Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Opis
oddziału

Funkcjonuje od wielu lat. Początki Oddziału sięgają lat 60- tych, kiedy to ordynatorem był Pan dr. Gerwin. W roku 2000 Oddział Ortopedyczny został przeniesiony z budynku przy ulicy Niskiej 14 na miejsce obecnej lokalizacji. W chwili obecnej Oddział dysponuje 32 łóżkami szpitalnymi. W Oddziale zatrudnionych jest na etacie 5 lekarzy. Dodatkowo siłę fachową stanowią lekarze kontraktowi rozszerzając swoimi umiejętnościami zakres działalności oddziału Ortopedycznego. Zatrudnionych jest 13 pielęgniarek oraz rehabilitant zajmujący się usprawnianiem przyłóżkowym i leczeniem rehabilitacyjnym na sali przystosowanej do tego celu. Wykonywane w Oddziale są również zabiegi w przypadku schorzeń ortopedycznych. 

Telefony

Działalność

W Oddziale operowani są pacjenci w bardzo dużym przedziale wiekowym i tak najstarszy pacjent operowany z powodzeniem miał 102 lata. Oddział z kadrą fachową służy pacjentom powiatu tomaszowskiego, często trafiają do nas pacjenci z ościennych powiatów i również z odległych terenów. Oddział pełni dyżury umożliwiające zaopatrywanie pacjentów w tutejszym szpitalu przez 24 godziny, a w przypadku bezwzględnej konieczności przesłania pacjentów do Szpitali o wyższym poziomie referencyjnym. Pacjenci przesyłani są do placówek w których uzgodniono termin przyjęcia. Oddział utrzymuje współpracę z wieloma placówkami o wyższym poziomie referencyjnym nie tylko w Łodzi, ale i w innych ośrodkach akademickich. 

Wyposażenie

Oddział Ortopedyczny dysponuje dwoma salami operacyjnymi używanymi wyłącznie do zabiegów ortopedyczno - urazowych. W Oddziale wykonuje się bardzo szeroką gamę zabiegów operacyjnych w przypadku urazów, dysponujemy nowoczesnymi implantami umożliwiającymi leczenie pacjentów często bez stosowania nieruchomienia gipsowego. Dysponujemy skopią RTG niezbędną przy wielu zabiegach operacyjnych. Mamy nowoczesny artroskop z pełnym oprzyrządowaniem umożliwiające wykonywanie zabiegów zarówno w przypadku świeżych urazów jak i rekonstrukcje wewnątrzstawowe. Oddział dysponuje możliwościami technicznymi i fachowymi pozwalającymi wykonywanie zabiegów protezoplastyk stawów biodrowych i kolanowych. Oddział dysponuje szeroka gamą implantów, które mogą być stosowane u osób starszych jak i młodych.

Dla pacjenta

Zespół Oddziału stale podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach dla nie tylko podniesienia swoich kwalifikacji, ale również umożliwienia leczenia naszych pacjentów na wysokim poziomie fachowym. Zaplanowano gruntowny remont Oddziału ze stworzeniem warunków bytowych dla pacjentów i personelu na wysokim poziomie, gdzie nasi pacjenci mogliby czuć się komfortowo. Planuje się stworzenie sal dwuosobowych, każdą z węzłem sanitarnym. Odpowiednie warunki socjalno - bytowe, propozycje leczenia oparte na osiągnięciach wiedzy medycznej i wykorzystaniu nowoczesnych metod operacyjnych z użyciem nowoczesnych implantów mają przyczynić się do większego zadowolenia pacjentów, a stworzone lepsze warunki pracy mają przyczynić się do zadowolenia personelu.

Galeria

Kadra
oddziału

Cezary Malicki

dr n. med.
Cezary Malicki

Chirurgia urazowa i ortopedia

Koordynator Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Jarosław Furmaniak

lek. med.
Jarosław Furmaniak

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Zastępca Koordynatora Oddziału Ortopedii

Adam Górkiewicz

lek. med.
Adam Górkiewicz

Młodszy asystent

Andrzej Iwański

lek. med.
Andrzej Iwański

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Starszy asystent

Krzysztof Kula

lek. med.
Krzysztof Kula

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Starszy asystent

Kadra
pielęgniarska

Grażyna  Szczepanik

mgr Grażyna Szczepanik

Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii

poprzedni oddział

Oddział Chorób Wewnętrznych

nastepny oddział

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej