Modernizacja sprężarkowni, tlenowni i instalacji gazowej (projekt, montaż, konfiguracja i uruchomienie) w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj

 • Oznaczenie: ZP/35/Sp./2021
 • Tryb: przetarg nieograniczony
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: roboty budowlane
 • Osoba odpowiedzialna

  Monika Zajda

 • Data ogłoszenia

  23.09.2021 godz. 09:17

  Termin składania ofert

  26.10.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 23.09.2021 pdf 117,53 KB 25
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.10.2021 pdf 58,41 KB 6
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 18.10.2021 pdf 37,69 KB 6

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Dokumentacja postępowania 23.09.2021 zip 425,86 KB 51
2 Projekt umowy Załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji 11.10.2021 doc 254,5 KB 10
3 Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SWZ po modyfikacji 11.10.2021 docx 23,73 KB 12
4 Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie potwierdzające odbycie wizji lokalnej 11.10.2021 docx 26,17 KB 13
5 SWZ po modyfikacji 13.10.2021 doc 540,5 KB 23

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na pytania 04.10.2021 pdf 587,59 KB 21
2 Odpowiedzi na pytania II 11.10.2021 pdf 567,66 KB 25
3 Modyfikacja 13.10.2021 pdf 891,12 KB 13
4 Odpowiedzi na pytania III 15.10.2021 pdf 480,41 KB 12
5 Odpowiedzi na pytania IV 18.10.2021 pdf 481,31 KB 11
6 Modyfikacja II 18.10.2021 pdf 444,03 KB 10

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 26.10.2021 pdf 346,07 KB 15
2 Informacja z otwarcia ofert 26.10.2021 pdf 45,74 KB 21

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Unieważnienie postępowania 04.11.2021 pdf 64,66 KB 9

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-11-04 12:31:48 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-11-04 12:28:44 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-10-26 11:09:57 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-10-26 09:22:41 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-10-18 11:36:50 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-10-15 11:35:59 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-10-13 10:32:22 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-10-11 10:42:17 Monika Zajda Aktualizacja
2021-10-04 11:27:19 Monika Zajda Aktualizacja
2021-09-23 09:17:40 Monika Zajda Aktualizacja
2021-09-23 09:17:34 Monika Zajda Pierwsza publikacja
2021-09-23 09:17:06 Monika Zajda Utworzenie (wersja robocza)