Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie Nocnej Pomocy Lekarskiej (NPL). Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta. 

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradniach NPL, tam, gdzie ma najbliżej.

Z NPL można skorzystać w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Więcej informacji

Pragniemy poinformować iż w dniu 17.02.2017 roku nasza poradnia przeszła pozytywnie odbiór przez NFZ. W związku z powyższym od dnia 01.03.2017 roku serdecznie zapraszamy do korzystania z usług naszej poradni.


Więcej informacji

Zgłaszając się do Poradni Specjalistycznych należy posiadać:

 1. skierowanie do poradni,
 2. wyniki badań diagnostycznych (także prześwietlenie RTG),
 3. karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 4. dowód tożsamości,
 5. emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.

Więcej informacji

Poradnia znajduje się w łączniku z budynkiem szpitala Nu-Med, w gabinetach B03 i B04 z podziałem na gabinet przyjęć i gabinety zabiegowe. 

Poradnia wykonuje diagnostykę i leczenie w trybie ambulatoryjnym schorzeń chirurgicznych. Prowadzona jest kwalifikacja do zabiegów oraz kontynuacja leczenia szpitalnego (świadczenia pohospitalizacyjne)

Więcej informacji

Poradnia znajduje się w łączniku z budynkiem szpitala Nu-Med, w gabinetach B03 i B04 z podziałem na gabinet przyjęć i gabinety zabiegowe. 

Poradnia wykonuje diagnostykę i leczenie w trybie ambulatoryjnym. Wykonuje drobne zabiegi chirurgii onkologicznej: usunięcie zmian barwnikowych, brodawek, łagodnych zmian tkanki tłuszczowej. 

Prowadzona jest kwalifikacja do zabiegów oraz kontynuacja leczenia szpitalnego (świadczenia pohospitalizacyjne)

Więcej informacji

Poradnia wykonuje diagnostykę i leczenie w trybie ambulatoryjnym urazów narządu ruchu: złamania kości, skręcenia i zwichnięcia stawów, urazy ścięgien, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroby układu kostnego.

Wykonywane są kwalifikacje do zabiegów, prowadzenie konsultacji przed i po zabiegach operacyjnych.Gabinet nr 8

Więcej informacji

Poradnia znajduje się przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. W poradnia leczymy pacjentów podejrzanych lub z rozpoznanymi chorobami zakaźnymi pasożytniczymi oraz z chorobami wątroby.


Więcej informacji

Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej: nietolerancji glukozy, cukrzycy typu I, cukrzycy typu II, cukrzycy ciężarnych i innych typów cukrzyc oraz leczeniem otyłości.

Zakres działalności obejmuje: edukację indywidualną diety, przyjmowania leków, zasad podawania insuliny, obsługi wstrzykiwaczy i ich przechowywania, naukę poprawnego oznaczania poziomu glukozy, oceny i interpretacji wyników, właściwej pielęgnacji stóp.

Pracujemy nad zapobieganiem cukrzycy w przypadku stanu przedcukrzycowego , powikłaniom cukrzycy, metropatii, angiopatii, neuropatii i retinopatii, nadwadze i otyłości. 

Prowadzona jest promocja wiedzy i zachowań prozdrowotnych – tryb życia, higiena, aktywność społeczna i zawodowa. 

Gabinet edukacyjny nr 17

Gabinet przyjęć nr 12

Więcej informacji

Misja Poradni: "Nie ma przypadków medycznych - jest człowiek".

Poradnia Fizjoterapii przy ul. Niskiej 14 to najstarsza placówka świadcząca rehabilitację w Tomaszowie Mazowieckim. Poradnia prowadzi ambulatoryjną rehabilitację w schorzeniach narządu ruchu zarówno o charakterze przewlekłym i przeciążeniowym jak i w stanach pourazowych i pooperacyjnych. W metodyce wykonywania zabiegów wykorzystujemy sprawdzone i skuteczne techniki rehabilitacji fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne.

