Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego żródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji:

"Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego żródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii"

Umowa dotacji Nr UDA-RPLD.02.07.00-00-041/11

Całkowita wartość projektu: 946 363,99 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 642 182,84 PLN

Nazwa Beneficjenta: "Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o"

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Poprawa jakości obsługi pacjentów oraz dostępności do usług medycznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji:

"Poprawa jakości obsługi pacjentów oraz dostępności do usług medycznych
w Tomaszowskim Centrum Zdrowia
"

Umowa dotacji:Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-008/12-00

Całkowita wartość projektu: 1 336 162 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 090 308 PLN

Nazwa Beneficjenta: "Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o"

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia – Projekt w realizacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji:

"Poszerzenie Katalogu Świadczonych Usług Elektronicznych W Tomaszowskim Centrum Zdrowia”

Umowa dotacji: Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0053/17-00

Całkowita wartość projektu: 6 697 350,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 4 777 550,00 PLN

Nazwa Beneficjenta: "Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o"

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego