Oddział Chorób Wewnętrznych

Opis
oddziału

W oddziale Chorób Wewnętrznych są leczeni pacjenci o szerokim spektrum rozpoznań internistycznych, zarówno w stanach zagrożenia życia jak i pacjenci przyjmowani do oddziału w celach diagnostycznych. Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego oraz moczowego. Oddział dysponuje łóżkami na salach obserwacyjnych w liczbie 74 oraz 4 stanowiskami w obrębie sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Pacjenci mają zapewnioną pełną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Personel oddziału stanowią doświadczeni lekarze m.in. wywodzący się z łódzkich ośrodków akademickich oraz doświadczony personel pielęgniarski.

Telefony

Działalność

W zakresie procedur inwazyjnych wykonujemy kardiowersje elektryczne, implantacje czasowych elektrod endokawitarnych, nakłucia jam ciała (opłucna, otrzewna, osierdzie). W oddziale wykonujemy nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną - badania echokardiograficzne (przezklatkowe, przezprzełykowe i stress-echo), elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, 24-godzinne zapisy EKG met. Holtera oraz 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (tzw. holter ciśnieniowy). Na oddziale wykonywane są również badania polisomnograficzne oraz poligraficzne.

Wyposażenie

Oddział wyposażony jest w polisomnograf, służący do diagnostyki zaburzeń snu. Dodatkowo w oddziale znajduje się nowoczesny aparat USG do badań ultrasonograficznych narządów jamy brzusznej, opłucnej i serca.

Dla pacjenta

Cały czas dążymy do poszerzania możliwości diagnostycznych i leczniczych naszej jednostki, staramy się spełniać najnowsze światowe standardy w leczeniu schorzeń internistycznych. Oddział realizuje świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ, dzięki czemu pacjenci ubezpieczeni mogą leczyć się nieodpłatnie.

Galeria

Aktualności
z oddziału

Kadra
oddziału

Monika Zoła

lek. med.
Monika Zoła

specjalista chorób wewnętrznych

Zastępca Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych

Agata Wrona-Wiązek

lek. med.
Agata Wrona-Wiązek

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

Starszy asystent

Jacek Zaborowski

lek. med.
Jacek Zaborowski

Specjalista chorób wewnętrznych

Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Agnieszka Lechowska-Skorupińska

lek. med.
Agnieszka Lechowska-Skorupińska

Choroby wewnętrzne

Starszy asystent

Justyna Rosiak-Seliga

lek. med.
Justyna Rosiak-Seliga

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych

Starszy asystent

Ewa Kołomecka-Kochańska

lek. med
Ewa Kołomecka-Kochańska

Lekarz w trakcie Specjalizacji z Chorób Wewnętrznych

Młodszy asytent

Izabela Wawszczak

lek. med.
Izabela Wawszczak

w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Młodszy asystent

Sebastian Ściana

lek. med.
Sebastian Ściana

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

Młodszy asystent

poprzedni oddział

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

nastepny oddział

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej