Oddział Neurologiczny

Opis
oddziału

Oddział neurologiczny powstał w strukturach szpitala w roku 1964 i obejmuje leczeniem pacjentów z powiatu tomaszowskiego, rawskiego i opoczyńskiego.

W strukturach oddziału funkcjonuje poradnia neurologiczna, pracownia EEG,USG oraz gabinety fizjoterapii. Oddział współpracuje z klinikami uniwersyteckimi w Łodzi. Praca oddziału przebiega w trybie ostrego 24-godzinnego dyżuru.

Kadrę oddziału neurologicznego stanowi 6 lekarzy specjalistów i 1 rezydent. Personel pielęgniarski obejmuje 20 pielęgniarek wraz z oddziałową i sekretarką medyczną.

W zamiarach znajduje się utworzenie pododdziału udarowego, otworzenie pracowni EMG oraz poradni leczenia stwardnienia rozsianego.

Telefony

Adresy e-mail

Działalność

W ramach diagnostyki w oddziale wykonywane są badania: CT, MR, USG, EEG, EMG oraz pełen profil badań laboratoryjnych.

Profil leczenia dotyczy schorzeń układu nerwowego:

 • udary mózgu
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • choroby naczyniowe
 • leczenie padaczki
 • choroby demielinizacyjne
 • choroby nerwowo-mięśniowe

Wyposażenie

Oddział wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ m.in.: aparaty EKG, pompy infuzyjne, podnośniki dla chorych, ssaki elektryczne, aparat USG, EEG, sprzęt do fizykoterapii (aparat do krioterapii, Ultradźwięki, pole magnetyczne, lasery itp.).

Posiada 12 sal chorych (4 sale 7-osobowe, 2 sale 4-osobowe, 5 sal 2-osobowych i 1 salę 1-osobową), w których znajduje się 47 łóżek.

Dla pacjenta

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać:

 • skierowanie do Szpitala,
 • wyniki badań diagnostycznych,
 • karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 • dowód tożsamości,
 • emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym.

Wskazane jest posiadanie:

 • piżamy,
 • szlafroka,
 • obuwia domowego,
 • sztućce, kubek,
 • przyborów toaletowych.

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w magazynie szpitalnym. Pieniądze i przedmioty wartościowe można złożyć w depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu. Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego. Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym. Posiłki wydawane i spożywane są w salach chorych.


Galeria

Kadra
oddziału

Jarosław Dębiec

dr n. med.
Jarosław Dębiec

Neurologia, medycyna sportowa, medycyna morska i tropikalna

Koordynator Oddziału Neurologicznego

Katarzyna Dębiec-Bąbka

lek. med.
Katarzyna Dębiec-Bąbka

specjalista neurolog

Starszy asystent

Katarzyna Kołodziejczyk

lek.
Katarzyna Kołodziejczyk

specjalista neurolog

Starszy asystent

Artur Kowalczyk

lek. med.
Artur Kowalczyk

rezydent w trakcie specjalizacji z neurologii

Młodszy asystent

Emilia Olczak-Kozioł

lek. med.
Emilia Olczak-Kozioł

specjalista neurolog

Starszy asystent

Monika Sobierska-Semeniuk

lek. med.
Monika Sobierska-Semeniuk

specjalista neurolog

Starszy asystent

Kadra
pielęgniarska

Ewa Konewka

mgr Ewa Konewka

Położna Oddziałowa

Barbara Patyńska

Barbara Patyńska

Pielęgniarka Koordynująca Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Urszula Smoła

mgr Urszula Smoła

Pielęgniarstwo zachowawcze, promocja zdrowia

Pielęgniarka Oddziałowa Neurologii

poprzedni oddział

Oddział Noworodkowy

nastepny oddział

Oddział Ginekologiczno-Położniczy