Wypisanie ze Szpitala następuje:

  • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,

  • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego,

  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek oddziału.

Zwolnienie lekarskie

Jeżeli pacjent kwalifikuje się do wydania zwolnienia lekarskiego za czas hospitalizacji oraz po wypisie, konieczne jest , aby posiadał:

  • NIP pracodawcy,
  • dowód tożsamości.