Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Opis
jednostki

Funkcjonuje od 01.01.2001r., mieści się przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Maz. Obecnie w Zakładzie przebywa 45 podopiecznych, sale chorych zlokalizowane są na I i II piętrze.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Ma charakter pielęgnacyjny, opiekuńczy i rehabilitacyjny. 


Telefony

Adresy e-mail

Działalność

Opiekę w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym sprawuje lekarz, który jest kierownikiem Zakładu, pielęgniarki, psycholog, logopeda, rehabilitanci, terapeuta zajęciowy, opiekunki, salowe.

Dobór odpowiedniej kadry z właściwymi kwalifikacjami oraz prawidłowym przygotowaniem  teoretycznym i praktycznym gwarantują poprawność funkcjonowania Zakładu.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy - oprócz pobytów w ramach kontraku z NFZ - oferuje krótko (1-mc) i długo terminowe pobyty pielęgnacyjno-opiekuńcze połączone z rehabilitacją i psychoterapią. Do tego celu dysponujemy wydzielonymi salami jedno i dwu łóżkowymi. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 


Dla pacjenta

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy jest przeznaczony dla pacjentów, którzy :

  • są w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu i mają problemy w samoobsłudze

  • są samotni, a z  powodu zmian wywołanych starością (otępienie, choroba Alzheimera) nie mogą pozostać bez opieki,

  • chorują na przewlekłe owrzodzenia podudzia o charakterze naczyniowym,

  • wymagają przez pewien czas opieki pielęgnacyjnej połączonej z możliwością dietetycznego żywienia i zabiegów fizykoterapii.

Aktualności
z jednostki

Kadra
pielęgniarska

Lilla Kuzdak

Lilla Kuzdak

Pielęgniarka Koordynująca Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

poprzednia jednostka

Ratownictwo Medyczne

nastepna jednostka

Blok Operacyjny