Wstrzymanie badań obrazowych kręgosłupa z wykorzystaniem MR

Wstrzymanie badań obrazowych kręgosłupa z wykorzystaniem MR

Informujemy, iż w Centrum Diagnostyki Obrazowej, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. wstrzymane zostają badania obrazowe odcinka lędźwiowego z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. Z przyczyn niezależnych od pracowników Centrum Diagnostyki Obrazowej uległa awarii „cewka do badań kręgosłupa”, która stanowi część rezonansu magnetycznego. Bez zbędnej zwłoki podjęto kroki mające na celu naprawę uszkodzonego elementu. Został wezwany specjalistyczny serwis, który wydał rekomendację, iż uszkodzona cewka nie podlega dalszej naprawie. Cewka jest elementem niezbędnym do wykonywania badań kręgosłupa przy użyciu urządzenia MR. Z uwagi na fakt przestoju w badaniach z w/w przyczyny, która była nie do przewidzenia podjęto działania priorytetowe, aby uszkodzony fragment wymienić. Zarząd Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oczekuje w chwili obecnej na informację odnośnie kosztów związanych z zakupem nowego elementu. Należy zaznaczyć, iż nowy element to koszt blisko 200.000,- PLN co jest znacznym wydatkiem w polityce budżetowej podmiotu leczniczego. Jednak w trosce o zdrowie pacjentów, konieczność pilnej diagnostyki wielu z nich dokonywana jest rekalkulacja i w niedługim czasie urządzenie zostanie naprawione. Podkreślenia wymaga fakt, iż sam proces zakupu elementu koniecznego do wymiany to proces złożony, zaś sam termin dostawy szacowany jest nawet do 4. tygodni. Reasumując Zarząd TCZ Sp. z o.o. traktuje sprawę priorytetowo z uwagi na konieczność prowadzenia diagnostyki przy użyciu w pełni sprawnego rezonansu magnetycznego. Jak tylko wadliwy element zostanie wymieniony wznowimy realizację pełnego panelu badań obrazowych.

Poprzednia aktualność

Uroczyste podpisanie umowy dot. dofinansowania TCZ - konferencja prasowa

Następna aktualność

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych