Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z użyczeniem bielizny operacyjnej Wykonawcy

 • Oznaczenie: ZP/ 54/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 215 tys. euro
 • Rodzaj: usługi
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  05.01.2022 godz. 09:11

  Termin składania ofert

  17.01.2022 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP oraz miniPortal, podpisane podpisem elektronicznym

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o., Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44, otwarcie ofert odbywa sie po ich deszyfrowaniu poprzez miniPortal UZP

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 05.01.2022 pdf 139,83 KB 9
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.01.2022 11.01.2022 pdf 37,41 KB 3

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 05.01.2022 pdf 446,53 KB 9
2 ZAŁĄCZNIKI NR 1-4 DO SWZ 05.01.2022 docx 46,56 KB 6
3 ZAŁĄCZNIK NR 2A - FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 05.01.2022 docx 29,71 KB 10
4 ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY 05.01.2022 doc 139 KB 4
5 ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ USŁUG 05.01.2022 docx 15,03 KB 5
6 ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI 05.01.2022 docx 14,63 KB 3

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I 10.01.2022 10.01.2022 pdf 116,08 KB 9
2 ODPOWIEDZI NA PYTANIA II 11.01.2022 pdf 155,32 KB 4

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-01-11 13:06:33 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-01-10 11:49:50 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-01-05 09:11:06 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2022-01-05 09:10:43 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)