Prezes TCZ Sp. z o.o. na temat zakończonego sporu zbiorowego

Prezes TCZ Sp. z o.o. na temat zakończonego sporu zbiorowego


W minionym tygodniu udało się doprowadzić do zakończenia sporu zbiorowego toczącego się od blisko trzech lat pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych – Zakładową Organizacją Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., a Zarządem Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  W okresie toczącego się sporu strony odbyły wielokrotnie szereg spotkań na których starano się wspólnie wypracować korzystne zapisy. Sukces jest tym większy, iż ryzyko nie osiągnięcia kompromisu było spore, zaś przedłużające się rozmowy nie sprzyjały finalizacji tematu. Ostatecznie jednak udało się i  14 marca 2018 roku doszło do symbolicznego podpisania porozumienia. Do najważniejszych zapisów dokumentu należy zaliczyć niewątpliwie zwiększenie gratyfikacji finansowych dla pielęgniarek pracujących w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze w zależności od poziomu wykształcenia. Jest to czynnik niewątpliwie motywujący do kontynuowania edukacji oraz pozyskiwania kolejnych etapów kształcenia w zawodzie. Całość środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie pochodził ze środków własnych Szpitala. Co więcej Zarząd Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  zobowiązał się do wypłaty jednorazowej premii jako kolejnego czynnika uznaniowego. Jednym z kolejnych zapisów porozumienia jest co najmniej dwuosobowa obsada dyżurowa.

Reasumując, podpisane porozumienie zamyka sprawę toczącego się sporu zbiorowego. Należy podkreślić istotę rangi tego wydarzenia. Dokument ten niewątpliwie pozwoli na wzrost poziomu świadczonych usług medycznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Stanowi gwarancję wyższego wynagrodzenia dla kadry pielęgniarskiej, tym samym mając nadzieję na jeszcze większe zaangażowanie w troskę o pacjenta. 
W pracach nad wypracowaniem wspólnego stanowiska uczestniczył również Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Mirosław Kukliński. W trakcie rozmów niejednokrotnie kładł nacisk na potrzebę wypracowania wspólnego stanowiska korzystnego dla obydwu stron sporu. Jego działania jak się okazało przyniosły realny wymiar. Udało się bowiem dokonać niemal niemożliwego.
Mam nadzieję, iż zawarte porozumienie doprowadzi do zwiększenia jakości świadczonych usług medycznych. Pozwoli na uspokojenie nastrojów i doprowadzi do docenienia ciężkiej pracy kadry pielęgniarskiej. Sukces jest wspólny. Wiele osób na niego pracowało. Mam jednocześnie przekonanie, iż porozumienie to jedynie początek dobrej współpracy. Jest to dowód na to, iż trzeba starać się rozmawiać, znaleźć nić porozumienia, gdyż wspólnie działamy w specyficznym środowisku jakim jest świat medyczny, w którym finalnie najważniejszy powinien być pacjent – powiedział Krzysztof Zarychta, Prezes Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.


źródło filmu: teleteamtm

Poprzednia aktualność

Życzenia Świąteczne od Zarządu TCZ Sp. z o.o.

Następna aktualność

Zniesienie ograniczenia odwiedzin pacjentów