LP Tytuł Symbol Tryb Wartość Rodzaj Data ogłoszenia Termin składania ofert Status LW
5 Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Sufit podwieszany wraz z oświetleniem i instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru dla Oddziałów: neurologicznego i wewnętrznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” ZP/40/SP/2017/P przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro usługi 07.12.2017 godz. 12:17 - - 27
4 „Remont pomieszczeń niskiego parteru w budynku B3 oraz pierwszego piętra w budynku B2 na potrzeby pracowni RTG Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” ZP/39/Sp./2017/P przetarg nieograniczony poniżej 5 225 tys. euro roboty budowlane 29.11.2017 godz. 11:45 - - 13
3 Dostawy produktów leczniczych ( w tym płynów infuzyjnych i żywieniowych), wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych. ZP/41/SP/2017 przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro dostawa 27.11.2017 godz. 10:07 - - 8
2 Dostawy materiałów szewnych, staplerów i siatek chirurgicznych. - przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro dostawa 05.10.2017 godz. 10:03 - - 28
1 Dostawy implantów ortopedycznych. - przetarg nieograniczony poniżej 209 tys. euro dostawa 04.10.2017 godz. 14:09 - - 24