LP Tytuł Symbol Tryb Wartość Rodzaj Data ogłoszenia Termin składania ofert Status LW
111 Dostawa implantów ortopedycznych ZP/39/Sp./2022 przetarg nieograniczony powyżej 215 tys. euro dostawa 28.06.2022 godz. 11:41 29.07.2022 godz. 09:00 w toku 23
110 Zakup aparatu Dopplera z głowicami do badania tętnic domózgowych i wewnątrzmózgowych i Zakup przewoźnego Ramienia C z detektorem cyfrowym oraz czytnikiem płyt obrazowych z kompletem kaset i ekranów ZP/42/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 21.06.2022 godz. 18:00 01.07.2022 godz. 09:00 w toku 11
109 Dostawa duplikatora płyt cd-r i dvd-r wraz z sukcesywnymi dostawami materiałów eksploatacyjnych do urządzenia ZP/19/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 14.06.2022 godz. 09:41 24.06.2022 godz. 09:00 zakończony 0
108 Dostawa szafek pracowniczych ubraniowych BHP ZP/26/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 14.06.2022 godz. 09:34 24.06.2022 godz. 09:00 w toku 25
107 Dostawa sterylizatora parowego na potrzeby bloku operacyjnego oraz autoklawu medycznego dla oddziału okulistycznego Nr sprawy: ZP/43/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 13.06.2022 godz. 09:10 23.06.2022 godz. 09:00 w toku 39
106 Dostawa materiałów do utrzymania zakładu w ruchu ZP/28/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 10.06.2022 godz. 13:11 23.06.2022 godz. 09:00 w toku 26
105 Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich na Budynku Portierni i budynku Zakładu Anatomii Patologicznej na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ZP/31/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 5 350 000 euro roboty budowlane 02.06.2022 godz. 11:17 15.06.2022 godz. 09:00 w toku 67
104 ZAKUP I MONTAŻ WINDY ZEWNETRZNEJ ORAZ WYKONANIE ŁĄCZNIKA POZWALAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIE DROGI KOMUNIKACYJNEJ WEWNĘTRZNEJ MIĘDZY BUDYNKIEM GŁÓWNYM SZPITALA, A BUDYNKIEM W KTÓRYM ZLOKALIZOWANY JEST ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY ZP/41/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 5 350 000 euro roboty budowlane 31.05.2022 godz. 20:54 15.06.2022 godz. 21:30 w toku 24
103 Dostawa wraz z usługą wymiany modułu w aparacie rtg - ramię C ZP/37/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 20.05.2022 godz. 13:35 02.06.2022 godz. 09:00 zakończony 97
102 Dostawa jednorazowych obłażeń operacyjnych, fartuchów operacyjnych, ubrań operacyjnych i produktów uzupełniających dla bloku operacyjnego ZP/33/Sp./2022 przetarg nieograniczony powyżej 215 tys. euro dostawa 20.05.2022 godz. 09:36 21.06.2022 godz. 09:00 w toku 58
101 dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych i kalibratorów do badań biochemicznych, immunochemicznych, hematologicznych, układu hemostazy, parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, moczu, bakteriologicznych, serologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do tych badań oraz dostawę szybkich testów diagnostycznych i pozostałych odczynników. ZP/25/Sp./2022 przetarg nieograniczony powyżej 215 tys. euro dostawa 13.05.2022 godz. 10:37 20.06.2022 godz. 09:00 w toku 61
100 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI II – KASETY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ I ROLKA DO DRUKARKI STERYLIZATORA PLAZMOWEGO ZP/21/A/Sp./2022 zamówienie z wolnej reki poniżej 215 tys. euro dostawa 11.05.2022 godz. 08:51 19.05.2022 godz. 09:00 zakończony 179
99 Wykonanie dokumentacji na zadanie: „Projekt wraz z kosztorysem na wykonanie modernizacji hydroforni w budynku B1 przy ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Maz ZP/32/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro usługi 15.04.2022 godz. 11:51 27.04.2022 godz. 09:00 w toku 173
98 Dostawa materiałów opatrunkowych ZP/23/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 08.04.2022 godz. 14:32 22.04.2022 godz. 09:00 w toku 81
97 Dostawa środków ochrony indywidualnej: kombinezony ochronne, półmaski FFP 2 i FFP 3, ochraniacze na buty ZP/11/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 05.04.2022 godz. 08:44 15.04.2022 godz. 09:00 zakończony 205
96 Wykonanie dokumentacji na zadanie: „Projekt wraz z kosztorysem na wykonanie modernizacji hydroforni w budynku B1 przy ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Maz Zp/3/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro usługi 22.03.2022 godz. 14:18 01.04.2022 godz. 09:00 w toku 376
95 Zaprojektowanie i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla Oddziału Urologii i części Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz części Oddziału Chorób Wewnętrznych w TCZ Sp. z o.o. ZP/27/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro roboty budowlane 18.03.2022 godz. 12:26 04.04.2022 godz. 09:00 w toku 383
