Tomaszowskie Centrum Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych dbając o ich stałą wysoką jakość.
Celem TCZ Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie w sposób profesjonalny i przyjazny Pacjentowi, aby w efekcie stworzyć jeden z najważniejszych i najbardziej renomowanych ośrodków służby zdrowia w województwie łódzkim – w wysoko wykwalifikowaną oraz stabilną kadrą pracowniczą, która swoją pracę wykonuje na najwyższym poziomie. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o przepisy prawa, standardy medyczne, zasady współżycia społecznego oraz wewnętrzne procedury i instrukcje. Wszystkim naszym działaniom towarzyszy wiedza i umiejętności personelu, przy wykorzystaniu najnowszych technologii i osiągnięć dotychczasowej medycyny. Wszystko po to, aby w TCZ Sp. z o.o. uzyskiwano wysokie standardy pobytu w placówce, skojarzone z racjonalnym prowadzeniem działalności w aspekcie społeczno – ekonomicznym. Chcemy skutecznie leczyć choroby i chronić życie we wszystkich przejawach, zapewniając uprzejmą obsługę z poszanowaniem godności pacjenta. Pragniemy podnosić poziom świadczonych usług medycznych poprzez wzrost kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego oraz intensywną modernizację i usprawnienie technologii medycznych.

Cele jakościowe stojące prze nami to:
1. Dbałość o wysoką jakość oferowanych usług medycznych
2. Stała troska o warunki pracy personelu
3. Zwiększanie zadowolenia Pacjentów oraz ich rodzin przez spełnianie ich wymagań

Realizując wyżej wymienione cele, Szpital wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, tym samym kadra zarządzająca czyni wszystkich pracowników odpowiedzialnych za realizacje Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy i zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług przez nas świadczonych. Zobowiązujemy się do spełniania wymagań biznesowych, prawnych i innych oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.