Prawo zamówień publicznych na dostawy Leków dla NZO
ZARCHIWIZOWANE

  • Wartość: poniżej 209 tys. euro
  • Rodzaj: dostawa

Opis

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości równej lub przekaczajacej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy Leków dla NZOZ Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.

  • Data ogłoszenia

    03.09.2009 godz. 10:28

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 03.09.2009 zip 84,35 KB 0
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 29.09.2009 zip 63,22 KB 0
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.10.2009 zip 60,23 KB 0
4 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.06.2010 zip 73,44 KB 0

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SIWZ wraz z Załącznikami 03.09.2009 zip 108,27 KB 2

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Pytania, Wyjaśnienia, Modyfikacja 11.09.2009 zip 9,08 KB 0
2 Pytania, Wyjasnienia, Modyfikacja 16.09.2009 zip 22,28 KB 0
3 Pytania, Wyjaśnienia, Modyf. 28.09.2009 zip 82,14 KB 0
4 Pytania, Wyjaśnienia 29.09.2009 zip 9,03 KB 0
5 Pytania, Wyjasnienia II 05.10.2009 zip 6,71 KB 0
6 Pytania, Wyjaśnienia 05.10.2009 zip 6,66 KB 0
7 Pytania, Wyjaśnienia 12.10.2009 zip 6,72 KB 0
8 Pytania, Wyjaśnienia 14.10.2009 zip 7,45 KB 0
9 Pytania , Wyjaśnienia 16.10.2009 zip 6,69 KB 0

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Unieważnienie (Pakiet 2,6,12,13,14,17,19/1,19/2,19/4,19/5,19/6) 20.11.2009 zip 3,65 KB 0
2 Wybór najkorzystniejszej oferty 20.11.2009 zip 11,79 KB 0

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2017-10-31 09:56:37 Administrator Zmieniono status na opublikowany
2017-10-31 09:56:33 Administrator Zmieniono status na zarchiwizowany
2017-10-31 09:56:03 Administrator Utworzenie