94 Dostawa stojaków do kroplówek, ssaków elektrycznych oraz wózków inwalidzkich ZP/24/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 18.03.2022 godz. 11:21 01.04.2022 godz. 09:00 zakończony 126
93 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, płynów infuzyjnych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego ZP/ 20/Sp./2022 przetarg nieograniczony powyżej 215 tys. euro dostawa 18.03.2022 godz. 09:24 21.04.2022 godz. 09:00 zakończony 48
92 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI ZP/21/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 14.03.2022 godz. 11:28 29.03.2022 godz. 09:00 zakończony 384
91 SERWIS OPROGRAMOWANIA FIRMY ASSECO ZP/18/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro usługi 09.03.2022 godz. 12:58 23.03.2022 godz. 09:00 zakończony 218
90 „Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tomaszowie Maz. Przy ul. Niskiej 14" ZP/22/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 5 225 tys. euro roboty budowlane 24.02.2022 godz. 15:57 14.03.2022 godz. 14:30 zakończony 421
89 Wykonanie dokumentacji w branży budowlanej na zadanie: „Projekt wraz z kosztorysem na wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z dostosowaniem węzła ciepła do prawidłowego działania wentylacji w budynku Zakładu Pielęgnacyjnego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim ZP/13/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro usługi 11.02.2022 godz. 04:14 21.02.2022 godz. 11:00 zakończony 536
88 Wykonanie dokum. proj. na zadanie:„ Przebudowa wejścia do bud. gł. szpitala zapewniająca dostępność dla osób z niepełnospr. zg. z ust. z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U z 2020r., poz. 1062 t.j.) z uwzględnieniem schodów sąsiadujących bez ZP/10/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro usługi 10.02.2022 godz. 12:28 21.02.2022 godz. 09:00 zakończony 530
87 Dostawa kompresora helu do rezonansu magnetycznego VANTAGE XGV Atlas nr fabryczny: E3A1342016 wraz z usługą wymiany ZP/16/Sp./2022 zamówienie z wolnej reki poniżej 215 tys. euro dostawa 09.02.2022 godz. 10:12 14.02.2022 godz. 09:00 zakończony 605
86 DOSTAWA DIATERMII CHIRURGICZNEJ ZP/12/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 08.02.2022 godz. 13:33 18.02.2022 godz. 09:00 zakończony 543
85 Dostawy testów antygenowych SARS-CoV-2 Zp/6/Sp./2022 przetarg nieograniczony powyżej 215 tys. euro dostawa 08.02.2022 godz. 11:44 11.03.2022 godz. 09:00 w toku 39
84 Dostawa jednorazowych narzędzi do zaopatrywania naczyń krwionośnych i limfatycznych w trakcie operacji wraz z generatorami w użyczeniu na czas trwania umowy. ZP/7/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 02.02.2022 godz. 12:38 18.02.2022 godz. 09:00 zakończony 450
83 Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tomaszowie Maz. Przy ul. Niskiej 14 ZP/14/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 5 548 tys. euro roboty budowlane 01.02.2022 godz. 14:07 22.02.2022 godz. 14:30 zakończony 826
82 Dostawa rękawic medycznych dla potrzeb oddziałów Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ZP/1/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 27.01.2022 godz. 14:07 08.02.2022 godz. 09:00 w toku 412
81 Wykonywanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych, konserwacjach oraz naprawach sprzętu i aparatury medycznej będących na wyposażeniu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. ZP/36/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 215 tys. euro usługi 25.01.2022 godz. 16:33 25.02.2022 godz. 09:00 w toku 149
80 DOSTAWA ŁÓŻKA PORODOWEGO ZP/4/Sp./2022 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro dostawa 25.01.2022 godz. 12:07 11.02.2022 godz. 09:00 zakończony 645
79 Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z użyczeniem bielizny operacyjnej Wykonawcy ZP/ 54/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 215 tys. euro usługi 05.01.2022 godz. 09:10 17.01.2022 godz. 09:00 zakończony 683
78 USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O SWZ NR 204/2021/Tomaszów Mazowiecki przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro usługi 04.01.2022 godz. 10:26 10.02.2022 godz. 10:00 w toku 882
77 Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz usługi mycia samochodów dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ZP/48/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 15.12.2021 godz. 13:15 23.12.2021 godz. 09:00 zakończony 180
