Wykonanie izolatek dla dzieci i niemowląt na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym

 • Oznaczenie: ZP/37/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: roboty budowlane
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  14.10.2021 godz. 12:14

  Termin składania ofert

  03.11.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogloszenie o zamówieniu 14.10.2021 pdf 143,8 KB 7

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Dokumentacja postępowania - SWZ wraz z załącznikami 14.10.2021 zip 405,15 KB 13

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 03.11.2021 pdf 338,58 KB 5
2 Informacja z otwarcia ofert 03.11.2021 pdf 349,15 KB 7

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-11-03 12:43:29 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-11-03 09:50:04 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-10-14 12:14:25 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-10-14 12:14:13 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-10-14 12:13:57 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)