LP Tytuł Symbol Tryb Wartość Rodzaj Data ogłoszenia Termin składania ofert Status LW
40 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH, WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO TYCH BADAŃ - poniżej 209 tys. euro dostawa 18.12.2012 godz. 12:27 - - 764
39 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety do Apteki Szpitalnej - poniżej 209 tys. euro dostawa 18.12.2012 godz. 09:49 - - 739
38 Usługi w zakresie całodobowej obsługi gazów medycznych oraz drobnych napraw i utrzymania w sprawności instalacji wodno – kanalizacyjnych. - poniżej 209 tys. euro usługi 11.12.2012 godz. 10:46 - - 679
37 Usługa w zakresie ochrony osób i mienia Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w w Tomaszowie Mazowieckim - poniżej 209 tys. euro usługi 11.12.2012 godz. 10:06 - - 725
36 DOSTAWY OBŁOŻEŃ I UBRAŃ OPERACYJNYCH JEDNORAZOWYCH - poniżej 209 tys. euro dostawa 27.11.2012 godz. 09:57 - - 791
35 Usługi w zakresie całodobowej obsługi gazów medycznych oraz drobnych napraw i utrzymania w sprawności instalacji wodno – kanalizacyjnych. - poniżej 209 tys. euro usługi 16.11.2012 godz. 11:49 - - 694
34 Usługa sprzątania terenów zewnętrznych przy TOMASZOWSKIM CENTRUM ZDROWIA Sp. o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim - poniżej 209 tys. euro usługi 13.11.2012 godz. 11:40 - - 732
33 Dostawa leków i produktów leczniczych - poniżej 209 tys. euro dostawa 08.11.2012 godz. 11:41 - - 796
32 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH, BAKTERIOLOGICZNYCH, SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO TYCH BADAŃ - poniżej 209 tys. euro dostawa 07.11.2012 godz. 11:10 - - 679
31 Wykonanie projektu budowlanego na budowę lądowiska wyniesionego - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 17.10.2012 godz. 09:27 - - 914
30 Dostawy oleju napędowego do tankowania ambulansów transportu medycznego przez 24 godziny na dobę: ZP/30/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 05.10.2012 godz. 08:18 - - 726
29 Dostawy rękawic medycznych. - poniżej 209 tys. euro dostawa 27.09.2012 godz. 10:24 - - 835
28 Dostawy materiałów medycznych i sprzetu jednorazowego ZP/28/Sp/2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 19.09.2012 godz. 10:22 - - 722
27 USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZP/26/Sp./2012/P - poniżej 209 tys. euro usługi 19.09.2012 godz. 09:22 - - 722
26 Dostawy endoprotez stawu biodrowego - poniżej 209 tys. euro dostawa 04.09.2012 godz. 08:10 - - 713
25 Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. - poniżej 209 tys. euro usługi 31.08.2012 godz. 09:13 - - 709
24 USŁUGA UBEZPIECZENIA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - poniżej 209 tys. euro usługi 31.08.2012 godz. 08:58 - - 681
23 Modernizacja dźwigu osobowo-towarowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Spółka z o.o. i dostosowanie go pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 29.08.2012 godz. 08:28 - - 727
22 DOSTAWY OSPRZĘTU DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO. - poniżej 209 tys. euro dostawa 02.08.2012 godz. 10:43 - - 699
21 Dostawy szwów chirurgicznych i materiałów medycznych ZP/21/Sp/2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 25.07.2012 godz. 09:48 - - 741
20 Dostawy endoprotez stawu kolanowego ZP/20/Sp/2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 13.07.2012 godz. 13:12 - - 737
19 Dostawy podstawowych implantów ortopedycznych , gwoździ blokowanych, płytek blokowanych z ograniczonym kontaktem ZP/19/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 03.07.2012 godz. 10:59 - - 731
18 Dostawy środków dezynfekcyjnych ZP/17/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 18.06.2012 godz. 09:02 - - 719
17 Dostawy płynów infuzyjnych i żywieniowych ZP/16/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 11.06.2012 godz. 08:29 - - 770
16 Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych ZP/18/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro usługi 11.06.2012 godz. 07:45 - - 736
15 Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego ZP/15/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro usługi 28.05.2012 godz. 10:36 - - 747
14 Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii Nr sprawy ZP/12/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 18.05.2012 godz. 09:07 - - 709
13 Projekt i dostawa stacji próżni medycznej – wyrób medyczny - poniżej 209 tys. euro dostawa 18.05.2012 godz. 08:07 - - 859
12 Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z respiratorem bez monitora pacjenta - poniżej 209 tys. euro dostawa 17.05.2012 godz. 07:42 - - 812
11 Dostawy płynów infuzyjnych i żywieniowych. Numer sprawy: ZP/ 11 /Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 15.05.2012 godz. 09:14 - - 779
10 Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych ZP/10/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro usługi 30.04.2012 godz. 09:37 - - 779
9 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO ZP/9/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 23.04.2012 godz. 09:18 - - 741
8 Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych - poniżej 209 tys. euro usługi 18.04.2012 godz. 11:41 - - 725
7 Usługa rozbudowy zintegrowanego Systemu Informatycznego „InfoMedica” działającego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Spółka z o.o. o - poniżej 209 tys. euro usługi 20.03.2012 godz. 09:27 - - 804
6 Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych ZP/6/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro usługi 15.03.2012 godz. 09:57 - - 767
5 Dostawa leków i produktów leczniczych ZP/7/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 14.03.2012 godz. 09:49 - - 783
4 DOSTAWA ZESTAWU DO WIDEOENDOSKOPII ORAZ AUTOMATYCZNEJ MYJNI ZP/5/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 05.03.2012 godz. 10:30 - - 838
3 Dostawa aparatu do znieczulenia z monitorowaniem dorosłych i dzieci ZP/4/Sp./2012 - poniżej 209 tys. euro dostawa 29.02.2012 godz. 09:05 - - 779
2 Usługi w zakresie utrzymania w ruchu i obsługi techniczno-eksploatacyjnej urzadzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej wytwarzających, prz - poniżej 209 tys. euro usługi 10.01.2012 godz. 10:21 - - 724
1 Usługi w zakresie wywozu nieczystosci stałych na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia - poniżej 209 tys. euro usługi 03.01.2012 godz. 08:53 - - 739