76 Modernizacja przebudowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej oraz wody ciepłej i cyrkulacji na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w obrębie działki 785/23 obr.23 zasilającej budynek przy ul. Granicznej 63 ZP/53/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 5 350 000 euro roboty budowlane 08.12.2021 godz. 11:01 30.12.2021 godz. 09:00 zakończony 177
75 Naprawa pokrycia dachowego na Budynku Działu Technicznego i budynkach: Magazynowych, Zakładu Anatomii Patologicznej, Oddziału Chirurgiczno – Onkologicznego, Budynku Próżni na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ZP/52/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro roboty budowlane 30.11.2021 godz. 13:06 28.12.2021 godz. 09:00 zakończony 120
74 Usługa serwisu i okresowych przeglądów, konserwacji i naprawy urządzeń drukujących oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń ZP/49/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro usługi 19.11.2021 godz. 14:41 30.11.2021 godz. 09:00 zakończony 167
73 Dostawa osprzętu do urządzeń medycznych stosownych na bloku operacyjnym i zabiegów endourologicznych ZP/46/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 16.11.2021 godz. 09:22 02.12.2021 godz. 09:00 zakończony 278
72 Modernizacja sprężarkowni, tlenowni i instalacji gazowej (projekt, montaż, konfiguracja i uruchomienie) w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ZP/51/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro roboty budowlane 10.11.2021 godz. 12:56 06.12.2021 godz. 09:00 zakończony 146
71 Dostawa materiałów szewnych i innych produktów do specjalistycznych procedur zabiegowych ZP/47/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 03.11.2021 godz. 13:03 18.11.2021 godz. 09:00 zakończony 305
70 Dostawa urządzeń medycznych ZP/34, 40, 42/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 21.10.2021 godz. 14:16 03.11.2021 godz. 09:00 zakończony 486
69 Wykonanie izolatek dla dzieci i niemowląt na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym ZP/37/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro roboty budowlane 14.10.2021 godz. 12:13 03.11.2021 godz. 09:00 zakończony 112
68 Dostawa sprzętu jednorazowego ZP/39/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 27.09.2021 godz. 14:18 06.10.2021 godz. 09:00 zakończony 147
67 Modernizacja sprężarkowni, tlenowni i instalacji gazowej (projekt, montaż, konfiguracja i uruchomienie) w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj ZP/35/Sp./2021 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro roboty budowlane 23.09.2021 godz. 09:17 26.10.2021 godz. 09:00 zakończony 519
66 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych ZP/22/A/Sp./2021 zamówienie z wolnej reki powyżej 214 tys. euro usługi 22.09.2021 godz. 10:56 30.09.2021 godz. 09:00 zakończony 453
65 Wymiana dwóch wind szpitalnych w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ulicy Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki. ZP/38/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro roboty budowlane 30.08.2021 godz. 14:12 13.09.2021 godz. 09:00 zakończony 512
64 Dostawa sprzętu jednorazowego Zp/33/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 30.08.2021 godz. 12:14 08.09.2021 godz. 09:00 zakończony 596
63 Dostawa: Paliwizumab (produkt leczniczy) , opakowania do leków recepturowych, utensylia ZP/30/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 12.08.2021 godz. 08:55 06.09.2021 godz. 09:00 zakończony 671
62 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH, DZIERŻAWA BUTLI I ZBIORNIKA KRIOGENICZNEGO Z PAROWNICĄ ZP/ 26/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 09.08.2021 godz. 09:13 15.09.2021 godz. 09:00 zakończony 561
61 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ PCR NA ANALIZATORZE GENEXPERT ORAZ MATERIAŁU DO KONTROLI ZEWNĄTRZLABORATORYJNEJ DO BADAŃ W KIERUNKU SARS – COV-2 ZP/ 25/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 06.08.2021 godz. 09:15 08.09.2021 godz. 09:00 zakończony 497
60 Dostawa sprzętu jednorazowego ZP/28/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 04.08.2021 godz. 10:42 16.08.2021 godz. 09:00 zakończony 184
59 Wymiana dwóch wind szpitalnych w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ulicy Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki. ZP/27/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro roboty budowlane 03.08.2021 godz. 06:52 17.08.2021 godz. 09:00 zakończony 712
58 Dostawa materiałów szewnych, staplerów, siatek do operacji i innych materiałów medycznych ZP/ 23/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 27.07.2021 godz. 09:21 09.09.2021 godz. 09:00 zakończony 616
57 Dostawy materiałów do utrzymania zakładu w ruchu ZP/19/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 22.07.2021 godz. 11:46 06.08.2021 godz. 09:00 zakończony 747
