Naprawa pokrycia dachowego na Budynku Działu Technicznego i budynkach: Magazynowych, Zakładu Anatomii Patologicznej, Oddziału Chirurgiczno – Onkologicznego, Budynku Próżni na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

 • Oznaczenie: ZP/52/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: roboty budowlane
 • Osoba odpowiedzialna

  Dominik Butlański

 • Data ogłoszenia

  30.11.2021 godz. 13:07

  Termin składania ofert

  28.12.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 30.11.2021 pdf 130,51 KB 7

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 30.11.2021 doc 521,5 KB 35
2 Załącznik nr 2 doSWZ - Projekt umowy 30.11.2021 doc 244,5 KB 12
3 Załączniki do SWZ 30.11.2021 zip 343,54 KB 42

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na pytania 16.12.2021 pdf 346,43 KB 13

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 28.12.2021 pdf 344,76 KB 8
2 Informacja z otwarcia ofert 28.12.2021 xlsx 11,74 KB 23

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 12.01.2022 pdf 407,6 KB 2

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-01-12 09:16:55 Dominik Butlański Aktualizacja
2022-01-12 09:16:17 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-28 11:31:44 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-28 09:09:31 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-16 09:40:35 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-16 09:40:23 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-11-30 18:32:07 Monika Zajda Aktualizacja
2021-11-30 14:47:28 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-11-30 13:07:12 Dominik Butlański Pierwsza publikacja
2021-11-30 13:07:12 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-11-30 13:07:05 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-11-30 13:06:50 Dominik Butlański Utworzenie (wersja robocza)