Adriana Kózka-Przybyłek


Adriana Kózka-Przybyłek

Pielęgniarstwo diabetologiczne

Zastępca Koordynatora Zespołu Poradni Specjalistycznych i Przyszpitalnych

Agata Stachowska


Agata Stachowska

Pielęgniarka Oddziałowa SOR

Anna Sygitowicz


Anna Sygitowicz

Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego

Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego

Danuta Mazurek


Danuta Mazurek

Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Pielęgniarka ds. epidemiologii

Dorota Krośniak


Dorota Krośniak

Kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej

Ewa Dyszkiewicz

mgr
Ewa Dyszkiewicz

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Psychiatrii

Ewa Kaczmarek

mgr
Ewa Kaczmarek

Zastępca Pielęgniarki Koordynującej Oddz. Chorób Wewnętrznych

Grażyna Kałużna

Mgr pielęgniarstwa
Grażyna Kałużna

Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Pielęgniarka Koordynująca Dział Epidemiologii

Grażyna  Szczepanik

mgr
Grażyna Szczepanik

Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Halina Gajak


Halina Gajak

Pielęgniarka Koordynująca Oddz. Otolaryngologii

Hanna Balkiewicz

mgr
Hanna Balkiewicz

Kierownik Pracowni Fizjoterapii

Iwona Kopacz

mgr
Iwona Kopacz

Oddziałowa Oddziału Urologii

Joanna Węglarska

mgr pielęgniarstwa
Joanna Węglarska

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Krystyna Arcab

mgr
Krystyna Arcab

Psycholog

Krystyna Arkuszyńska

mgr
Krystyna Arkuszyńska

Pielęgniarka Koordynująca Oddz. Noworodkowego

Lilla Kuzdak


Lilla Kuzdak

Pielęgniarka Koordynująca Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Marta Królak


Marta Królak

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka

Zastępca Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Noworodkowego

Renata Migała

mgr
Renata Migała

Fizjoterapia

Koordynator Zespołu Fizjoterapii

Violetta Krawczyk

mgr
Violetta Krawczyk

Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Agnieszka Kozłowska


Agnieszka Kozłowska

Pielęgniarka

Barbara Patyńska


Barbara Patyńska

Pielęgniarka Koordynująca Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Barbara Skrzypczyk

mgr
Barbara Skrzypczyk

Pielęgniarka

Bogumiła Życka


Bogumiła Życka

Starsza pielęgniarka

Danuta  Wiśniewska


Danuta Wiśniewska

Pielęgniarka