56 Usługa ubezpieczenia Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 99/2021/Tomaszów Mazowiecki przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro usługi 09.07.2021 godz. 10:12 27.08.2021 godz. 11:00 zakończony 457
55 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych ZP/22/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro usługi 02.07.2021 godz. 09:36 03.08.2021 godz. 10:00 zakończony 764
54 Dostawa aparatów EKG i KTG z wyposażeniem ZP/24/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 30.06.2021 godz. 11:10 16.07.2021 godz. 09:00 zakończony 851
53 Modernizacja Oddziału Zakaźno – Obserwacyjnego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, robót elektrycznych oraz wykonanie Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej (SSP) dla budynku D (Oddział Zakaźno – Obserwacyjny i Psychiatryczny). ZP/21/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro roboty budowlane 16.06.2021 godz. 08:24 05.07.2021 godz. 09:00 zakończony 771
52 Dostawa pieluchomajtek oraz podkładów ZP/20/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 09.06.2021 godz. 12:30 24.06.2021 godz. 09:00 zakończony 928
51 Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem ZP/ 10/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 17.05.2021 godz. 10:31 26.05.2021 godz. 09:00 zakończony 981
50 DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZP/18/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 12.05.2021 godz. 13:26 26.05.2021 godz. 09:00 zakończony 970
49 DOSTAWY TESTÓW ANTYGENOWYCH DO ANALIZATORA PCL ZP/17/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 11.05.2021 godz. 11:44 20.05.2021 godz. 09:00 zakończony 1036
48 Dostawa obłożeń operacyjnych ZP/14/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 11.05.2021 godz. 09:30 09.06.2021 godz. 09:00 zakończony 826
47 Dostawa implantów ortopedycznych dla potrzeb TCZ Sp. z o.o. ZP/16/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 26.04.2021 godz. 12:39 27.05.2021 godz. 10:00 zakończony 125
46 Dostawy środków dezynfekcyjno - myjących ZP/8/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 19.04.2021 godz. 12:53 05.05.2021 godz. 09:30 zakończony 111
45 Dostawa implantów ortopedycznych ZP/11/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 09.04.2021 godz. 13:52 19.05.2021 godz. 11:00 zakończony 219
44 USŁUGA ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZP/ 15/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro usługi 01.04.2021 godz. 12:21 19.04.2021 godz. 09:00 zakończony 1125
43 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO ZP/4/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 24.03.2021 godz. 09:57 10.05.2021 godz. 09:00 zakończony 1080
42 Dostawa produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz płynów infuzyjnych ZP/ 5/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 10.03.2021 godz. 09:29 09.04.2021 godz. 09:00 zakończony 1280
41 Dostawa przewoźnego aparatu RTG – 1 sztuka ZP/ 9/Sp./2021 Tryb podstawowy wariant I poniżej 214 tys. euro dostawa 09.03.2021 godz. 09:23 25.03.2021 godz. 09:00 zakończony 1300
40 Dostawy jednorazowego sprzętu do procedur endoskopowych ZP/1/Sp./2021 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 17.02.2021 godz. 17:42 19.03.2021 godz. 10:30 zakończony 115
39 Dostawa odczynników do badań PCR w kierunku SARS -CoV – 2 , materiałów kontrolnych i kalibratorów ZP/2/Sp./2021 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 15.02.2021 godz. 13:08 23.02.2021 godz. 09:00 zakończony 1359
38 Usługa serwisu i okresowych przeglądów, konserwacji i naprawy urządzeń drukujących firmy Konica Minolta oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń ZP/3/Sp./2021 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro usługi 03.02.2021 godz. 13:23 11.02.2021 godz. 09:00 zakończony 850
37 Dostawa rękawiczek medycznych, diagnostycznych, chirurgicznych oraz sekcyjnych ZP/40/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 31.12.2020 godz. 11:07 18.01.2021 godz. 11:30 zakończony 844
36 Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz usługi mycia samochodów dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ZP/38/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 31.12.2020 godz. 09:41 18.01.2021 godz. 12:00 zakończony 774
35 DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZP/36/Sp./2020 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 29.12.2020 godz. 14:40 19.01.2021 godz. 09:00 zakończony 1465
34 Dostawy narzędzi typu Voyant ZP/35/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 15.12.2020 godz. 13:21 23.12.2020 godz. 10:00 zakończony 389
