LP Tytuł Symbol Tryb Wartość Rodzaj Data ogłoszenia Termin składania ofert Status LW
41 Usługi w zakresie całodobowej obsługi gazów medycznych oraz drobnych napraw i utrzymania w sprawnosci instalacji wodno-kanalizacyjnych. - poniżej 209 tys. euro usługi 05.12.2014 godz. 09:46 - - 333
40 Dostawy rękawic medycznych - poniżej 209 tys. euro dostawa 14.11.2014 godz. 08:40 - - 386
39 Dostawy oleju napędowego do tankowania ambulansów transportu medycznego oraz benzyny do samochodu osobowego przez 24 godziny na dobę na stacjach Wykonawcy dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro dostawa 12.11.2014 godz. 09:29 - - 371
38 Dostawy oleju napędowego do tankowania ambulansów transportu medycznego oraz benzyny do samochodu osobowego przez 24 godziny na dobę na stacjach Wykonawcy dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro dostawa 15.10.2014 godz. 08:59 - - 356
37 Dostawy materiałów szewnych i siatek chirurgicznych. - poniżej 209 tys. euro dostawa 23.09.2014 godz. 08:59 - - 319
36 Dostawy gazów medycznych - poniżej 209 tys. euro dostawa 22.09.2014 godz. 08:40 - - 381
35 Dostawy zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego lub próżniowego umożliwiającego pobieranie krwi - poniżej 209 tys. euro dostawa 17.09.2014 godz. 08:10 - - 329
34 Zakup energii elektrycznej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, ul. Graniczna 63 i ul. Niska 14 - poniżej 209 tys. euro dostawa 02.09.2014 godz. 10:02 - - 388
33 Dostawy zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego lub próżniowego umożliwiającego pobieranie krwi - poniżej 209 tys. euro dostawa 19.08.2014 godz. 08:47 - - 342
32 Wykonanie remontu istniejącego węzła ciepłowniczego na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 05.08.2014 godz. 07:23 - - 330
31 Usługa ubezpieczenia Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tomaszowie Mazowieckim (3 pakiety) - poniżej 209 tys. euro usługi 28.07.2014 godz. 08:05 - - 312
30 Zabezpieczenie węzła cieplnego zlokalizowanego przy budynku B3 i C przy ul. Jana Pawła II 35 - poniżej 209 tys. euro roboty budowlane 24.07.2014 godz. 08:47 - - 316
29 Dostawy implantów do zabiegów artroskopowych - poniżej 209 tys. euro dostawa 15.07.2014 godz. 09:35 - - 358
28 Dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego - poniżej 209 tys. euro dostawa 26.06.2014 godz. 10:40 - - 340
27 Wykonanie modernizacji Oddziału Chirurgicznego w budynku B3 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 - poniżej 209 tys. euro usługi 18.06.2014 godz. 13:19 - - 324
26 Dostawy produktów leczniczych ( w tym płynów infuzyjnych i żywieniowych), wyrobów medycznych , środków spożywczych specjalnego przeznaczenia - poniżej 209 tys. euro dostawa 13.06.2014 godz. 08:23 - - 342
25 Zakup sprzętu komputerowego dla ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych - 40 zestawów - poniżej 209 tys. euro usługi 10.06.2014 godz. 10:38 - - 326
24 Usługi prania bielizny szpitalnej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro usługi 09.06.2014 godz. 07:55 - - 345
23 Dostawy odczynników do układu hemostazy oraz materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora do tych badań. - poniżej 209 tys. euro dostawa 04.06.2014 godz. 12:17 - - 356
22 Dostawy produktu leczniczego VPRIV - poniżej 209 tys. euro dostawa 03.06.2014 godz. 07:45 - - 367
21 Modernizacja sieci informatycznej pod potrzeby RIS/PACS - cyfryzacja Centrum Diagnostyki Obrazowej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro usługi 27.05.2014 godz. 16:53 - - 341
20 Usługa żywienia pacjentów Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro usługi 22.05.2014 godz. 11:17 - - 320
19 Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - poniżej 209 tys. euro usługi 14.05.2014 godz. 08:59 - - 328
18 Dostawy gazów medycznych - poniżej 209 tys. euro dostawa 08.05.2014 godz. 08:59 - - 381
17 Dostawy implantów do zabiegów artroskopowych - poniżej 209 tys. euro dostawa 05.05.2014 godz. 08:33 - - 337
16 Dostawy drobnego sprzętu komputerowego i sieciowego - poniżej 209 tys. euro dostawa 08.04.2014 godz. 11:41 - - 326
15 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C - poniżej 209 tys. euro dostawa 01.04.2014 godz. 08:11 - - 381
14 Nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego INFO - MEDICA - poniżej 209 tys. euro usługi 27.03.2014 godz. 08:35 - - 339
13 Dostawy implantów do zespolenia kończyny dolnej i górnej - poniżej 209 tys. euro dostawa 19.03.2014 godz. 08:45 - - 359
12 Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim - poniżej 209 tys. euro usługi 11.03.2014 godz. 10:22 - - 313
11 Dostawy materiałów opatrunkowych - poniżej 209 tys. euro dostawa 11.03.2014 godz. 09:28 - - 318
10 Dostawy odczynników do badań immunochemicznych, hematologicznych, układu hemostazy, parametrów równowagi kwasowo – zasadowej, moczu i alergologicznych oraz materiałów zużywalnych. - poniżej 209 tys. euro dostawa 05.03.2014 godz. 09:39 - - 321
9 Dostawy drobnego sprzetu komputerowego i sieciowego - poniżej 209 tys. euro dostawa 27.02.2014 godz. 10:51 - - 337
8 Dostawa sprzetu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej - poniżej 209 tys. euro dostawa 18.02.2014 godz. 09:42 - - 315
7 Dostawy obłożeń i ubrań operacyjnych jednorazowych. - poniżej 209 tys. euro dostawa 17.02.2014 godz. 09:02 - - 358
6 Dostawy osprzętu do urządzeń medycznych i narzędzi endoskopowych - poniżej 209 tys. euro dostawa 05.02.2014 godz. 11:47 - - 329
5 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety do Apteki Szpitalnej - poniżej 209 tys. euro dostawa 05.02.2014 godz. 10:04 - - 337
4 Usługi w zakresie utrzymania w ruchu i obsługi techniczno - eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. - poniżej 209 tys. euro usługi 20.01.2014 godz. 10:26 - - 317
3 Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych i kalibratorów do badań biochemicznych, bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora do tych badań oraz pozostałych odczynników. - poniżej 209 tys. euro dostawa 15.01.2014 godz. 10:30 - - 312
2 Dostawy endoprotez stawu kolanowego - poniżej 209 tys. euro dostawa 14.01.2014 godz. 10:34 - - 334
1 Dostawy implantów do zespolenia kończyny dolnej i górnej oraz śrubokrętów impusowych - poniżej 209 tys. euro dostawa 09.01.2014 godz. 09:01 - - 331