LP Tytuł Symbol Tryb Wartość Rodzaj Data ogłoszenia Termin składania ofert Status LW
43 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.Numer sprawy: ZP/38/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro dostawa 16.12.2010 godz. 14:08 - - 743
42 Dostawa wraz z montażem aparatu RTG - poniżej 209 tys. euro dostawa 16.12.2010 godz. 13:39 - - 805
41 Dostawa środków do dezynfekcji - poniżej 209 tys. euro dostawa 02.12.2010 godz. 14:12 - - 760
40 Dostawa i montaż aparatu RTG - poniżej 209 tys. euro dostawa 02.12.2010 godz. 13:23 - - 826
39 Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro usługi 30.11.2010 godz. 09:47 - - 759
38 Dodatkowe zamówienie na projekt i wykonawstwo oraz modernizację i remont pomieszczeń przeznaczonych na medyczne laboratorium diagnostyczne - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 18.11.2010 godz. 10:43 - - 779
37 Dostawy leków do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro dostawa 02.11.2010 godz. 11:34 - - 784
36 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. Numer sprawy: ZP/31/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro dostawa 11.10.2010 godz. 13:37 - - 737
35 Dostawy materiałów szewnych - poniżej 209 tys. euro dostawa 01.10.2010 godz. 10:00 - - 821
34 DOSTAWA ALTROSKOPU z wyposażeniem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro dostawa 21.09.2010 godz. 08:07 - - 756
33 Docieplenie dachu budynku C z łącznikiem w Tomaszowskim Centrum Zdrowia sp. z o.o. - Szpital - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 17.09.2010 godz. 08:35 - - 754
32 DOSTAWA LAPAROSKOPU z wyposażeniem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro dostawa 14.09.2010 godz. 08:27 - - 799
31 Adaptacja pomieszczeń pracowni RTG na gabinety RTG i Mammografii - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 08.09.2010 godz. 10:21 - - 858
30 MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE W TOM - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 06.09.2010 godz. 13:43 - - 856
29 USŁUGA UBEZPIECZENIA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O., W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA - poniżej 209 tys. euro usługi 20.08.2010 godz. 14:11 - - 788
28 Budowa instalacji solarnej wspomagającej system grzewczy Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim Nr sprawy: ZP/25/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 13.08.2010 godz. 12:20 - - 756
27 USŁUGA UBEZPIECZENIA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O., Znak:ZP/26/SP./2010 - poniżej 209 tys. euro usługi 10.08.2010 godz. 11:41 - - 705
26 Dostawa laparoskopu z wyposażeniem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Znak: ZP/23/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro dostawa 27.07.2010 godz. 13:02 - - 719
25 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA DLA PRACOWNIKÓW TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. znak: ZP/24/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro dostawa 27.07.2010 godz. 12:43 - - 730
24 MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE W TOMASZOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SP. O.O ZP/18/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 23.07.2010 godz. 14:15 - - 718
23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - poniżej 209 tys. euro usługi 23.07.2010 godz. 09:22 - - 768
22 WYKONANIE REMONTU I MODERNIZACJI ŁAZIENEK W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL.JANA PAWŁA II 35 z - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 07.07.2010 godz. 13:40 - - 740
21 Dostawy płynów infuzyjnych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Znak: ZP/21/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro dostawa 29.06.2010 godz. 12:31 - - 750
20 DOSTAWA Platformy elektrochirurgicznej z wyposażeniem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro dostawa 14.06.2010 godz. 13:33 - - 862
19 Dostawy odczynników do badań biochemicznych,immunoch.,hemat,koagul.,parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i dodatkowych części zużywalnych, ma - poniżej 209 tys. euro dostawa 14.06.2010 godz. 12:37 - - 876
18 DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO TANKOWANIA AMBULANSÓW TRANSPORTU MEDYCZNEGO PRZEZ 24 GODZINY NA STACJACH WYKONAWCY DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. ZP/ - poniżej 209 tys. euro dostawa 27.05.2010 godz. 10:11 - - 696
17 Usługi - Serwis techniczny Aparatu CT/e Dual produkcji GE Healthcare dla TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. w Tomaszowie Mazowieckim ZP/ - poniżej 209 tys. euro usługi 24.05.2010 godz. 14:17 - - 899
16 Dostawy materiałów szewnych ZP/10/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro dostawa 21.05.2010 godz. 14:42 - - 768
15 Dostawy systemu zamknietego aspiracyjno-prózniowego do pobierania krwi znak:ZP/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro dostawa 21.05.2010 godz. 09:01 - - 766
14 Dostawy środków czystości oraz artykułów gospodarczych ZP/15/Sp./2010 - poniżej 209 tys. euro dostawa 14.05.2010 godz. 09:31 - - 753
13 DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO TANKOWANIA AMBULANSÓW TRANSPORTU MEDYCZNEGO PRZEZ 24 GODZINY NA STACJACH WYKONAWCY DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROW - poniżej 209 tys. euro dostawa 07.05.2010 godz. 08:41 - - 749
12 DOSTAWA URZĄDZENIA DO PNEUMATYCZNEJ LITOTRYPSJI KAMIENI UKŁADU MOCZOWEGO DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o - poniżej 209 tys. euro dostawa 21.04.2010 godz. 09:04 - - 715
11 Dostawy odzieży, bielizny, obłożeń jednorazowego użytku - poniżej 209 tys. euro dostawa 12.04.2010 godz. 08:03 - - 761
10 Dostawy implantów ortopedycznych do zabiegów operacyjnych - poniżej 209 tys. euro dostawa 12.04.2010 godz. 07:46 - - 780
9 DOSTAWA LEKÓW - poniżej 209 tys. euro dostawa 31.03.2010 godz. 07:03 - - 858
8 DOSTAWA KOMPRESÓW GAZOWYCH Z NITKĄ RADIACYJNĄ RTG - poniżej 209 tys. euro dostawa 16.02.2010 godz. 09:18 - - 873
7 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO - poniżej 209 tys. euro dostawa 28.01.2010 godz. 09:40 - - 735
6 Dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego - poniżej 209 tys. euro dostawa 27.01.2010 godz. 09:42 - - 790
5 Usługi w zakresie obsługi instalacji gazów medycznych oraz drobnych napraw i utrzymania w sprawności urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej - poniżej 209 tys. euro usługi 15.01.2010 godz. 13:27 - - 825
4 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH, IMMUNOCHEMICZNYCH, HEMATOLOGICZNYCH, KOAGULOLOGICZNYCH, PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I DODATKOWYCH CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH . - poniżej 209 tys. euro dostawa 13.01.2010 godz. 12:27 - - 1455
3 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO - poniżej 209 tys. euro dostawa 08.01.2010 godz. 10:14 - - 746
2 DOSTAWA CYFROWEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZP/3/Sp/2010 - poniżej 209 tys. euro dostawa 07.01.2010 godz. 11:56 - - 1384
1 DOSTAWA SYSTEMU ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW (PACS) ORAZ RADIOLOGICZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RIS DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA - poniżej 209 tys. euro dostawa 06.01.2010 godz. 13:48 - - 942