LP Tytuł Symbol Tryb Wartość Rodzaj Data ogłoszenia Termin składania ofert Status LW
41 Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Sufit podwieszany wraz z oświetleniem i instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru dla Oddziałów: neurologicznego i wewnętrznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” ZP/40/SP/2017/P przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro usługi 07.12.2017 godz. 12:17 - - 574
40 „Remont pomieszczeń niskiego parteru w budynku B3 oraz pierwszego piętra w budynku B2 na potrzeby pracowni RTG Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” ZP/39/Sp./2017/P przetarg nieograniczony poniżej 5 225 tys. euro roboty budowlane 29.11.2017 godz. 11:45 - - 710
39 Dostawy produktów leczniczych ( w tym płynów infuzyjnych i żywieniowych), wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych. ZP/41/SP/2017 przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro dostawa 27.11.2017 godz. 10:07 - - 652
38 Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Sufit podwieszany wraz z oświetleniem i instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru dla Oddziałów: neurologicznego i wewnętrznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” ZP/40/SP/2017 przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro usługi 23.11.2017 godz. 10:10 - - 563
37 Dostawy rękawic medycznych. - przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro dostawa 27.10.2017 godz. 08:48 - - 904
36 Remont pomieszczeń niskiego parteru w budynku B3 oraz pierwszego piętra w budynku B2 na potrzeby pracowni RTG Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - przetarg nieograniczony poniżej 5 225 tys. euro roboty budowlane 26.10.2017 godz. 10:54 - - 722
35 Dostawy materiałów do sterylizacji. - przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro dostawa 23.10.2017 godz. 10:57 - - 713
34 Usługa dzierżawy drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych sieciowych, serwisu, okresowych przeglądów, konserwacji i naprawy urządzeń oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych. - przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro usługi 20.10.2017 godz. 00:00 - - 876
33 Dostawy materiałów szewnych, staplerów i siatek chirurgicznych. - przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro dostawa 05.10.2017 godz. 10:03 - - 752
32 Dostawy implantów ortopedycznych. - przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro dostawa 04.10.2017 godz. 14:09 - - 666
31 Dostawy implantów artroskopowych. - przetarg nieograniczony powyżej 209 tys. euro dostawa 21.09.2017 godz. 10:59 - - 662
30 Zakup energii elektrycznej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. ul. Jana Pawła II 35, ul. Graniczna 63 i ul. Niska 14 - przetarg nieograniczony powyżej 209 tys. euro dostawa 14.09.2017 godz. 10:01 - - 720
29 Zamknięty system aspiracyjno-próżniowy lub próżniowy, umożliwiający pobieranie krwi. - przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro dostawa 14.09.2017 godz. 08:35 - - 900
28 Dostawa sprzętu komputerowego - poniżej 209 tys. euro dostawa 14.09.2017 godz. 08:13 - - 614
27 Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej. - przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro usługi 08.09.2017 godz. 09:47 - - 581
26 Dostawa sprzętu komputerowego. - poniżej 209 tys. euro dostawa 24.08.2017 godz. 09:22 - - 608
25 Dostawa pieluchomajtek i podkładów - poniżej 209 tys. euro dostawa 03.08.2017 godz. 13:46 - - 621
24 Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych - poniżej 209 tys. euro dostawa 27.07.2017 godz. 14:31 - - 622
23 Remont pomieszczeń na Oddziale Neurologicznym - powyżej 209 tys. euro roboty budowlane 25.07.2017 godz. 13:06 - - 580
22 Dostawa aparatu USG wraz z wyposażeniem - poniżej 209 tys. euro dostawa 04.07.2017 godz. 10:55 - - 758
21 Usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro usługi 29.06.2017 godz. 09:02 - - 730
20 Remont pomieszczeń niskiego parteru w budynku B3 oraz pierwszego piętra w budynku B2 na potrzeby pracowni RTG Tomaszowskiego Centrum Zdrowia - powyżej 209 tys. euro roboty budowlane 27.06.2017 godz. 15:37 - - 674
19 Usługa żywienia pacjentów wraz z dostawą produktów odżywczych dla niemowląt dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro usługi 26.06.2017 godz. 14:11 - - 712
18 Usługa opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunk - poniżej 209 tys. euro usługi 23.06.2017 godz. 13:04 - - 649
17 Usługa opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni endoskopii zlokalizowanej w budynku B4 TCZ Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro usługi 22.06.2017 godz. 10:38 - - 592
16 Dostawa środków myjąco- dezynfekcyjnych. - poniżej 209 tys. euro dostawa 20.06.2017 godz. 11:41 - - 679
15 Dostawa implantów ortopedycznych - dostawa 14.06.2017 godz. 14:20 - - 578
14 Dostawa urządzeń diagnostyki patomorfologicznej do Zakładu Anatomii Patologicznej TCZ Sp. z o.o. - przetarg nieograniczony powyżej 209 tys. euro - 12.06.2017 godz. 11:03 - - 597
13 Dostawa dwóch respiratorów wysokiej klasy wraz z wyposażeniem. - poniżej 209 tys. euro dostawa 05.06.2017 godz. 12:05 - - 586
12 Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa i montaż odstraszaczy gołębi na parapetach okiennych i gzymsach nad oknami w budynku głównym Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. - dostawa 01.06.2017 godz. 09:05 - - 579
11 Dostawa dwóch ambulansów typu „C” z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym. - powyżej 209 tys. euro dostawa 29.05.2017 godz. 15:09 - - 666
10 Dostawa gazów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro dostawa 11.05.2017 godz. 11:04 - - 668
9 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do CRRT(kompatybilnych z aparatem Prismaflex) - poniżej 209 tys. euro dostawa 04.05.2017 godz. 09:54 - - 586
8 Dostawa materiałów opatrunkowych. - poniżej 209 tys. euro dostawa 20.04.2017 godz. 08:56 - - 581
7 Dostawa zestawu do LITOTRYPSJI z mini PCNL-em i laserem Holomowym. - poniżej 209 tys. euro dostawa 10.04.2017 godz. 12:03 - - 647
6 Dostawa osprzętu do urządzeń medycznych i narzędzi endoskopowych. - poniżej 209 tys. euro dostawa 16.03.2017 godz. 11:34 - - 639
5 Dostawa systemu endoskopowego wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem. - poniżej 209 tys. euro dostawa 10.03.2017 godz. 12:55 - - 574
4 Dostawy materiałów do sterylizacji. - poniżej 209 tys. euro dostawa 23.02.2017 godz. 10:51 - - 609
3 Dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego. - poniżej 209 tys. euro dostawa 20.02.2017 godz. 14:05 - - 562
2 Dostawy produktów leczniczych. - poniżej 209 tys. euro dostawa 19.01.2017 godz. 09:19 - - 1346
1 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety - poniżej 209 tys. euro dostawa 05.01.2017 godz. 09:49 - - 645