Wymiana dwóch wind szpitalnych w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ulicy Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

 • Oznaczenie: ZP/38/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: roboty budowlane
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  30.08.2021 godz. 14:12

  Termin składania ofert

  13.09.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 30.08.2021 pdf 121,43 KB 16

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ wraz z załącznikami 30.08.2021 zip 3,54 MB 26

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 KWOATA PRZEZNACZONA NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 13.09.2021 13.09.2021 pdf 200,17 KB 11
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 13.09.2021 13.09.2021 pdf 119,49 KB 21

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Unieważnienie postępowania z dnia 15.09.2021r. 15.09.2021 pdf 75,31 KB 19

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-10-04 13:26:32 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-15 12:05:15 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-13 10:31:44 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-13 09:13:39 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-30 14:12:16 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-08-30 14:12:05 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)