USŁUGA ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • Oznaczenie: ZP/ 15/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: usługi
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  01.04.2021 godz. 12:21

  Termin składania ofert

  19.04.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę w postępowaniu elektronicznie, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /TCZTomMaz/SkrytkaESP

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44, 2021-04-19 09:30

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 01.04.2021 pdf 113,43 KB 17
2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 02.04.2021 pdf 50,97 KB 7
3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II 02.04.2021 pdf 36,53 KB 8

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 01.04.2021 docx 84,77 KB 23
2 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 1-4 01.04.2021 docx 45,2 KB 11
3 ZAŁĄCZNIK 2 FORMULARZ CENOWY 01.04.2021 xlsx 10,21 KB 14
4 ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY 01.04.2021 doc 128 KB 11

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 MODYFIKACJA SWZ (I) 02.04.2021 02.04.2021 docx 84,59 KB 5
2 ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJACH SWZ I 02.04.2021 pdf 244,28 KB 7

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 19.04.2021 19.04.2021 pdf 138,63 KB 12
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 19.04.2021 19.04.2021 pdf 199,87 KB 16

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 29.04.2021 pdf 167,15 KB 8
2 ZESTAWIENIE OCENA I WYBÓR OFERT 29.04.2021 pdf 209,12 KB 6

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-04-29 10:55:52 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-19 11:01:50 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-19 09:11:00 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-02 09:16:03 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-02 09:14:20 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-01 12:21:28 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-04-01 12:21:14 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)