Więcej informacji

Poradnia wykonuje usługi diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne z zakresu procedur medycznych dotyczących chorób układu płciowego kobiet. Obejmuje opieką kobiety ciężarne, dba o dobrostan płodu. Prowadzona jest także kontynuacja leczenia poszpitalnego. 

Gabinety nr 15 i 16

Skierowanie nie jest wymagane.

Więcej informacji

Poradnia prowadzi diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń pneumologicznych i gruźlicy płuc w trybie ambulatoryjnym. Przygotowuje do zabiegów diagnostycznych, kieruje do planowego leczenia szpitalnego , konsultacje w okresie przed i po szpitalnym, prowadzi prewencję schorzeń pneumologicznych i gruźlicy płuc i ich powikłań. Prowadzi edukację zdrowotną. 


Poradnia znajduje się przy ulicy Granicznej 63, parter. 

Więcej informacji

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem uzależnienia od alkoholu, hazardu oraz innych środków psychoaktywnych.
Porady mają charakter indywidualny lub grupowy. Grupy prowadzone są dla uzależnionych jak również współuzależnionych. 

Celem psychoterapeutów jest przede wszystkim pomoc osobom uzależnionym: 

 • wspieranie, 
 • motywowanie, 
 • pomoc w wychodzeniu z kryzysu,
 • podtrzymanie terapii. 

Poradnia znajduje się w budynku przy ulicy Granicznej 63, II piętro.

Więcej informacji

Poradnia wykonuje badania wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostykę i leczenie i profilaktykę chorób zawodowych. Medycyna Pracy oferuje pełen zakres badań pracowniczych: badania wstępne, okresowe i kontrolne. Prowadzone są badania pracowników, uczniów, kierowców, osób pracujących w warunkach szkodliwych, itp. 

Więcej informacji

Zgłaszając się do Poradni Specjalistycznych należy posiadać:

 1. skierowanie do poradni,
 2. wyniki badań diagnostycznych (także prześwietlenie RTG),
 3. karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 4. dowód tożsamości,
 5. emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.

Więcej informacji

Zgłaszając się do Poradni Specjalistycznych należy posiadać:

 1. skierowanie do poradni,
 2. wyniki badań diagnostycznych (także prześwietlenie RTG),
 3. karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 4. dowód tożsamości,
 5. emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.


Więcej informacji

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządu wzroku. Wykonuje diagnostykę przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka. Sprawdza widzenie stereoskopowe, ocenia pola widzenia w przebiegu schorzeń narządu wzroku oraz schorzeń w zakresie centralnego układu nerwowego.

Gabinet nr 4

Więcej informacji

Zgłaszając się do Poradni Specjalistycznych należy posiadać:

 1. skierowanie do poradni,
 2. wyniki badań diagnostycznych (także prześwietlenie RTG),
 3. karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 4. dowód tożsamości,
 5. emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.


Więcej informacji

Poradnia udziela świadczeń w zakresie: 

 • diagnozy psychologicznej
 • porady psychologicznej
 • psychoedukacji,
 • psychoterapii indywidualnej (sesja)

Poradnia niesie pomoc w takich stanach jak: nerwice lękowe, natręctwa, lęki fobijne i społeczne, depresja, stany podstresowe i pourazowe, stany przemęczenia i wypalenia zawodowego, zaburzenia snu, kryzysy życiowe, strata osoby bliskiej, problemy interpersonalne. 

Poradnia znajduje się w budynku przy ulicy Granicznej 63, I piętro.

Więcej informacji

Zgłaszając się do Poradni Specjalistycznych należy posiadać:

 1. skierowanie do poradni,
 2. wyniki badań diagnostycznych (także prześwietlenie RTG),
 3. karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 4. dowód tożsamości,
 5. emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.


Więcej informacji

Poradnia świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych (zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, psychozy, uzależnienia, problemy emocjonalne i osobowościowe, problemy w relacjach i związkach). 

W PZP pacjent może skorzystać z usług lekarza psychiatry, a także psychologa oraz psychoterapeuty. 

Ważne! Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 


Więcej informacji