godz. 09:00 zakończony 303
223 Dostawa wraz z montażem szafek do zabudowy liczników elektrycznych na korytarzach Poradni Zdrowia Psychicznego 168/10/2021 04.11.2021 godz. 09:45 12.11.2021 godz. 09:00 zakończony 262
222 Zakup oraz montaż mebli kuchennych w beżowym lub jasnym kolorze na Oddziale Psychiatrycznym oraz biurka komputerowego. 62/2021/KO 04.11.2021 godz. 08:42 12.11.2021 godz. 09:00 zakończony 341
221 Dostawa pościeli dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 78/2021/KO 02.11.2021 godz. 13:50 12.11.2021 godz. 09:00 zakończony 267
220 Dostawa wraz z montażem kratek wentylacyjnych znajdujących się na kominach budynków Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 81/2021/KO 29.10.2021 godz. 11:28 05.11.2021 godz. 09:00 zakończony 128
219 Dostawa sprzętu do śródoperacyjnego neuromonitoringu w zabiegach chirurgicznych, urologiocznych i laryngologicznych. 67/2021/KO 28.10.2021 godz. 13:00 19.11.2021 godz. 09:00 zakończony 281
218 Usuwanie uszkodzeń i awarii telefonów stacjonarnych,w tym związanych zarówno z aparatmi telefonicznymi, gniazdkiem oraz linią telefoniczną w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 80/2021/KO 25.10.2021 godz. 12:20 04.11.2021 godz. 09:00 zakończony 297
217 Wykonanie projektu na odprowadzanie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń ect. 148/09/2021/P 18.10.2021 godz. 13:39 29.10.2021 godz. 09:00 zakończony 469
216 Dostawy odzieży medycznej – koszulka typu t-shirt 66/2021/KO 01.10.2021 godz. 11:05 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 270
215 Dostawy odzieży medycznej 65/2021/KO 01.10.2021 godz. 11:01 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 298
214 Dostawy odzieży dla pracowników Ratownictwa Medycznego 64/2021/KO 01.10.2021 godz. 10:57 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 297
213 Dostawy odzieży dla pracowników Działu Technicznego, Działu Epidemiologii Szpitalnej 63/2021/KO 01.10.2021 godz. 10:53 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 315
212 Dostawa przemysłowy hełm lekki dla pracowników Działu Technicznego i Epidemiologii 142/09/2021 01.10.2021 godz. 10:48 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 362
211 Dostawa obuwia dla pracowników Ratownictwa Medycznego 141/09/2021 01.10.2021 godz. 10:44 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 320
210 Dostawa obuwia dla pracowników Działu Technicznego, Działu Epidemiologii Szpitalnej i Zakładu Anatomii Patologicznej 140/09/2021 01.10.2021 godz. 10:41 08.10.2021 godz. 09:00 zakończony 283
209 Wykonanie projektu na odprowadzanie gazów anestetycznych z aparatu do znieczuleń na 4 salach (A, B, C i D) Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ortopedycznej, Urologii i Okulistyki. 148/09/2021 28.09.2021 godz. 13:44 05.10.2021 godz. 09:00 zakończony 289
208 Zakup pojemników, kapilarów, zatyczek i mieszadeł 43/2021/KO/P 28.09.2021 godz. 13:01 05.10.2021 godz. 09:00 zakończony 377
207 Nadzór, konserwacja i dokonywanie przeglądów technicznych central telefonicznych Silican Mac6400 i Silican CCT 1668 w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 70/2021/KO 24.09.2021 godz. 13:08 06.10.2021 godz. 09:00 zakończony 279
206 Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych 58/2021/KO 23.09.2021 godz. 13:30 01.10.2021 godz. 09:00 zakończony 438
205 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za lata 2021 i 2022r. 68/2021/KO 10.09.2021 godz. 12:47 16.09.2021 godz. 09:00 zakończony 359
204 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu komputerowego, części zamiennych oraz akcesoriów komputerowych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 59/2021/KO 09.09.2021 godz. 12:43 22.09.2021 godz. 09:00 zakończony 288
203 Zabezpieczenie usług całodobowego patrolu interwencyjnego na zgłoszenia antynapadowe dla wszystkich lokalizacji Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ect. 55/2021/KO 24.08.2021 godz. 08:57 31.08.2021 godz. 09:00 zakończony 273
202 Lampa operacyjna LED dwuczaszowa – 1 sztuka. 38/2021/KO 19.08.2021 godz. 08:18 31.08.2021 godz. 09:00 zakończony 315
201 Zakup pojemników, kapilarów, zatyczek i mieszadeł 43/2021/KO 18.08.2021 godz. 10:51 26.08.2021 godz. 09:00 zakończony 425
200 Dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 51/2021/KO 05.08.2021 godz. 12:57 19.08.2021 godz. 09:00 zakończony 423
199 Przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 47/2021/KO 29.07.2021 godz. 12:52 05.08.2021 godz. 09:00 zakończony 365
198 Sukcesywne dostawy produktów chemicznych 96/06/2021 20.07.2021 godz. 10:22 27.07.2021 godz. 09:00 zakończony 508
197 Sprzęt do śródoperacyjnego neuromonitoringu w zabiegach chirurgicznych, urologicznych i laryngologicznych 48/2021/KO 19.07.2021 godz. 07:56 30.07.2021 godz. 09:00 zakończony 484