Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Opis
oddziału

W Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym istniejącym od 1965 roku, leczeni są pacjenci dorośli i dzieci. Jest możliwość przebywania dzieci z opiekunem przez całą dobę. Oddział dysponuje 25 łóżkami w tym 3 niemowlęcymi, które rozmieszczone są na salach dwułóżkowych z węzłami sanitarnymi.Telefony

Adresy e-mail

Działalność

W oddziale zatrudnionych jest czterech lekarzy ze specjalizacją w zakresie: Chorób Zakaźnych, Pediatrii i Medycyny Rodzinnej.

Pielęgniarek zatrudnionych jest osiem, w tym cztery z wyższym wykształceniem i jedna ze Specjalizacją Chirurgiczną, ponadto posiadają kursy kwalifikacyjne z Pielęgniarstwa Rodzinnego, Anestezjologicznego, z Organizacji i Zarządzania oraz kursy specjalistyczne ze Szczepień Ochronnych i Ekg. Personel zarówno lekarski jak i pielęgniarski, szkolony jest raz w roku w zakresie ratowania chorych w stanach zagrożenia życia. Dla dobra swoich pacjentów, zespół terapeutyczny wciąż podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe, by świadczyć usługi medyczne na jak najwyższym poziomie.

Pacjenci z podejrzeniem o choroby zakaźne i pasożytnicze, przyjmowani są do oddziału w trybie pilnym jak również planowym.

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Chorób Zakaźnych, w ramach której prowadzone są również szczepienia sezonowe przeciw grypie, całoroczne przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ. „B” oraz obowiązkowe i zalecane przed wyjazdem do różnych krajów-„Zwiedzamy świat bezpiecznie”.

Aktualności
z oddziału

Szczepienia przeciw grypie

Szczepienia przeciw grypie

W Oddziale Obserwacyjno Zakaźnym istniejącym od 1965 roku, leczeni są (..)

Kadra
oddziału

Ewa Kosińska-Borkowska

lek. med.
Ewa Kosińska-Borkowska

Specjalista pediatrii i chorób zakaźnych

Koordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Maria Klimczak

lek. med.
Maria Klimczak

Choroby zakaźne

Starszy asystent

Maria Magdalena Zerek

lek. med.
Maria Magdalena Zerek

Choroby zakaźne, pediatria

Starszy asystent

Kadra
pielęgniarska

Joanna Węglarska

mgr pielęgniarstwa Joanna Węglarska

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

poprzedni oddział

Oddział Otolaryngologiczny

nastepny oddział

Oddział Noworodkowy