Szpitalny Oddział Ratunkowy

Opis
oddziału

Powstał w 2005 roku w wyniku przekształcenia działającej od początku funkcjonowania placówki Izby Przyjęć. Zmiany te wiązały się z wprowadzeniem w Polsce systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Bez względu na różnorodność swoich obowiązków, personel oddziału realizuje swoje zadania na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie ze współczesnymi wymogami medycznymi mając na uwadze dobro pacjenta, poszanowanie godności osobistej i praw zagwarantowanych „Kartą Praw Pacjenta''.


Telefony

Adresy e-mail

Działalność

Szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz zgłaszających się do szpitala bez skierowania.

Przypominamy, że Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ani lekarza poradni specjalistycznej.

Oddział zajmuje pomieszczenia na parterze w gmachu głównym Szpitala z osobnym wejściem, z możliwością podjazdu oraz dostępem dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja ta zapewnia łatwy transport chorych do właściwych oddziałów oraz do pracowni diagnostycznych.

Izba Przyjęć działa na potrzeby wszystkich oddziałów Szpitala. Tu zgłaszają się pacjenci kierowani przez lekarzy POZ i lekarzy specjalistów, w celu kontynuacji leczenia. Przyjmowani są pacjenci w trybie planowym i pilnym.

Wyposażenie

Dysponujemy 4 łóżkami obserwacyjnymi, 2 stanowiskami intensywnej terapii, salą zabiegową, 2 stanowiskami w obszarze resuscytacyjnym, obszarem konsultacyjnym i diagnostycznym.

Dla pacjenta

Informacje dla pacjentów:

Do przyjęcia planowego potrzebne są następujące dokumenty:

  • skierowanie do szpitala,

  • dowód osobisty.

Tryb pilny polega na natychmiastowym przyjęciu do danego oddziału ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia i o tym decyduje lekarz Izby Przyjęć.


Galeria

Kadra
oddziału

Jakub Bąbka

lek. med.
Jakub Bąbka

specjalista neurolog

Bartosz Cieślik-Wolski

lek. med.
Bartosz Cieślik-Wolski

specjalista chirurgii klatki piersiowej

Aleksandra Kowalczyk

lek.med.
Aleksandra Kowalczyk

w trakcie specjalizacji chirurgii ogólnej

Wojciech Marzec

lek. med.
Wojciech Marzec

Chirurgia ogólna

Andrzej Olczyk


Andrzej Olczyk

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Paweł Pawlik

dr n. med.
Paweł Pawlik

w trakcie specjalizacji z ortopedii

Kamil Pruchnicki

lek. med.
Kamil Pruchnicki

w trakcie specjalizacji z ortopedii

Marek Rębowski

lek.med.
Marek Rębowski

w trakcie specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej

Grzegorz Sołtys

lek. med.
Grzegorz Sołtys

w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

Konrad Wiślicki

lek. med.
Konrad Wiślicki

w trakcie specjalizacji z ortopedii

Kadra
pielęgniarska

Agata Stachowska

Agata Stachowska

Pielęgniarka Oddziałowa SOR

poprzedni oddział

Centrum Diagnostyki Obrazowej

nastepny oddział

Ratownictwo Medyczne