Pododdział Urologiczny

Opis
jednostki

W obecnej strukturze i składzie personalnym funkcjonuje od 01.01 2015 r. 
Dysponuje nowoczesną aparaturą diagnostyczną i leczniczą. Posiada nowoczesny aparat USG (firmy BK) z kompletem głowic i przystawek do wykonywania biopsji stercza. Pod kontrolą USG wykonuje się nakłucia torbieli nerek, zakładane są przezskórne przetoki nerkowe. Istnieje możliwość wykonania badań obrazowych (RTG, CT, MR ). 

Oddział dysponuje salą endoskopową, diagnostyczną i operacyjną oraz salą do zabiegów otwartych. Do najczęściej wykonywanych zabiegów endoskopowych w oddziale należą zabiegi kruszenia kamieni w moczowodzie (URS­L) i pęcherzu moczowym, zabiegi przezcewkowej resekcji gruczolaka prostaty (TUR­P) oraz guzów pęcherza moczowego (TUR­BT). Na drodze endoskopowej leczone są także zwężenia cewki i szyi pęcherza moczowego, założenie lub wymiana cewnika „Doppel J”.

Na bloku operacyjnym wykonywane są zabiegi laparoskopowe: prostatektomie radykalne z limfadenektomią, nefrektomie radykalne, plastyka wrodzonych zwężeń połączeń miedniczkowo-moczowodowych, operacje torbieli nerek oraz żylaków powrózka nasiennego. Wykonujemy również operacje otwarte w zaawansowanych chorobach nowotworowych, między innymi: nefrektomie, cystektomie z wytwarzaniem jelitowego pęcherza zastępczego i prostatektomie radykalne z limfadenektomią.

Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług zakupiono aparat do badań urodynamicznych i zestaw do endoskopowego kruszenia kamieni w nerce(PCNL).

W Oddziale Urologicznym hospitalizowanych jest rocznie 1200 pacjentów, wykonywanych jest 450 operacji.


Telefony

Adresy e-mail

Dla pacjenta

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać:

  1. skierowanie do Szpitala,
  2. wyniki badań diagnostycznych,
  3. karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
  4. dowód tożsamości,
  5. emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym.

Wskazane jest posiadanie:

  • piżamy,
  • szlafroka,
  • obuwia domowego,
  • sztućce, kubek,
  • przyborów toaletowych.

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w magazynie szpitalnym. Pieniądze i przedmioty wartościowe można złożyć w depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu. Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego. Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym. Posiłki wydawane i spożywane są w salach chorych.


Aktualności
z jednostki

Kadra
jednostki

Kadra
pielęgniarska

Iwona Kopacz

mgr Iwona Kopacz

Oddziałowa Oddziału Urologii

poprzednia jednostka

Blok Operacyjny

nastepna jednostka

Oddział Rehabilitacyjny