Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Opis
oddziału

Oddział Ginekologii i Położnictwa jest ośrodkiem II stopnia referencyjności, prowadzi pełen zakres świadczeń medycznych i diagnostycznych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. W przypadku wątpliwości diagnostyczno - terapeutycznych personel oddziału ma możliwość skorzystania z doświadczenia i wiedzy Pana Prof. dr hab. med. Przemysława Oszukowskiego, który konsultuje pacjentki. W oddziale rocznie odbywa się około 800 - 1000 porodów, w tym porody rodzinne stanowią ok 50%.


Telefony

Adresy e-mail

Działalność

W Oddziale zapewniamy wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, zarówno w ciąży prawidłowej jak również ciężarnym z ciężką patologią ciąży. Pracownicy Oddziału uczestniczą w przygotowaniu kobiet do ciąży i porodu - prowadzą zajęcia w Szkole Rodzenia.

W Oddziale realizujemy wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie chorób kobiecych. Wysokospecjalistyczne procedury ginekologiczne obejmują nowoczesną diagnostykę i leczenie, zarówno zachowawcze jak również operacyjne. Rocznie odbywa się około 700 drobnych zabiegów ginekologicznych tj. łyżeczkowanie jamy macicy, pobieranie wycinków, punkcje. Zabiegi operacyjne wykonywane są zarówno w formie klasycznej jaki i w procedurze endoskopowej - laparoskopia, histeroskopia. Ilość i jakość wykonywanej pracy w oddziale związany jest z wysokim stopniem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego zatrudnionych w oddziale lekarzy, położnych i pielęgniarek, co ma odzwierciedlenie w publikowanych pracach naukowych. Personel nieustannie stara się podnosić swoje kwalifikacje poprze uczestnictwo w licznych certyfikowanych szkoleniach, kursach i konferencjach.


Wyposażenie

Oddział Ginekologiczno - Położniczy liczy 46 łóżek, w tym 17 ginekologicznych, 10 w ciąży powikłanej i 19 położniczych. Pokoje dla pacjentek wyposażone są w węzły sanitarne, telewizor. Pokoje są dwu - , trzy - , czteroosobowe oraz sześcioosobowy przeznaczony dla pacjentek hospitalizowanych w ciąży powikłanej.

Dla pacjenta

Staramy się stworzyć takie warunki, aby poród a także okres wczesnego połogu był przez pacjentki wspominany jako najszczęśliwszy i najpiękniejszy okres w ich życiu. Stawiając sobie za nadrzędny cel zdrowie i dobro osób korzystających z usług medycznych świadczonych w oddziale położniczo - ginekologicznym stosujemy metody diagnostyczne i terapeutyczne zgodne z najnowocześniejszymi standardami, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa wszystkim leczonym kobietom. Umożliwiamy zawsze udział męża albo innej osoby bliskiej w porodzie. Jednym z bardzo ważnych celów medycznych jest walka z bólem i stresem przy porodzie. W porodzie celem zwalczania bólu wykorzystujemy zarówno środki farmakologiczne jak również alternatywne sposoby zwalczania bólu między innymi tzw. gaz rozweselający, czyli gaz medyczny Entonox. Gaz ten stanowi mieszaninę tlenu i podtlenku azotu w równych ilościach, a pacjentka przy użyciu specjalnego wymiennego ustnika dawkuje go sobie samodzielnie. Poza właściwościami przeciwbólowymi ma on także działanie relaksujące i odstresowujące. Jest on bezpieczny zarówno dla rodzącej jak i jej dziecka.

Pacjentki Oddziału otoczone są całodobową opieką lekarza ginekologa - położnika, lekarza neonatologia, anestezjologów oraz opieką sprawowaną przez położne i pielęgniarki. Cierpliwy, bardzo życzliwy i fachowy personel oddziału pomaga położnicy, służy radą, wspiera w trudnych chwilach oraz zachęca do samodzielnej opieki nad dzieckiem, oczywiście z pomocą i pod czujnym okiem personelu.

Od pierwszych chwil dbamy o nawiązanie wyjątkowej więzi miedzy matką i dzieckiem dlatego bezpośrednio po porodzie dziecko kładzione jest na piersiach mamy. Cały oddział położniczy pracuje w systemie rooming-in (matka zaraz po porodzie przebywa razem z dzieckiem, aż do momentu wypisu). Do porodu przyjmowane są pacjentki z Tomaszowa i okolic często odległych.

Zlokalizowanie Oddziału w obrębie pełno-profilowego Szpitala zapewnia pacjentkom Oddziału możliwość całodobowej konsultacji specjalistycznej i możliwość całodobowego udziału lekarzy specjalistów, takich jak, np.: internista, urolog, chirurg, laryngolog, psychiatra.

W oddziale możliwe jest odbywanie praktyk studenckich i staży podyplomowych po uzyskaniu zgody Ordynatora Oddziału i Prezesa TCZ Sp. z o.o. Oddział posiada akredytację do kształcenia młodych adeptów sztuki ginekologiczno - położniczej - posiada trzy miejsca specjalizacyjne w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.

Galeria

Aktualności
z oddziału

Kadra
oddziału

Mirosław Horyń

lek. med.
Mirosław Horyń

Specjalista ginekologii i położnictwa

Wojciech Kocemba

dr n. med.
Wojciech Kocemba

Specjalista ginekologii

Koordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Maria Milczarek-Łukowiak

dr n. med.
Maria Milczarek-Łukowiak

Zastępca Koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Witold Nawrocki

lek. med.
Witold Nawrocki

Kadra
pielęgniarska

Ewa Konewka

Ewa Konewka

Położna Oddziałowa

poprzedni oddział

Oddział Neurologiczny

nastepny oddział

Oddział Chorób Wewnętrznych