Sebastian Słomka

dr n. med. Sebastian
Słomka

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych

O mnie

W poprzednich latach Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w Głownie, Dyrektor ds. medycznych Centrum Opieki i Rehabilitacji "Help-Med" oraz Ordynator Oddziału Rehabilitacji "Help-Med".

Obecnie pełnomocnik Zarządu ds. medycznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Autor i współautor prac publikowanych w specjalistycznych periodykach polskich i zagranicznych. Posiada Certyfikat Echokardiografii II stopnia. 

Przebyte kursy i szkolenia:                                                                                                 

 • od 2003 r.​ Liczne szkolenia w zakresie echokardiografii, których uwieńczeniem jest ​uzyskanie Akredytację indywidualnej  II* w zakresie echokardiografii EAI nr ​305/2015 na okres 01.01.2015-31.12.2020
 • od 2004 r. ​Liczne szkolenia w zakresie elektrokardiologii, udział w konferencjach i warsztatach kardiologicznych, pulmonologicznych, hipertensjologicznych i internistycznych.

 • 01.04.2014 – 31.05.2015 - Szpital Głowno Centrum Zdrowia ABiS, ​Oddział Chorób Wewnętrznych, ​stanowisko: ordynator oddziału;
 • 01.06.2012 – 30.10.2013 - ​Centrum Rehabilitacji i Opieki „Help-Med” Raciborowice 66​, stanowisko: dyrektor ds. medycznych; ordynator oddziału rehabilitacji;
 • 01.07.2009 – 31.03.2015 - Szpital Kliniczny Nr 1 w Łodzi im. N.Barlickiego Klinika i II Katedra Chorób Wewnętrznych, ​stanowisko: starszy asystent;
 • 01.03.2004 – 31.06.2009 r.​ - Szpital Kliniczny Nr 1 w Łodzi im. N.Barlickiego, ​OINK/Pododdział kardiologiczny, stanowisko: młodszy asystent/lekarz rezydent;
 • 01.10.2002 – 30.10.2003 r. - ​Szpital Kliniczny Nr 1 w Łodzi im. N.Barlickiego, stanowisko: stażysta. 

Członkowstwo:                                                                                          

 • członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • członek sekcji echokardiografii PTK,
 • członek sekcji Farmakologii Sercowo-naczyniowej PTK,
 • członek sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej,
 • członek sekcji Niewydolności serca PTK,
 • członek sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku,
 • członek Europejskiego Towarzystwa kardiologicznego,
 • członek Europejskiej sekcji echokardiografii.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia:                                                            

 • 27.02.2015 r. - ​Otrzymanie honorowego odznaczenia: „Laur Pacjenta 2014” w dziedzinie chorób wewnętrznych i hipertensjologii,
 • 12.12.2013 r.​ - Otrzymanie honorowego odznaczenia: „Laur Pacjenta 2013” w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii,
 • 14.01.2012 r. ​ - Współorganizator i koordynator medyczny akcji bicia Rekordu Guinnessa w liczbie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi pt. „Czas podwinąć rękawy”mającej na celu propagowanie wiedzy o problemie nadciśnienia tętniczego w województwie łódzkim,
 • kwiecień 2008 r.​ - Nagroda i tytuł Laureata w konkursie Młodych Naukowców pt.:„Astma – od labolatorium do kliniki” PTA,
 • 2006 r.​ - Laureat plebiscytu czytelników „Dziennik Łódzki”: "MÓJ DOKTOR 2006 r.”

Wykształcenie:

 • 15.04.2013 r. - ​Rozpoczęcie specjalizacji w zakresie kardiologii;
 • 08.04.2013 r.​ - Uzyskanie tytuł specjalisty w dziedzinie: hipertensjologia;
 • 17.11.2009 r.​ - Uzyskanie tytuł specjalisty w dziedzinie: choroby wewnętrzne;
 • 09.10.2007 r. - ​Uniwersytet Medyczny w Łodzi - uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Wpływ długodziałających agonistów beta-2 adrenergicznego na układ krążenia u pacjentów chorujących na umiarkowaną astmę oskrzelową”;
 • 01.10.1996 – 30.06.2002 r.​Akademia Medyczna w Łodzi, kierunek: Wydział Lekarski, tytuł: lekarz medycyny.