33 Usługa nadzoru autorskiego posiadanego przez TCZ Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim oprogramowania firmy ASSECO POLAND ZP/33/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro usługi 27.11.2020 godz. 11:59 10.12.2020 godz. 09:00 zakończony 483
32 Dostawy narzędzi typu Voyant, klipsów tytanowych do laparoskopii, klasycznych narzędzi chirurgicznych ZP/34/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 17.11.2020 godz. 16:40 30.11.2020 godz. 11:00 zakończony 319
31 dostawa trzech zestawów do operacji laparoskopowych ZP/30/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 29.10.2020 godz. 17:09 06.11.2020 godz. 10:00 zakończony 328
30 Zakup energii elektrycznej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim ZP/32/Sp./2020 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 23.10.2020 godz. 12:44 25.11.2020 godz. 10:00 zakończony 302
29 Dostawy osprzętu do urządzeń medycznych i narzędzi endoskopowych ZP/28/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 19.10.2020 godz. 10:26 28.10.2020 godz. 12:00 zakończony 348
28 Dostawy zamkniętego systemu aspiracyjno – próżniowego do pobierania krwi. ZP/31/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 09.10.2020 godz. 09:43 20.10.2020 godz. 09:00 zakończony 578
27 Dostawa aparatu do znieczulenia z kardiomonitorem ZP/29/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 28.09.2020 godz. 14:58 09.10.2020 godz. 10:00 zakończony 466
26 Roboty budowlane, modernizacja dźwigu szpitalnego z dostosowaniem do przewozu osób niepeł-nosprawnych, w tym osób na łóżkach szpitalnych- przygotowanie istniejącego szybu windowego oraz dostawa i montaż urządzeń i elementów dźwigu wraz z robotami towarzyszącymi. ZP/27/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro roboty budowlane 07.09.2020 godz. 08:55 25.09.2020 godz. 09:00 zakończony 609
25 Dostawa materiałów opatrunkowych ZP/26/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 27.08.2020 godz. 23:01 21.09.2020 godz. 10:00 zakończony 620
24 Sukcesywna dostawa preparatów do fumigacji pomieszczeń w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ZP/22/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 13.08.2020 godz. 09:53 04.09.2020 godz. 11:00 w toku 714
23 Dostawy obłożeń operacyjnych ZP/24/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 07.07.2020 godz. 10:08 24.07.2020 godz. 09:00 zakończony 844
22 Usługa kompleksowego żywienia pacjentów Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim ZP/23/Sp./2020 przetarg nieograniczony powyżej 750 tys. euro usługi 29.06.2020 godz. 09:26 17.07.2020 godz. 09:00 zakończony 911
21 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do duplikatora płyt typ RIMAGE 2410 oraz dostawy płyt CD z możliwością nadruku wraz z kopertami ZP/20/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 29.05.2020 godz. 13:13 08.06.2020 godz. 12:00 zakończony 261
20 Dostawa asortymentu do sterylizacji dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ZP/21/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 19.05.2020 godz. 15:13 28.05.2020 godz. 11:00 w toku 1077
19 Usługa kompleksowego żywienia pacjentów Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim ZP/18/Sp./2020 przetarg nieograniczony powyżej 750 tys. euro usługi 15.05.2020 godz. 09:51 19.06.2020 godz. 09:00 zakończony 1014
18 Dostawy środków czystości - II ZP/19/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 13.05.2020 godz. 21:25 21.05.2020 godz. 10:00 zakończony 540
17 Dostawy produktów leczniczych i substancji recepturowych ZP/17/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 08.05.2020 godz. 14:01 18.05.2020 godz. 10:00 zakończony 479
16 DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH II ZP/16/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 08.05.2020 godz. 11:25 22.05.2020 godz. 09:00 zakończony 1088
15 Dostawy środków czystości ZP/15/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 16.04.2020 godz. 14:44 30.04.2020 godz. 10:00 zakończony 629
14 Dostawy jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi i materiałów do zabiegów okulistycznych ZP/14/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 10.04.2020 godz. 15:10 30.04.2020 godz. 11:00 zakończony 592
13 Dostawa, instalacja i konfiguracja e-usług na potrzeby projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia” ZP/13/Sp./2020 przetarg nieograniczony powyżej 214 tys. euro dostawa 31.03.2020 godz. 15:41 18.05.2020 godz. 12:00 w toku 948
12 Dostawy gazów medycznych ZP/10/Sp./2020 przetarg nieograniczony poniżej 214 tys. euro dostawa 24.03.2020 godz. 11:36 15.04.2020 godz. 09:00 zakończony 1229