Oferta pracy - specjalista ds. zamówień publicznych


Szanowni Państwo,

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Zatrudni specjalistę ds. zamówień publicznych.

Informacje odnośnie oferty udziela Kierownik Sekcji Pani Renata Pisarska

tel. 44 725 72 30 / 35


Poniżej szczegółowe informacje:


Zakres obowiązków:


Opis stanowiska:

·  kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, w pełnym zakresie (postępowania krajowe, unijne).

·  udział w pracach komisji przetargowej,

·  sporządzanie umów o udzielenie zamówienia publicznego,

·  prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych.

·  sporządzanie planu zamówień publicznych, sprawozdań oraz innych dokumentów wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych lub określonych w wewnętrznych Regulaminach,

·  świadczenie pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o uruchomienie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego na rzecz komórek szpitala,

·  weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach
o zamówienie publiczne.

·  archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

·  współpraca z komórkami merytorycznymi.

Wymagania:

·  wykształcenie wyższe (preferowane: Administracja, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość),

·  minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego w pełnym zakresie (postępowania krajowe, unijne).,

·  mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z udzielaniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego w placówkach ochrony zdrowia,

·  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, procedur przetargowych i przepisów
o finansach publicznych,

·  minimum 1 szkolenie odbyte w okresie ostatnich 12 miesięcy z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzone Certyfikatem, dla zamówień powyżej 130 tys. zł,

·  biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

·  odpowiedzialność, terminowość, dokładność, umiejętność interpretacji przepisów prawa (ustawy PZP), dobra organizacja pracy.


Poprzednia aktualność

Zamknięcie Punkt Pobrań - Mościckiego

Następna aktualność

Przypomnienie odnośnie pracy punktu szczepień przy TCZ