Usługa serwisu i okresowych przeglądów, konserwacji i naprawy urządzeń drukujących oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń

 • Oznaczenie: ZP/49/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: usługi
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  19.11.2021 godz. 14:41

  Termin składania ofert

  30.11.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal Miejsce otwarcia ofert Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 19.11.2021 pdf 105,66 KB 12

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 19.11.2021 docx 73,5 KB 18
2 Załączniki do SWZ 19.11.2021 zip 87,01 KB 24

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2021r. 26.11.2021 pdf 140,75 KB 5

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację 30.11.2021 pdf 158,65 KB 6
2 Informacja z otwarcia ofert 30.11.2021 30.11.2021 pdf 132,54 KB 9

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja z wyboru ofert 14.12.2021r 15.12.2021 pdf 232,33 KB 8
2 Ocena ofert z dnia 14.12.2021 15.12.2021 pdf 140,07 KB 7

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-01-19 10:39:32 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-12-15 13:07:33 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-30 13:21:49 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-30 13:20:57 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-30 13:06:48 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-30 09:21:26 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-26 13:43:14 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-19 14:54:22 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-19 14:41:57 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-11-19 14:41:36 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)