Wymiana dwóch wind szpitalnych w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ulicy Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

 • Oznaczenie: ZP/27/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: roboty budowlane
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  03.08.2021 godz. 06:53

  Termin składania ofert

  17.08.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 03.08.2021 pdf 102,89 KB 18

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ wraz z załącznikami 03.08.2021 zip 3,54 MB 52
2 Załącznik nr 2A - Zestawienie Parametrów technicznych - Opis wind - ZMIANA 11.08.2021 odt 138,9 KB 22

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Modyfikacja z dnia 11.08.2021r. 11.08.2021 pdf 181,23 KB 20
2 Odpowiedzi na zapytania 12.08.2021 13.08.2021 pdf 95,89 KB 23

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację 17.08.2021r. 17.08.2021 pdf 194,23 KB 33
2 Infromacja z otwarcia ofert 17.08.2021 18.08.2021 pdf 119,66 KB 27

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Unieważnienie postępowania z dnia 26.08.2021 26.08.2021 pdf 75,5 KB 9

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-08-30 14:12:46 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-26 13:10:01 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-18 09:53:32 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-17 09:07:25 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-13 08:35:02 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-11 12:32:26 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-03 06:53:05 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-08-03 06:52:52 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)