Opublikowano wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych

Opublikowano wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych

Pragniemy poinformować, iż projekt Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. został oceniony pozytywnie pod względem formalnym,  w ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typów projektów: Rozwój e-zdrowia). To wielki sukces gdyż udało się pozyskać 4 060 917,50 PLN dofinansowania z UE. Całość planowanych działań została ukryta pod nazwą „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”.
Do najważniejszych elementów można zaliczyć m.in. takie usługi jak:
•  Rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia,
•  Podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania e-usług,
•  Poprawa diagnozowania pacjentów,
•  Poprawa efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką,
•  Poprawa bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e- zdrowia,
•  Poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników Szpitala.
Projekt TCZ Sp. z o.o. to także szereg innowacyjnych działań ułatwiających komunikację z środowiskiem szpitala dla pacjentów. Do najważniejszych należy zaliczyć funkcje:
•  e-zwolnienie – usługa umożliwi wystawienie przez lekarza pacjentowi elektronicznego zwolnienie e-ZLA;
•  e-powiadomienia opiekuna - powiadomienie osoby upoważnionej o końcu hospitalizacji osoby podopiecznej, zmianie oddziału, potwierdzenie otrzymania wiadomości.
•  e-dokumentacja - informacje o udzielonych świadczeniach medycznych. Przegląd i pobranie wyników badań udostępnionych w HIS. Uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta.
•  e-zgoda - wyrażenie zgody w formie elektronicznej na dostęp do dokumentacji medycznej.
•  e-wywiad lekarski - system umożliwia rejestrację przez pacjentów odpowiedzi na pytania stanowiące wywiad lekarski. Wywiad jest rejestrowany w kontekście planowanej realizacji świadczenia medycznego.
•  e-Deklaracja POZ - możliwość rejestracji danych deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) składanych przez pacjentów obsługiwanych (zarówno użytkowników portalu jak i ich podopiecznych) oraz jej wydrukowanie w obowiązujących formatach.
Z pewnością całość działań wprowadzi nową jakość usług w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. a co najważniejsze przyczyni się do wielu korzyści dla samych pacjentów.


Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

Poprzednia aktualność

O sieci szpitali w rozmowie z Prezesem Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Następna aktualność

Czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Urologicznego