Sukcesywne usługi zabiegów dezynsekcji, deratyzacji oraz prowadzenie monitoringu insektów i gryzoni.

 • Oznaczenie: KO/35/2019
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  22.08.2019 godz. 13:10

  Termin składania ofert

  03.09.2019 godz. 10:00

 • Sposób składania ofert

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej i umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem „ Oferta na sukcesywne usługi zabiegów dezynsekcji, deratyzacji oraz prowadzenie monitoringu insektów i gryzoni , sprawa: KO/35/2019. Nie otwierać przed dniem 03.09.2019r. godz. 11:00” Oferty należy złożyć w Kancelarii Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 35, pok. 6 w godz. 8.30 -14.30.

  Miejsce otwarcia ofert

  Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na zapytania 1 26.08.2019r. 26.08.2019 pdf 46,62 KB 7
2 Mapa 1 26.08.2019 pdf 156,68 KB 3
3 Mapa 2 26.08.2019 pdf 228,05 KB 2
4 Mapa 3 26.08.2019 pdf 276,42 KB 2
5 Odpowiedzi na zapytania (2) 28.08.2019 28.08.2019 pdf 39,73 KB 3

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej 11.09.2019 pdf 31,79 KB 5

Ogłoszenia o zapytaniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Zaproszenie do złożenia oferty 22.08.2019 zip 89,3 KB 8

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2019-09-11 10:05:14 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2019-09-11 10:03:31 Tomasz Pierściński Zmieniono status na opublikowany
2019-09-11 10:03:25 Tomasz Pierściński Zmieniono status na nieopublikowany
2019-09-11 10:03:25 Tomasz Pierściński Zmieniono status na nieopublikowany
2019-08-28 11:18:03 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2019-08-28 11:15:35 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2019-08-26 12:03:18 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2019-08-26 10:44:59 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2019-08-22 13:10:10 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2019-08-22 13:10:02 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2019-08-22 13:06:08 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)