Ratownictwo Medyczne

Opis
jednostki

Medycyna Ratunkowa to specyficzny dział ochrony zdrowia, w którego działaniach klinicznych, obok czynnika czasu wobec pacjenta w nagłym zagrożeniu zdrowia i życia, przewija się koniecznośc szybkiego reagowania, podejmowania szybkich i trafnych decyzji leczniczych. Mają one na celu nie tylko odwrócenie zaistniałego zagrożenia, ale również zmniejszenia bólu i cierpienia jakich doznaje pacjent. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. Państwowym Ratownictwie Medycznym określa zasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Planowanie, organizowanie, koordynowanie systemem oraz nadzór nad system na terenie województwa jest zadaniem Wojewody, na terenie powiatu to zadania Starosty. Teren powiatu tomaszowskiego to rejon operacyjny nr 8.  


Telefony

Działalność

Na terenie powiatu bezpieczeństwo zapewniają trzy zespoły podstawowe i jeden zespół specjalistyczny w skład, którego wchodzi lekarz. W celu zminimalizowania czasu dojazdu do pacjenta zespoły Ratownictwa Medycznego stacjonują w następujących miejscowościach:

  • Zespół podstawowy P 1 – Tomaszów Maz, ul. Jana Pawła II 35,

  • Zespół podstawowy P 2 – Rzeczyca, ul. Kitowicza 12,

  • Zespół podstawowy P 3 – Ujazd, ul. Parkowa 4,

  • Zespół specjalistyczny S – Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35.

Pracę zespołów Ratownictwa Medycznego koordynuje doświadczony Dyspozytor medyczny. Do jego zadań należy w szczególności – przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalenie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia. Szybka i właściwa reakcja zatrudnionych i odpowiednio wykształconych lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek zapewnia właściwą i kompleksową opiekę w systemie Ratownictwo Medyczne. Przy znacznym zaangażowaniu władz samorządowych naszego powiatu w 2009 r. stare wysłużone ambulanse zostały zastąpione przez nowoczesne ambulanse Mercedes Sprinter w pełni wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny zgodny z wymaganiami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach zintegrowanego systemu ratowniczego zespoły ściśle wspólpracują z Państwową Straża Pożarną, Komendą Powiatową Policji oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Oddział, posiada procedury ułatwiające pracę i podejmowanie decyzji. W 2011 r. mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO9001:2008. Wszystkie nasze dzialania organizacyjne zmierzają zawsze w kierunku ograniczenia skutków zdarzeń losowych oraz dążenie do pełnej satysfakcji małych i dużych pacjentów w kontakcie z Ratownictwem Medycznym.


Galeria

Aktualności
z jednostki

Ratownictwo Medyczne w TCZ

Ratownictwo Medyczne w TCZ

Medycyna Ratunkowa to specyficzny dział ochrony zdrowia, w którego działaniach (..)

Kierownik
jednostki

Dawid Budny

mgr
Dawid Budny

Kierownik Pogotowia

poprzednia jednostka

Szpitalny Oddział Ratunkowy

nastepna jednostka

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy