Prosimy pamiętać, że nie pod wszystkimi numerami telefonów dyżurujemy przez 24 godziny na dobę.

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny 44 725 71 79
Oddziały Szpitalne
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 44 725 71 18
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 44 725 71 84
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 44 725 71 53
Oddział Chorób Wewnętrznych 44 725 71 70
Oddział Ginekologiczno - Położniczy 44 725 71 44
Oddział Neurologiczny 44 725 71 94
Oddział Noworodkowy 44 725 71 46
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny 44 725 72 09
Oddział Otolaryngologiczny 44 725 71 09
Oddział Pediatryczny 44 725 71 71
Oddział Psychiatryczny 44 725 72 05
Oddział Rehabilitacyjny 44 725 71 26
Pododdział Urologiczny 44 725 71 84
Szpitalny Oddział Ratunkowy 44 725 71 60
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 44 723 05 77
Centrum Diagnostyki Obrazowej 44 725 71 21

Poradnie

Nocna Pomoc Lekarska
44 725 72 04
Podstawowa Opieka Zdrowotna 44 725 72 73

Administracja

Sekretariat
44 725 71 34
Sekretariat FAX 44 725 72 51
Kancelaria 44 725 72 53