Włodzimierz Koptas

dr n. med. Włodzimierz
Koptas

chirurgia ogólna, endokrynologia

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej