Ratownictwo Medyczne

Opis
jednostki

Ratownictwo medyczne to jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony zdrowia, którego celem jest świadczenie usług medycznych pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia w najkrótszym możliwym czasie. Działania te ukierunkowane są na ratowanie wszystkich osób potrzebujących pomocy zarówno w zdarzeniach drogowych jak i nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Zadaniem Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego jest udzielanie pomocy dochowując najwyższych standardów jak i stosując się do zasady iż dobro pacjenta jest najwyższym priorytetem . Od 1 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowy Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zgodnie z którym w województwie łódzkim działa 1 rejon operacyjny.

 


Telefony

Działalność

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. obejmuje powiat tomaszowski, brzeziński oraz łódzki wschodni. W oparciu o ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym zostały stworzone wyspecjalizowane jednostki w skład których wchodzą 2 zespoły specjalistyczne z lekarzem w:

  • Tomaszowie Mazowieckim,

  • Koluszkach.

6 zespołów podstawowych stacjonuje w :

  • Kurowicach ,

  • Tuszynie,

  • Rzeczycy,

  • Tomaszowie Mazowieckim,

  • Brzezinach,

  • Ujeździe.


Galeria

Aktualności
z jednostki

Ratownictwo Medyczne w TCZ

Ratownictwo Medyczne w TCZ

Ratownictwo medyczne to jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony (..)

poprzednia jednostka

Szpitalny Oddział Ratunkowy

nastepna jednostka

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy