Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Opis
poradni

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży obejmuje zakresem świadczeń dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny i opiekunów prawnych.

Specjaliści w/w poradni diagnozują, prowadzą psychoterapię oraz wsparcie psychologiczne i pracę środowiskową, między innymi, dla pacjentów z zaburzeniami rozwoju; stanami lękowymi oraz depresyjnymi; zachowaniami impulsywnymi, agresywnymi i antyspołecznymi; problemami adaptacyjnymi związanymi z sytuacją rodzinną, szkolną, z grupą rówieśniczą itp..

Do Poradni wskazane jest skierowanie wystawione przez lekarza psychiatrę lub lekarza POZ, który realizuje świadczenia w ramach kontraktu z NFZ.

Do rejestracji w poradni niezbędny jest dowód tożsamości.

Poradnia znajduje się:
ul. Graniczna 63
97-200 Tomaszów Mazowiecki  • Koordynator Poradni Specjalistycznych z Zakresu Opieki Psychiatrycznej

Telefony

Adresy e-mail

Działalność

Poradnia realizuje między innymi następujące świadczenia:

  • porady psychologiczne diagnostyczne
  • porady psychologiczne
  • sesje psychoterapii
  • wizyty domowe i środowiskowe
Poradnia współpracuje z instytucjami takimi jak:
  • przedszkola
  • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
  • poradnie ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, poradnie specjalistyczne)
  • MOPS, GOPS
  • Sąd Rejonowy ( Wydz. Rodzinny i Nieletnich) i inne

Godziny otwarcia

Kartoteka czynna:

Poniedziałek - Piątek 08.00 - 18.00.


Kadra
pielęgniarska

Piotr Borowski

mgr Piotr Borowski

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta

Edyta Bubińska

mgr Edyta Bubińska

Psycholog

Psycholog

Marta Jodko

mgr Marta Jodko

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta

Iwona Michalska

mgr Iwona Michalska

Terapeuta środowiskowy

Terapeuta środowiskowy

Ewa Pełka

mgr Ewa Pełka

Terapeuta środowiskowy

Terapeuta środowiskowy

Katarzyna Tomala

mgr Katarzyna Tomala

Psycholog

Psycholog

Jolanta Winczura

mgr Jolanta Winczura

Psycholog

Psycholog

 
nastepna poradnia

Poradnia kardiologiczna