Oddział Otolaryngologiczny

Opis
oddziału

Powstał w latach 50-tych ubiegłego wieku. Obecnie posiada 20 łóżek w tym 3 dziecięce. Oddziałem kieruje prof. dr hab. n. med. Jerzy Nakiela. Oddział posiada własne, dobrze wyposażone sale operacyjne. Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Otolaryngologiczna.

Telefony

Działalność

W oddziale wykonuje się wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii głowy i szyi w tym zabiegi onkologiczne. W ramach oddziału działa Pracownia Badania Słuchu i Układu Równowagi. Obecnie oddział wzbogacił się o aparaturę do chirurgii z wykorzystaniem fal radiowych. Udzielane są porady ambulatoryjne z możliwością wykonania porad zabiegowych na bloku operacyjnym. W oddziale pełnione są całodobowe dyżury. Swoją opieką obejmuje pacjentów z powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i Rawy Mazowieckiej.

Dla pacjenta

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać:

  1. skierowanie do Szpitala,
  2. wyniki badań diagnostycznych,
  3. karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
  4. dowód tożsamości,
  5. emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym.

Wskazane jest posiadanie:

  • piżamy,
  • szlafroka,
  • obuwia domowego,
  • sztućce, kubek,
  • przyborów toaletowych.

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w magazynie szpitalnym. Pieniądze i przedmioty wartościowe można złożyć w depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu. Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego. Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym. Posiłki wydawane i spożywane są w salach chorych.

Galeria

Kadra
oddziału

Jerzy Nakiela

prof. dr hab. n. med.
Jerzy Nakiela

Otolaryngologia

Koordynator Oddziału Otolaryngologicznego

Monika Faryna-Zaborowska

lek.med.
Monika Faryna-Zaborowska

Otolaryngolog

Arkadiusz Konarski

lek. med.
Arkadiusz Konarski

specjalista otolaryngolog

Michał Nakiela

lek. med.
Michał Nakiela

Otolaryngolog

Ewa Wieczorek

lek. med.
Ewa Wieczorek

Otolaryngologia

Asystent

Kadra
pielęgniarska

Halina Gajak

Halina Gajak

Pielęgniarka Koordynująca Oddz. Otolaryngologii

poprzedni oddział

Oddział Pediatryczny

nastepny oddział

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny