Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii Nr sprawy ZP/12/Sp./2012
ZARCHIWIZOWANE

  • Wartość: poniżej 209 tys. euro
  • Rodzaj: roboty budowlane

Opis

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro: Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii Nr sprawy ZP/12/Sp./2012

„Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii” - Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działanie II. 7 Elektroenergetyka) : Nr sprawy 

  • Data ogłoszenia

    18.05.2012 godz. 09:07

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki 18.05.2012 zip 6,88 MB 3

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Pytania, Wyjaśnienia 30.05.2012 zip 234,09 KB 2

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Wybór najkorzystniejszej oferty 14.06.2012 zip 199,17 KB 5

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2017-10-27 16:10:25 Administrator Zmieniono status na opublikowany
2017-10-27 16:10:25 Administrator Zmieniono status na zarchiwizowany
2017-10-27 16:10:02 Administrator Utworzenie