Usługi w zakresie utrzymania w ruchu i obsługi techniczno - eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
ZARCHIWIZOWANE

  • Wartość: poniżej 209 tys. euro
  • Rodzaj: usługi

Opis

Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro: Usługi w zakresie utrzymania w ruchu i obsługi techniczno - eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz pełnienie funkcji Głównego Energetyka w siedzibie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tomaszowie Mazowieckim.

  • Data ogłoszenia

    20.01.2014 godz. 10:26

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki 20.01.2014 zip 207,9 KB 5

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Modyfikacja ( zmiana terminu ) 24.01.2014 zip 222,8 KB 0
2 Pytania, wyjasnienia II 24.01.2014 zip 105,1 KB 0
3 Pytania, wyjaśnienia 24.01.2014 zip 151,15 KB 0
4 Ogł.o zm., pytania, wyjaśnienia, zmiana 03.02.2014 zip 548,33 KB 0

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Wybór najkorzystniejszej oferty 19.02.2014 zip 109,33 KB 1

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2017-10-20 11:10:36 Administrator Zmieniono status na zarchiwizowany
2017-10-20 11:10:36 Administrator Zmieniono status na opublikowany
2017-10-20 11:10:26 Administrator Utworzenie