Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opis
oddziału

Zespół lekarsko - pielęgniarski pracuje także na rzecz oddziałów szpitalnych, prowadząc resuscytację, konsultację, kaniulację żył centralnych. W ramach anestezjologii wykonujemy 4500 znieczuleń rocznie w pełnym zakresie (znieczulenia ogólne, złożone, dotchawicze, dożylne, znieczulenia regionalne, podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokady splotów nerwowych, analgosedację). Zabezpieczamy pracę na 7 salach operacyjnych oraz sali wybudzeń, gdzie przeprowadzane są zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, ortopedii, ginekologii i położnictwa, laryngologii. Znieczulamy również pacjentów do zabiegów diagnostycznych: kolonoskopii, gastrofibreoskopii, tomografii komputerowej. Oddział jest dobrze wyposażony i dysponuje zespołem pracowników o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, zapewniającym wysokiej jakości leczenie oraz odpowiednie standardy bezpiecznego znieczulenia. Posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie anestezjologii.

Telefony

Adresy e-mail

Działalność

Na naszym Oddziale leczeni wszyscy chorzy znajdujący się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w przebiegu urazów wielonarządowych, zatruć, wstrząsu, niewydolności oddechowej, krążeniowej, po resuscytacji i po ciężkich rozległych zabiegach operacyjnych. Są to pacjenci z powiatu tomaszowskiego, ale również innych rejonów Polski. Oddział ma możliwość szybkiej i pełnej diagnostyki (tomograf komputerowy, rtg, usg, laboratorium, bronchofiberoskopia, gastroskopia) oraz podjęcie szybkiego i skutecznego leczenia. Współpracujemy z Centrum Kardiologii Inwazyjnej Scanmed, Stacją Dializ oraz z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Nu – Med.

Wyposażenie

Oddział posiada 6 stanowisk wyposażonych w nowoczesny sprzęt zgodnie ze standardami NFZ i Ministra Zdrowia, pozwalający na pełne monitorowanie czynności życiowych pacjentów oraz podtrzymywanie funkcji życiowych w przypadku niewydolności krążenia, oddychania i nerek.

Galeria

Aktualności
z oddziału

Kadra
oddziału

Andrzej Muszyński

lek. med.
Andrzej Muszyński

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Koordynator Oddziału Anestezjologii

Kadra
pielęgniarska

Barbara Patyńska

Barbara Patyńska

Pielęgniarka Koordynująca Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

poprzedni oddział

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej