Nocna Pomoc Lekarska

Opis
poradni

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie Nocnej Pomocy Lekarskiej (NPL). Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta. 

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradniach NPL, tam, gdzie ma najbliżej.

Z NPL można skorzystać w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Telefony

Działalność

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 1. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 2. recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 3. rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 4. skierowania do specjalisty.

Dla pacjenta

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem,
 • przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.

Godziny otwarcia

 • od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-08:00 dnia następnego,
 • całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

poprzednia poradnia

Poradnia alergologiczna dla dzieci

nastepna poradnia

Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