Nowa Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej „R” na Oddziale Chorób Wewnętrznych

Nowa Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej „R” na Oddziale Chorób Wewnętrznych

W dniu dzisiejszym tj. 09 sierpnia 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej „R” na Oddziale Chorób Wewnętrznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Zarychty na uroczystość przybyli m.in. Pan Mirosław Kukliński - Starosta Powiatu Tomaszowskiego wraz z Zarządem Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Piotr Majchrowski, Pani Katarzyna Marchewka – Sekretarz Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Krzysztofem Kuchtą, Przewodniczący Rady Nadzorczej TCZ Sp. z o.o. Pan Przemysław Cieślak, Przedstawiciele NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, Centrum Kardiologii SCANMED oraz wielu innych gości. 

Otwarcia dokonał również Pełnomocnik Zarządu ds. Medycznych dr n. med. Sebastian Słomka, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem prac od samego początku realizacji inwestycji. W uroczystości także uczestniczył Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Pan Mariusz Strzępek.Remont sali trwał kilka miesięcy co  wynikało z szerokiego zakresu niezbędnych prac budowlanych do wykonania. Salę trzeba było również wyposażyć w niezbędny sprzęt medyczny. Na sali znajdą się cztery stanowiska do całodobowego monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Dlatego też przy każdym łóżku znajdzie się kardiomonitor wysokiej klasy podłączony do centralnego nadzoru. Tym samym pacjenci przebywający na Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej będą pod stała opieką lekarską.Staramy się dążyć do osiągnięcia najwyższych standardów Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 


Dlatego też inwestujemy nie tylko w remonty, ale również w specjalistyczny sprzęt czy  wykwalifikowaną kadrę medyczną. To te trzy elementy mogą  stanowić fundament opieki zdrowotnej spełniającej najwyższą jakość świadczonych usług. Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej „R” na Oddziale Wewnętrznym to nie tylko kolejne perfekcyjne wyremontowane pomieszczenie szpitalne, to przede wszystkim gwarancja, iż zdrowie i życie pacjenta będzie pod stałym nadzorem kadry medycznej. To jest priorytet o którym należy wspomnieć – powiedział Krzysztof Zarychta, Prezes Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.Remont sali „R” na Oddziale Chorób Wewnętrznych to jeden z elementów szerokiego planu obejmującego modernizację znacznej ilości sal dla pacjentów leczonych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Działania te będą prowadzone systematycznie, aby zminimalizować dyskomfort dla osób hospitalizowanych podczas prowadzonych prac remontowych.

Dokumentacja fotograficzna ilustruje skalę prac jaka została wykonana, aby doprowadzić pomieszczenie do stanu jakim Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. może poszczycić się nie tylko w regionie, ale i na skalę krajową.

Poprzednia aktualność

Nowy system holterowski w TCZ Sp. z o.o.

Następna aktualność

Środki finansowe na zakup nowej karetki dla TCZ Sp. z o.o.